kjønnsbalanse

Gruppa skal jobbe for mangfold og likestilling. 14 av 16 er kvinner

— Virker helt merkelig, sier Kristian Gundersen.

Dette er medlemmene av Universitetet i Oslos koordineringsgruppe for likestilling, inkludering og mangfold, med rød ring rundt de to mannlige medlemmene: Øverst f.v.: Karen Marie Ulshagen (fakultetsdirektør, Det odontologiske fakultet), Helga Reiss (HR-sjef, Det humanistiske fakultet), Eli Feiring (visedekan Det medisinske fakultet), Ragnhild Hennum (dekan, Det juridiske fakultet), Elisabeth Perioli Bjørnstøl (Forskerforbundet). Hedda Ugletveit (HR-sjef, Natuihistorisk museum), Mari Camilla Risdal Otnes (underdirektør, Universitetsbiblioteket) og Anders Moss (seksjonssjef, HR-seksjonen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet). Nederst f.v.: Susanne Friederike Viefers (instituttleder, Fysisk institutt), Anne Hege Grung (forskningsdekan, Det teologiske fakultet), Gudleik Grimstad (organisasjons- og personaldirektør, vara leder), prorektor Åse Gornitzka (leder), Helene Aarseth (professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning). Rodas Tadese Sibahtu (internasjonalt ansvarlig, studentparlamentet), Bente Follestad Bakken (seksjonssjef - Enhet for HR og HMSB ved Kulturhistorisk museum) og Anne Julie Semb (dekan, Det samfunnsvitenskapelige fakultet)
Publisert

— Vi er smertelig klar over akkurat den problemstillingen, og vi vil ta opp dette både i gruppen og med dekanene, sier prorektor Åse Gornitzka ved Universitetet i Oslo (UiO). 

Hun er også leder for en «koordineringsgruppe for likestilling, inkludering og mangfold» ved universitetet. 

Gruppa skal blant annet ha en rådgivende funksjon overfor ledelsen, bidra til å utforme universitetets overordnende politikk og anbefale tiltak innenfor likestilling, inkludering og mangfold, går det fram av mandatet. 

Men det kan nok diskuteres hvor mye mangfold det er innad i gruppa. 14 av de 16 medlemmene er kvinner. 

De eneste mennene er organisasjons- og personaldirektør ved UiO, Gudleik Grimstad, og HR-sjef Anders Moss ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. 

Fakta

Koordineringsgruppe for likestilling, inkludering og mangfold

 • Gruppas formål er ifølge mandatet blant annet å være strategisk koordineringsgruppe for UiOs politikk for likestilling, inkludering og mangfold (LIM). «Koordineringsgruppen har en rådgivende funksjon ovenfor UiOs ledelse i saker som berører UiOs politikk for likestilling, inkludering og mangfold, og er ikke et besluttende organ», står det. Den møtes 2-4 ganger i året. 
 • Hovedoppgaven er «å bidra til strategiske diskusjoner og målutforming av arbeid for likestilling, inkludering og mangfold ved UiO knyttet til UiOs kjerneoppgaver.»
 • Den har et særskilt ansvar for blant annet å bidra til utviklingen av UiOs overordnede LIM-politikk og anbefale tiltak og strategiske satsningsområder for å oppnå ambisjonene i UiOs LIM-politikk, bidra til oppmerksomhet om LIM-perspektiver i UiOs prosesser, gi innspill til UiOs årlige fordeling av LIM-midler og påse at LIM-arbeidet er forankret i ledelseslinjen lokalt ved egen enhet.
 • Gruppen har faste representanter på ledelsesnivå fra alle fakulteter, museer og bibliotek. Gruppen skal bestå av leder fra rektoratet, leder fra avdeling for organisasjon- og personal, ett medlem fra hver enhet ved UiO, herunder fakultet, museum og bibliotek; dekan, direktør, HR-leder eller annen tilsvarende lederfunksjon som har tett kontakt med øvrig ledelse ved enheten, en studentrepresentant, oppnevnt av Studentparlamentet, en fagrepresentant fra Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og en tillitsvalgt oppnevnt fra organisasjonene ved UiO.

Biologiprofessor Kristian Gundersen ved UiO reagerer når han får høre om gruppa.

Professor i biologi Kristian Gundersen

— Vi er opptatt av kjønnsbalanse i alle andre sammenhenger, så da blir det merkelig å ikke ha det i et forum som dette. Særlig fordi likestillingsproblemet i akademia er snudd. Det er jo menn som kommer til kort, faller fra studier og ikke får gode nok karakterer, sier han.

 — Jeg frykter at dette bare blir gammelfeminisme. Nå må vi gå inn i den nye tid, og se at problemene er andre i dag enn tidligere, og da virker dette helt merkelig, sier Gundersen, som er en aktiv debattant i akademia. 

I gruppa er kun ett medlem under 50 år, viser søk i skattelistene. 

— Sammensetningen av gruppen illustrerer godt utfordringene med representasjon og mangfold, som jo er i kjernen av utfordringene enten vi snakker om rekruttering av studenter eller ansatte, eller i arbeidsmiljø, ledelse og styring, sier prorektor Åse Gornitzka.

— Ta opp til skikkelig drøfting 

Så hvordan har det blitt slik? 

Det er fakultetene og enhetene som oppnevner medlemmene, og Gornitzka sier at kjønnssammensetningen er summen av dette.

 — Det er de i lederlinjen, med ansvar for likestilling og mangfold, som blir oppnevnt til denne gruppen. Det kan være en konsekvens av hvem som har ansvaret for denne typen saker.

— Så lokalt på enhetene er det nesten bare kvinner som har ansvar for likestilling og mangfold?

— Ja, det er jo nettopp dette vi må se nøye på og diskutere for å få en mer balansert sammensetning. 

Åse Gornitzka, prorektor, Universitetet i Oslo, er gruppas leder

I gruppa sitter folk med lederfunksjoner: En prorektor og en personaldirektør, dekaner, HR-sjefer en fakultetsdirektør og en seksjonssjef. 

I tillegg er det en tillitsvalg fra Forskerforbundet, en studentrepresentant og representant for kjønnsforskningsmiljøet.

— Det gir seg selv

Dekan Ragnhild Hennum ved Det juridiske fakultet er med i gruppa. Hun er i tillegg leder for den nasjonale Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

— Folk møter i gruppa i kraft av at de har ulike verv. Og det er også en forholdsvis kjent sak at arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold er preget av kvinner, sier hun. 

— Synes du at det er greit at det sitter nesten bare kvinner der?

— Det jeg synes er greit, er at det sitter folk i gruppa som har ansvar, blant annet meg og andre dekaner.

Fakta

Dette er medlemmene

 • Åse Gornitzka (prorektor leder),
 • Gudleik Grimstad (organisasjons- og personaldirektør, vara leder)
 • Karen Marie Ulshagen (fakultetsdirektør, Det odontologiske fakultet)
 •  Helga Reiss (HR-sjef, Det humanistiske fakultet)
 •  Eli Feiring (visedekan, Det medisinske fakultet)
 • Ragnhild Hennum (dekan, Det juridiske fakultet)
 • Elisabeth Perioli Bjørnstøl (Forskerforbundet)
 • Hedda Ugletveit (HR-sjef, Naturihistorisk museum)
 • Mari Camilla Risdal Otnes (underdirektør, Universitetsbiblioteket)
 • Anders Moss (seksjonssjef, HR-seksjonen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet) 
 • Susanne Friederike Viefers (instituttleder, Fysisk institutt)
 • Anne Hege Grung (forskningsdekan, Det teologiske fakultet)
 • Helene Aarseth (professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning)
 • Rodas Tadese Sibahtu (internasjonalt ansvarlig, studentparlamentet)
 • Bente Follestad Bakken (seksjonssjef - Enhet for HR og HMSB ved Kulturhistorisk museum)
 • Anne Julie Semb (dekan, Det samfunnsvitenskapelige fakultet)

— Men er det greit at det er nesten 90 prosent kvinner?

— Denne gruppa er satt sammen ut fra rollene til folk. Og det er for eksempel ganske mange kvinnelige dekaner, som er valgt. Og da gir det seg selv.

— Så skjev kjønnsfordeling er greit hvis det har utgangspunkt i hvilke roller medlemmene har ellers?

— Hvis ikke måtte man satt sammen gruppa med noen som ikke hadde makt og myndighet. Og hadde det vært så lurt, da?

Ragnhild Hennum.

— Høres ut som et supperåd 

Det er bestemt at gruppa skal ha én leder fra rektoratet, én leder fra organisasjonsavdelingen og én fra ledelsen ved hver av enhetene (se faktaboks).

Gruppa er ikke et besluttende organ.

Om det som står i mandatet om gruppas formål og ansvar, sier biologiprofessor Kristian Gundersen:

— Jeg har sjelden hørt så mye nytale på en gang. Dette høres ut som et supperåd. Et enormt organ på 16 medlemmer, og de har altså ikke besluttende myndighet. Og 14 av 16 er kvinner. Det kan ikke gå bra, altså. Det står jo ikke noe der om at dette handler om feminisme, men jeg her helt sikker på at det kommer til å ende opp som det.

Han avslutter:

— Og jeg tviler på at et utvalg, som er slik sammensatt, vil kunne adressere de likestillingsproblemene vi har i akademia i dag, som først og fremst handler om gutter.

Powered by Labrador CMS