datatilsynet

Opprettholder vedtak om at NTNU har brutt e-postforskriften

Datatilsynet opprettholder at NTNU ikke hadde lov til å ta seg inn i e-postene til Øyvind Eikrem sommeren 2020. Men universitetet slipper å betale gebyr.

Øyvind Eikrem er her på vei ut av styremøtet før jul 2021 der avskjedssakens hans ble behandlet. Det endte med forlik før styret gjorde vedtak. Nå har Datatilsynet slått fast at NTNU brøt med epostforskriften i sin behandling av Eikrem.
Publisert Oppdatert

Datatilsynet har fattet vedtak overfor NTNU i en sak som gjelder ulovlig innsyn i en ansatts e-postkasse, skriver Datatilsynet på sine hjemmesider.

Fakta

Eikremsaken

Les også: Alle saker i Khrono om Eikremsaken

 • Eikrem har hele veien nektet for at han står bak. Og NTNU har advart mot forhåndsdømming i saka.
 • I mars 2020 hyret begge parter inn advokater. NTNU-ledelen mente det var svært viktig å enten få avkreftet eller bekreftet opplysningene i Filter Nyheters sak.
 • NTNUs advokater gjennomførte i samråd konsulentselskapet KPMG et innsyn i Eikrems eposter. innsynet den 6. juli 2020. Eikrem klaget på at de ville gjøre innsyn den 13. mai 2020.
 • Eikrem har klaget saken inn både til Datatilsynet og til Sivilombudsmannen. Datatilsynet har 29. november 2021 informert om sin konklusjon, der Eikrem får medhold, og NTNU må betale et gebyr på 150.000 kroner.
 • I juli 2020 står en bekjent av Eikrem fram og forteller at det er han som står bak de ytringer NTNU nå etterforsker gjennom et eksternt advokatfirma. NTNU har kjent til dette siden mars.
 • 28. oktober ble Filter Nyheter felt i PFU på ett punkt knyttet til deres første artikler om saken.
 • I november 2020 står to kolleger fram i avisa Nidaros og forteller at det er de som har varslet om Eikrems aktivitet.
 • I februar 2021 ble det kjent at Eikrems kolleger også hadde tatt bilder av Eikrem og hans pc-skjerm uten at han var klar over det.
 • 19. april 2021 får Øyvind Eikrem overlevert rapporten fra advokatene. Rapporten konkluderer med at selv om det ikke er bevist, så må Eikrem holdes ansvarlig for ytringene og at disse er ulovlige og brudd med lojalitetsplikt til arbeidsgiver.
 • 22. juni 2021 vedtok ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap å gi Eikrem sparken.
 • 2. august 2021 var frist for å klage på vedtaket.
 • 1.september opprettholdt utvalget vedtaket og sendte det videre til universitetsstyret.
 • 1. desember skal styret ved NTNU behandle avskjedssaken.
 • 2. desember behandler også styret saken, og det blir offentlig at partene har inngått et forlik.
 • 3. desember får partene vite at Datatilsynet gir Eikrem medhold og ilegger NTNU et overtredelsesgebyr grunnet innsyn i eposter uten rettslig grunnlag.

Datatilsynet legger til at i vedtaket konstaterer Datatilsynet at NTNU har brutt e-postforskriften i forbindelse med innsynet som ble gjennomført i klagers e-postkasse.

Saken gjelder NTNU-ansatte Øyvind Eikrem som klaget på at NTNU sommeren 2020 tok seg inn i hans e-postkasse.

— Jeg konstaterer at NTNU har brutt loven, sier Øyvind Eikrem i en kort kommentar til Khrono.

— Jeg er glad for at det endelig har kommet en avgjørelse og at den etter mitt syn er riktig. Utover det har jeg ingen ytterligere kommentar på det nåværende tidspunkt, sier Eikrem.

Går bort fra gebyr

Datatilsynet varslet i desember vedtak om overtredelsesgebyr til universitetet.

NTNU fikk da en måned på seg på å svare, og ga sitt tilsvar i januar i år. Datatilsynet har behandlet saken i 8,5 måned og mandag 19. september kom deres endelige vedtak.

Datatilsynet mener at NTNU ikke hadde rettslig grunn og heller ikke har redegjort for hvorfor de skulle ha en begrunnet mistanke, for å ta seg inn i førsteamanuensis Øyvind Eikrems e-poster sommeren 2020.

I første runde ville Datatilsynet ilegge NTNU et gebyr på 150.000 kroner, men Datatilsynet har nå bestemt seg for å ikke gå videre med overtredelsesgebyret.

— Denne konklusjonen er basert på flere formildende omstendigheter som fremgår av merknadene vi mottok fra NTNU etter at vi varslet om gebyr, skriver Datatilsynet.

NTNU: Glad gebyret er trukket

Organisasjonsdirektør ved NTNU, Bjørn Haugstad, sier til Khrono i en første kommentar at først og fremst vil NTNU nå sette seg skikkelig inn i det 13 siders lange vedtaket fra Datatilsynet, før de bestemmer seg for om de skal gå videre med saken eller ikke.

— Vi er glade for at Datatilsynet har trukket sitt varslede overtredelsesgebyr, og vi er veldig glade for formuleringen «Denne konklusjonen er basert på flere formildende omstendigheter som fremgår av merknadene vi mottok fra NTNU etter at vi varslet om gebyr», sier Haugstad, men legger til:

— Samtidig merker vi oss at Datatilsynet fortsatt konkluderer med at vi ikke hadde rettslig grunnlag for innsynet.

Haugstad legger også til at han uansett utfall veldig gjerne skulle vært denne saken foruten, og at NTNU vil lære mest mulig av den.

Åpnet 80 e-poster

NTNU og deres advokater i Simonsen Vogt Wig, samt konsulenter fra KPMG, tok seg i juli i 2020 inn i Eikrems e-postkonto og åpnet 80 e-poster.

Både Eikrem og hans daværende advokat, Torfinn Svanem, protesterte og klaget på inngrepet, men ble ikke hørt.

Bakgrunnen for vedtaket er flere klager fra den ansatte over NTNUs behandling av hans personopplysninger, slik som innsyn i e-postkassen hans hos universitetet.

Brudd på e-postforskriften

Etter å ha gjort nærmere undersøkelser i saken, har Datatilsynet kommet til at NTNU ikke oppfylte e-postforskriftens vilkår for å gjøre innsyn.

– Vår konklusjon er at universitetet ikke oppfylte vilkåret om å ha en begrunnet mistanke om at arbeidstakeren hadde brukt e-postkassen til handlinger som medfører grovt pliktbrudd eller kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed på tidspunktet da innsynet ble gjennomført. Vår vurdering er videre at innsynet i e-postkassen heller ikke oppfylte kravet til å være et egnet og nødvendig tiltak for å oppnå formålet på tidspunktet da det ble gjennomført, skriver Datatilsynet.

Datatilsynet skriver også at de har vurdert forhold i andre klager fra Eikrem, og at der er deres vurdering at NTNU ikke har brutt regelverket.

Datatilsynet presiserer at saken er unntatt offentlighet etter reglene om taushetsplikt for varsling til offentlig myndighet i arbeidsmiljøloven, og at de derfor kun gå ut med begrenset informasjon i saken.

NTNU har tre ukers klagefrist på vedtaket om brudd.

Endringslogg

19.09.2022, kl. 19.00: Oppdatert med kommentar fra NTNU.

Powered by Labrador CMS