HØgskolen i Oslo og Akershus har takket nei til å forlenge rektorperioden ut 2015. Dermed går dagens valgte rektor, Kari Toverud Jensen, av når perioden hennes utløper 31. juli 2015. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
HØgskolen i Oslo og Akershus har takket nei til å forlenge rektorperioden ut 2015. Dermed går dagens valgte rektor, Kari Toverud Jensen, av når perioden hennes utløper 31. juli 2015. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Høring viser flertall for ansatt HiOA-rektor

7 av 12 høringsinstanser som er spurt om framtidig organisering mener at Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) bør få ansatt og ikke valgt rektor.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høringsrunden om framtidig organisasjon ved HiOA er avsluttet, og et av de sentrale spørsmålene er om den nye rektoren som etterfølger Kari Toverud Jensen neste sommer skal velges av de ansatte og studentene eller om vedkommende skal ansettes.

I likhet med alle andre høgskoler og universiteter som har rektorperioder som utløper i 2015, fikk HiOA tilbud om å forlenge perioden ut 2015. Svarfristen var 1. november, og HiOA har takket nei til tilbudet.

— Dette skal ikke opp i styret, men styret ble orientert ved forrige møte. Vi har svart at styreperioden ikke forlenges, sier Kari Toverud Jensen.

Det betyr at Toverud Jensen går av når hennes valgperiode utløper 31. juli og en ny rektor - enten valgt eller ansatt - må være på plass 1. august.

Overvekt for ansatt

Sju av høringsuttalelsene konkluderer med at rektorjobben bør utlyses og rektor rekrutteres og ansettes. Tre uttalelser konkluderer med at dagens ordning med valgt rektor bør fortsette, og to kommer ikke med noen klar anbefaling. 

Blant tilhengerne av ansatt rektor er tre av de fire fakultetene ved høgskolen. Også Studentparlamentet, Fellesadministrasjonen, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) og fagforeningen Parat vil at neste rektor skal ansettes.

Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø (bildet over), som har ansvaret for å forberede saken om framtidig styringsmodell for høgskolestyret, sier hun har fått viktige innspill fra høringsuttalelsene, og at disse er et godt supplement til det øvrige kunnskapsgrunnlaget i saken.

— Alle høringsinstansene berører spørsmålet om styringsmodell, og av det jeg kan se, er det en positiv overvekt av uttalelser som støtter enhetlig ledelse (red.anm: det vil si at rektor ansettes og har både det faglige og administrative ansvaret). Samtidig tar flere til orde for at det bør være et bredt sammensatt utvalg som håndterer rekrutteringsprosessen for tilsetting av rektor for å sikre god legitimitet i arbeidet, sier hun.

Les også:

De to største fagforeningene ved HiOA, Forskerforbundet og Norsk Tjenestemannslag, ønsker å fortsette med valgt rektor, og det konkluderer også Senter for profesjonsstudier (SPS) med.

Les også: Flere fagforeninger vil ha uravstemning om rektorvalg

Hverken Fakultet for lærerutdanning (LUI) eller Akademikerne konkluderer i spørsmålet om ansatt eller valgt rektor.

For mange har spørsmålet om valgt eller ansatt rektor vært vanskelig. På fakultetene som går inn for ansatt rektor, er det tydelige mindretall for valgt.

På Fakultet for samfunnsfag for eksempel er det, ifølge den interne høringsrunden, bare en svak overvekt som var for å bytte ut dagens ordning med valgt rektor og todelt ledelse.

Uenighet om utvalg

Styremøtet i desember skal bestemme hvilken ledelsesmodell HiOA skal ha fra 1. august 2015, men i tillegg ta stilling til en rekke andre organisatoriske spørsmål.

Et av disse er NIFUs forslag om at dagens fire sentrale faglige utvalg skal slås sammen til ett stort, strategisk høgskoleutvalg, eller det som NIFUs utreder har kalt et «senat eller overhus».

Les også: Uenighet om et nytt kjempeutvalg

— Når det gjelder forslaget om strategisk høgskoleutvalg, så er det vel riktig å kunne si at det har fått en noe blandet mottakelse. Flere støtter idéen om å se forskning, utdanning og arbeidslivsorientering samlet i ett utvalg, mens skepsisen går både på utvalgets størrelse og mandat, sier Ann Elisabeth Wedø.

Et annet tema i høringsrunden har vært behovet administrativ støtte til instituttene. Wedø viser til at dette også var et tema i den store samlingen for noen uker siden, der høgskolestyret møtte alle fakultetsstyrene og lederne i organisasjonen.

— Høringsinstansene støtter dette, noe som selvsagt følges opp videre, sier hun.

Prosessen videre

Etter at høringsfristen gikk ut 13. november, fortsetter arbeidet med å forberede saken om framtidig styringsmodell under ledelse av Wedø. Hun opplyser at hun skal ha møte tjenestemannsorganisasjonene uformelt mandag, og deretter skal saken drøftes formelt med organisasjonene i desember.

Det er HR-avdelingen som har fått ansvaret for å lage et utkast til saksdokumenter. Til dette har avdelingen hyret inn konsulentselskapet Deloitte, som innenfor en ramme av 500.000 kroner skal hjelpe til med saksbehandling.

Les også: Konsulenter forbereder styremøte for høgskolen

— Saksdokumentene legges også fram for diskusjon i rektors ledermøte, og oversendes styret i begynnelsen av desember, sier Wedø.

Høgskolestyremøtet som skal behandle sakene foregår 18. og 19. desember.

Vurdert habil

Hvis høgskolestyret (bildet over) vedtar å innføre enhetlig ledelse, der rektor ansettes og har både det faglige og administrative ansvaret, vil jobben som høgskoledirektør falle bort. HiOA har derfor fått vurdert om Ann Elisabeth Wedø er habil og kan være ansvarlig for saksforberedelsen fra styret. Kunnskapsdepartementet har konkludert med at hun er habil.

Les også: ​Har bedt om å få sin habilitet vurdert

— Min rolle i arbeidet er å ha ansvaret for saksforberedelsen til styret, som i hovedsak omfatter framtidig styrings- og ledelsesmodell, mens det er styret som beslutter. Jeg er med andre ord ingen beslutningstaker i saken. Den kommer dessuten ikke til å omhandle stillingsbeskrivelse for en stilling som jeg potensielt kunne ha hevdet rettskrav til, gitt overgang til enhetlig ledelse. Med det som utgangspunkt konkluderer departementet med at jeg er habil i dette. Tilsvarende praksis har også de andre lærestedene i denne type sak, sier Wedø.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS