studiestart

Ordføreren foreslår å flytte campus til sentrum

Søkertallene stuper ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), campus Stord. Ordfører i Stord kommune, Gaute Epland (Ap), foreslår et kontroversielt grep for å bedre situasjonen.

Stord-ordøfrer Gaute Epland, her i trivelig passiar med prodekan Sigurd Sandvold under studiestarten på mandag, har flere forslag til hvordan man kan snu den vonde trenden når det gjelder søkertall.
Publisert Oppdatert

— Det bør vurderes å flytte høgskolen fra Rommetveit til Leirvik sentrum. Det er noe som kunne skapt synergier som man har gode erfaringer med i for eksempel Sogndal.

Det sier Stord-ordfører Gaute Epland til Khrono. I forkant av studiestarten gikk han ut i lokalavisen Sunnhordland og lanserte fire konkrete tiltak som han mener har potensial til å øke søkertallene på Høgskulen på Vestlandet, campus Stord.

Mandag var det duket for studiestart i den rundt 20.000 innbygger store vestlandskommunen. I likhet med de fleste andre studiestedene som tilbyr lærerutdanning i landet, ser det heller ikke lyst ut på Stord.

På landsbasis har det aldri vært svakere søkertall for lærerutdanningene enn det som er tilfelle nå. Når det gjelder grunnskolelærerutdanningen for 5. til 10. trinn, er det nettopp Stord som ligger nederst på statistikken, med 0,3 søkere per studieplass. På landsbasis er snittet 0,8 — noe som er hele 35 prosent lavere enn i 2022.

Når det gjelder tilbud om studieplass er nedgangen «bare» 25 prosent på grunnskolelærer 5-10, 14 prosent på grunnskolelærer 1—7 og 21 prosent på barnehagelærerutdanningen.

Minst, men også mest fornøyd

Stord er Norges eldste nåværende utdanningsinstitusjon som tilbyr lærerutdanning. På vakre Rommetveit har studenter blitt til lærere i snart 200 år. Med det i tankene svir det trolig litt ekstra for Stord å ha de laveste søkertallene i landet.

Det hjelper heller ikke på at vårens studiebarometer konkluderte med at Stord har de minst fornøyde lærerstudentene i landet.

Det samme barometeret viser at når det gjelder barnehagelærerutdanningen, er det ingen i landet som er mer fornøyde enn de som studerer på Stord. De ansatte ved campus Stord mener de sprikende resultatene tegner et bilde av et studiebarometer som fungerer dårlig.

Ordfører Gaute Epland er bekymret.

— Det er et stort behov for lærere og sykepleiere framover, så vi må spørre oss selv hva som kan gjøres for å snu trenden, sier han, og peker på at høgskolen betyr enormt mye for Stord- og sunnhordlandsregionen.

— Det ville det vært svært uheldig for oss å miste høgskolen, fastslår Epland, som ønsker å understreke at nedgangen til søkertallene i lærer- og sykepleierutdanningene ikke er et Stord-fenomen, men en nasjonal trend, og at utfordringen må møtes med nasjonal politikk og nasjonale tiltak.

Flytting mest urealistisk

I lokalavisen før studiestarten listet Epland opp fire konkrete forslag til aktuelle tiltak for å bedre situasjonen. Det mest kontroversielle, som også ifølge ordføreren selv også er det mest urealistiske, er å flytte campus fra Rommetveit til Leirvik sentrum. Avstanden er på cirka fem kilometer, og ordføreren mener at en flytting blant annet vil gjøre det lettere å skape samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen, idretten og høgskolen.

— Studentene ville blitt en større del av sentrum og det rike kulturlivet vi har der, sier Epland.

— En flytting ville styrket Stord som studiested og skapt mer liv og røre i Leirvik sentrum. Det ville også hatt positiv effekt på søkertallene, fastslår Arbeiderpartimannen.

Han kommer med en klar beskjed til HVL-ledelsen:

— Jeg vet at dette har blitt vurdert og forkastet tidligere, men skulle høgskolen ønske å vurdere det på nytt, vil kommunen være positiv.

De andre forslagene

Det første tiltaket Epland mener bør prioriteres er uansett ikke å flytte campus, men å få tilbake fleksibiliteten høgskolen var kjent for før fusjonen i 2017. Han trekker blant annet frem flere årsstudium som eksempel på dette.

Den andre tiltaket er å tydeliggjøre profilen til campus Stord når det gjelder praksisnær utdanning, i tråd med at man bør legge til rette for mer praksis gjennom studieløpet.

Vi håper at arbeidet vi legger ned skal bedre situasjonen. Snur trenden nasjonalt, vil den også gjøre det lokalt.

HVL-rektor Gunnar Yttri om fremtiden til lærer- og sykepleieutdanningene på Stord.

Epland foreslår til slutt at det opprettes et pilotforsøk på campus Stord, som går på selve strukturen i utdanningene. Han trekker frem et 3-pluss-2-årsløp som alternativ til det femårige masterstudiet, senere valg av 1—7 eller 5—10 og mer fleksible innganger til lærerutdanningen.

— Et slikt pilotforsøk vil kunne gi verdifulle erfaringer til å løse de nasjonale utfordringene, sier Epland.

Under studiestarten på mandag var Khrono i dialog med flere HVL-ansatte som uavhengig av hverandre uttrykte uro over situasjonen på Stord. Da Khrono legger dette frem for HVL-rektor Gunnar Yttri, får vi i svar at det satses hardt på Stord.

— Og det skal vi fortsette med. Det handler om at vi må snu trenden. Lærer- og sykepleieutdanningen er i en alvorlig situasjon på landsbasis. Med utgangspunkt i sterke fagmiljø og gode campuser, burde situasjonen vært en annen, men dette handler også om omdømmet til de aktuelle yrkene, poengterer Yttri.

Lover universitet på Stord

Han minner ellers om den nylig vedtatte langtidsstrategien til HVL, der flercampus ligger inne som et kjennetegn og en styrke i det institusjonen skal drive med i årene som kommer.

Gunnar Yttri garanterer at det vil bli tilbudt høyere utdanning på Stord også om 10 år.

— Vi håper at arbeidet vi legger ned skal bedre situasjonen. Snur trenden nasjonalt, vil den også gjøre det lokalt. Samtidig med studiestarten denne uken, markerer vi også at Sammen sine studentboliger på Stord er pusset opp og innflytningsklare. Denne oppgraderingen er i seg selv et bevis på at vi satser på Rommetveit, melder Yttri.

— Det er i motgang man må satse, kommer det fra HVL-rektoren.

Til Stord-ordfører Gaute Eplands forslag om å flytte campus, har han ikke så mye på hjertet.

— Det er en diskusjon som ikke er relevant for oss nå. Vi har fokus på å styrke utdanningstilbudet på Stord der campusen ligger i dag, sier Yttri.

— Er det høgskole på Stord om 10 år?

— Nei! Da er det faktisk universitet her. Universitetet på Vestlandet blir en meget flott flercampus-institusjon med langvarig regionalt nærvær, svarer Yttri bestemt.

Fra Uganda via Bergen til Stord

En som gleder seg til både selve studiestarten og utdanningen han skal i gang med, er 28 år gamle Alex Ndagije Charles fra Kongo.

Charles kom til Norge og Bergen fra Uganda som flyktning for fire år siden, og har de siste årene brukt tiden på å lære seg mer eller mindre flytende norsk.

Alex Ndagije Charles ser frem til å komme i gang med sykepleierstudiene ved HVL, campus Stord.

I Uganda fikk han gjennomført to år av sykepleieutdanningen sin, men nå starter han på ny bachelor i sykepleie ved HVL.

— Jeg har alltid ønsket å bli sykepleier, og ser veldig frem til dette. Jeg kunne fått godkjent de to første årene mine fra Uganda, men har bevisst ønsket å starte på nytt. Det er mye likt selvsagt, men også en del forskjellig, sier Charles, som bor på studenthjemmet i tilknytning til campus.

— Stord virker som en veldig fin plass å bo. Her kommer jeg til å trives, kommer det fra 28-åringen.

Malin Eide, Josefine Gjertsen, Tor Jørgensen, Alex Ndagije Charles, Harald Smith Killi, Jakob, Emilie Hansen, Juliana Vikne
Sykepleiestudent Alex Ndagije Charles (28) ble tatt godt imot på HVL, campus Stord på mandag av fadderne Malin Eide (22, fra venstre), Josefine Gjertsen (20), Tor Jørgensen (22), Harald Smith Killi (24), Jakob (24), Emilie Hansen (23) og Juliana Vikne (21). HVL har over 30 faddere i sving ved campus Stord den første uken av studieåret.
Powered by Labrador CMS