Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, venter på konstruktive innspill om hva nye Campus Lillestrøm skal inneholde når det kan være innflyttingsklart tidligst om fire år. Foto: Nicklas Knudsen

Tar kritikken med knusende ro

Rapporten om flytting til en ny campus på Lillestrøm skaper reaksjoner, men rektor Curt Rice tar det hele med knusende ro.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rapporten om hvilke deler av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) som kan lokaliseres på nye Campus Lillestrøm om noen år, har skapt uro, undring og motstand blant både ansatte og studenter. Rektor Curt Rice, som har sendt rapporten og forslagene ut på høring tar det hele med knusende ro.

— Jeg er fornøyd med rapporten og inviterer nå til innspill. Det er bra at folk får en første utblåsning i Khrono, sier han.

Rektoren ber alle kritikere om å lese høringsbrevet nøye.

— Der er det tre spørsmål, og i det tredje jeg ber om innspill på er om det er noen alternative løsninger som bør vurderes, sier Rice, og legger til: 

— Å si nei til forslagene i rapporten er greit, men jeg vil sette pris på at folk deltar i debatten og kommer med konstruktive alternativer, sier han. 

Basert på Grund-rapporten

— Er forslagene i høringsrapporten godt nok utredet og faglig begrunnet? 

— Jeg må bare minne om at denne rapporten bygger på det forrige rektoratets utredning om Campus Lillestrøm fra arbeidsgruppen ledet av professor Jan Grund, sier Rice. 

Jeg er fornøyd med rapporten og inviterer nå til innspill. Det er bra at folk får en første utblåsning i Khrono.

Curt Rice

Det er uklart hva som ligger i begrepet helseteknologi. Menes det velferdsteknologi, som er det jeg jobber med?

Heidi Snoen Glomsås

Denne rapporten, Campus Kjeller/Lillestrøm - en arena for innovasjon konkluderer med at HiOA bør utvikle et innovasjonssenter på Lillestrøm som skulle ha tett samarbeid med arbeidslivet i Romeriks-regionen.

Les også: Dropper forslag om massiv utflagging til Akershus

Forslaget går ut på at campusen på Lillestrøm skulle ta en nasjonal posisjon som utvikler og tilbyder av utdanning/livslang læring basert på fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer, som det står i rapporten. Innovasjonssenteret skal, ifølge rapporten, bygge på de fagområdene som er på Kjeller i dag, « særskilt produktdesign og dette fagmiljøets satsning på innovasjon».

«Samarbeid med andre fagmiljøer på Kjeller og Pilestredet må også bygges og utvikles for å utvikle denne satsingen. Utvalget er av den mening at dette vil kreve en bred satsning fra HiOAs fakulteter og sentre», står det i rapporten fra utvalget, som ble ledet av professor Jan Grund ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved HiOA.

Klar til bygging

— Men hvorfor må innholdet i den nye Campus Lillestrøm bestemmes allerede nå, før byggingen har startet? 

— Det er nettopp derfor. Vi skal komme med såkalt «kravspek» til utbyggerne og de må vite hva bygget skal huse, av spesialrom blant annet, sier Rice. Meningen er at styret skal konkludere på saken i juni. 

— Men vi har litt slingringsmonn, det viktigste er å få en god løsning for Campus Lillestrøm, så hvis det blir første møtet til høsten er det greit, så lenge vi ikke forsinker byggeprosessen, sier han. 

Høgskolen i Oslo og Akershus prøver å komme ut av sin leieavtale med Kjeller som går ut i 2023, og ønsker mest av alt et campus på Lillestrøm fra 2021. 

Sammen med Politihøgskolen?

— Og det kommer til å bli kjempebra, sier en entusiastisk Rice. 

— Dette skal bli en topp moderne campus. Kanskje Politihøgskolen kan flytte dit sammen med oss også, sier Rice, etter forslag om at de også skal ut av Oslo. 

Men HiOA-rektoren understreker at det strengt tatt ikke er snakk om å flytte. 

— Det vi gjør er å ta i bruk en ny campus. Den skal ligge maks fem minutter fra jernbanestasjonen på Lillestrøm, og rett ved siden av campus skal samskipnaden bygge nye studentboliger. 

Hvor er de tillitsvalgte?

Flere synes fortsatt at høringsrapporten og forslagene til innhold på Campus Lillestrøm er uklar og skaper unødig uro i organisasjonen. Fungerende hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved HiOA, Heidi Snoen Glomsås, er en av dem som reagerer.

— Det er synd at Curt Rice nedsetter en slik arbeidsgruppe uten at tillitsmannsorganisasjonene er med, sier hun.

Hun mener også at rapporten er svak og mangler konsekvens- og risikovurderinger av de ulike alternativene.

Også fra andre deler av høgskolen kommer det kraftige reaksjoner på forslagene om å flytte utdanninger til Lillestrøm. Blant annet er instituttlederne ved journalistikk og mediefag, arkiv,- bibliotek og informasjonsfag og atferdsvitenskap sterkt kritiske til forslaget om å flytte deler av deres utdanninger til Lillestrøm. Institutt for informasjonsteknologi er det samme.

Les også:

«Uklare begreper»

Hvis Heidi Snoen Glomsås er nødt til å velge mellom de tre alternativene som arbeidsgruppen foreslår, så er det alternativ 1 - den helseteknologiske campusen - hun vil gå for.

— Men det er uklart hva som ligger i begrepet helseteknologi. Menes det velferdsteknologi, som er det jeg jobber med? Og hva er egentlig forskjellen mellom dette og alternativ 3 - innovasjonsteknologi? Det er vanskelig å forholde seg til disse begrepene og hva som er innholdet i dem, sier hun.

— Det er også uklart om det er hele helseutdanninger som skal flyttes til Lillestrøm. I så fall vil det bli langt flere studenter enn de 3-3500 som er taket, sier hun.

Vil til Lillestrøm

Heidi Snoen Glomsås er plasstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) på Kjeller, men for tiden også fungerende hovedtillitsvalgt for hele HiOA. I alle tre alternativene til arbeidsgruppen legges det opp til at campusen på Lillestrøm skal ha sykepleie, men det står ikke hvilke utdanninger som skal flyttes dit. HiOA har sykepleieutdanning på Kjeller og en mye større utdanning i Pilestredet.

— Vi oppfatter at det er sykepleieutdanningen på Kjeller som skal til Lillestrøm, mens bachelorutdanningen i Pilestredet må bli der, sier hun.

Og flytting til Lillestrøm er Sykepleierforbundet på Kjeller positiv til.

— Det er vi utelukkende positive til, forutsatt at lokalene er tilrettelagt, og at vi for eksempel får parkeringsplasser, siden vi må ut og veilede studenter i praksis, sier hun.

Advarer mot snever tenkning

Arbeidsgruppen foreslår at den helseteknologiske campusen skal ha tett samarbeid med Romerike helsebygg i Lillestrøm sentrum. Heidi Snoen Glomsås mener at dette er å tenke for snevert.

— For det første bør vi samarbeide med hele Romerike og bør også knytte oss til Øvre Romerike, der vi for eksempel har mange praksisplasser. Det blir for snevert å knytte oss til ett kommunalt helsebygg, sier hun.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS