Rektor Kari Toverud Jensen ved Høgskolen i Oslo og Akershus fikk jobben etter å ha drevet valgkamp i 2011. 19. desember skal høgskolestyret avgjøre om neste rektor skal ansettes i stedet for å velges.

Flere ønsker å bytte til ansatt høgskolerektor

Halvparten av landets universiteter og høgskoler har ansatt rektor og flere vurderer å bytte fra valgt til ansatt.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Blant de statlige høgskolene er det ni som enten har ansatt rektor eller nylig har vedtatt å bytte modell fra valgt til ansatt. Det betyr at et flertall av de statlige høgskolene har ansatt rektor.

Blant universitetene er det derimot fortsatt et flertall som har valgt rektor. Per i dag har fire av sju valgt rektor som også er styreleder, men Universitetet i Agder vurderer endring og universitetsstyret skal avgjøre saken i slutten av november.

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) skal spørsmålet avgjøres på styremøtet 19. desember, etter en høringsrunde som ble avsluttet 13. november. Høgskolen i Ålesund skal også behandle spørsmålet før jul, mens høgskolene i Lillehammer og Hedmark nylig har vedtatt en overgang fra valgt til ansatt rektor.

Overgang til ansatt rektor skjer uten at det finnes forskning som viser at den ene ledelsesmodellen er bedre enn den andre.

En NIFU-rapport fra 2013, utført blant åtte institusjoner der halvparten hadde ansatt og den andre halvparten valgt rektor, viste at det ikke var noen kvalitetsforskjell på det strategiske styringsarbeidet på institusjonene.

Les også: ​

Ved de statlige høgskolene er det stadig flere som går over til ansatt rektor. Sist ute er Høgskolen i Hedmark, som på styremøtet 12. november vedtok å bytte modell. Det skjer når dagens rektor og styreleder, Lise Iversen Kulbrandstad, går av sommeren 2015.

 Jeg synes ikke det er noen lett sak.

Lise Iversen Kulbranstad

Det blir spennende, men det er jo meget vanskelig å få over totredjedels flertall for skifte, for oss vil det si 8 av 11.

Torunn Lauvdal

Etter mye diskusjon og tvil, stemte 9 av 11 for at den neste rektoren skal ansettes på åremål, og ikke velges. Troen på at ansatt rektor vil gi bredere rekrutteringsgrunnlag enn valg ble utslagsgivende for styret.

Synes ikke det er lett

Også Kulbrandstad stemte for ansatt rektor ved Høgskolen i Hedmark.

— Jeg synes ikke det er noen lett sak. Det er gode argumenter for begge varianter, og det er ingen som har noe opplagt svar. Vi har levd godt med dagens modell, og er ikke lett å se forskjeller mellom de som har prøvd begge modeller, sier hun til Khrono.

Hun sier at det utslagsgivende for henne var at prosessen som har foregått internt på høgskolen og diskusjonen i styremøtet viste at et flertall ønsket å bytte modell.

— Som avtroppende rektor synes jeg det var riktig å være lydhør overfor disse signalene, sier hun.

Alle institusjonene som har rektorperiode som utløper sommeren 2015 har fått tilbud fra Kunnskapsdepartementet om å forlenge perioden ut 2015, men Høgskolen i Hedmark takket nei til tilbudet. Samtidig pågår en strukturprosess som også kan få betydning for valg av ledelsesmodell.

— Hvis dere blir slått sammen med en annen institusjon, kan det hende dere må endre modell igjen?

— Nå har ikke vi noen konkrete fusjonsplaner. Vi valgte å ta denne beslutningen som den høgskolen vi er i dag, men vi vet lite om framtida. Enn så lenge må vi leve som normalt, sier hun.

Høgskolen i Hedmark har 7700 studenter og 520 ansatte, og campus i kommunene Hamar, Elverum, Åmot og Stor-Elvdal.

Lillehammer bytter

Høgskolestyret ved Høgskolen i Lillehammer vedtok for snart tre uker siden også å bytte ledelsesmodell. Når rektorperioden til dagens valgte rektor, Bente Ohnstad, går ut våren 2015, skal hun erstattes av en ansatt rektor. Vedtaket ble gjort med ni mot to stemmer.

Ohnstad går av etter to perioder som rektor for å gå tilbake til faglig arbeid.

På den andre siden av Mjøsa har Høgskolen i Gjøvik hatt ansatt rektor siden 2011.

Agder skal gjøre vedtak

Også Universitetet i Agder vurderer å bytte modell når valgt rektor Torunn Lauvdals periode utløper sommeren 2015. Det er vanlig praksis ved universitetet at styret behandler en sak om intern organisering i forkant av en ny styreperiode.

Torunn Lauvdal (bildet over) tror det skal mye til for at universitetet innfører en modell med ansatt rektor.

— Vi hadde en runde på synspunkter på siste møte, men det ble vedtatt å utsette saken til neste møte nå i november. Datoen er 26.11. Det blir spennende, men det er jo meget vanskelig å få over totredjedels flertall for skifte, for oss vil det si 8 av 11, sier hun i en epost til Khrono.

Mange slutter i 2015

Ved Høgskolen i Ålesund kommer også bytte av ledelsesmodell opp som sak i høgskolestyret etter nyttår. Dagens valgte rektor, Marianne Synnes, avslutter sin rektorperiode i 2015, men mulige fusjoner mellom høgskolene på Vestlandet kan fort snu opp ned på planene. 

På Høgskulen i Volda, derimot, er nytt rektorvalg allerede på gang. Der går dagens valgte rektor Per Halse av til sommeren. Heller ikke Høgskolen i Bergen har noen som helst planer om å bytte modell og nytt rektorvalg er under forberedelse.

Ved Universitetet i Stavanger er det ikke på agendaen å bytte modell, selv om perioden til valgt rektor Marit Boyesen utløper i 2015. Det opplyser kommunikasjonsdirektør Anne Selnes til Khrono.

Ikke-tema i Østfold

Ved Høgskolen i Østfold har Hans Blom sittet som valgt rektor i snart to år. Høgskolen hadde ansatt rektor i perioden 2003-2007, og gikk så tilbake til valgt. I 2012 ble det tatt en ny runde på spørsmålet, og konklusjonen ble fortsatt valgt rektor.

Hva var det som gjorde at høgskolen gikk tilbake til valgt rektor?

— Det var ikke det at vi trakk noen linjer basert på erfaringer, det var mer en generell holdning til valgt framfor tilsatt.  NIFUs rapport fra 2013 viser jo at valgt eller tilsatt rektor ikke er utslagsgivende for styringskvaliteten, sier han.

Rapporten viste at valg av styringsmodell ikke hadde noe å si for kvaliteten på det strategiske styringsarbeidet ved åtte utvalgte høyere undervisningsinstitusjoner.

Blom sier at det ikke er noe tema på Høgskolen i Østfold å bytte modell. Hans rektorperiode utløper først i 2017.

— Dette er ingen diskusjon hos oss nå, sier han.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS