Her er deler av den sentrale ledelsen ved Høgskolen i Innlandet samlet på årets Kontaktkonferanse. F.v. påtroppende rektor Kathrine Skretting, prorektor Jørgen Klein, kst.rektor Anna Linnea Ottosen og styreleder Elin Nesje Vestli. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Ser debatt som sunt i en fusjonsprosess

Konstituert rektor ved Høgskolen i Innlandet, Anna Linnea Ottosen, ser ikke det dramatiske i at det er diskusjon når to tradisjonsrike institusjoner i akademia fusjonerer.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskolestyret vedtok på styremøtet 25. april ny faglig organisering for Høgskolen i Innlandet.

Styret på høgskolen i Innlandet støttet innstillingen fra rektorene og vedtok å opprette seks fakulteter. Mest debatt skapte saken om navnet på fakultetet som inkluderer Handelshøyskolen. To av styrets vedtak ble gjort med 8 mot 6 stemmer.

Konstituert rektor Anna Linnea Ottosen forteller om et langt møte, som kanskje i særlig grad ble preget av tre helt konkrete problemstillinger:

  • Hva skulle fakultet for økonomi- og samfunnsfag hete?
  • Hvor skal biovitenskap plasseres?
  • Skal Filmskolen være et eget fakultet?

Vedtok navn med 8 mot 6 stemmer

Jeg kjenner meg ikke igjen i en beskrivelse som tilsier at alle er uenige om alt på Høgskolen i Innlandet.

Anna Linnea Ottosen

Rektorene hadde ikke tatt stilling til hvilket navn de mente var best for det fakultetet som skal omfavne økonomi- og samfunnsfag ved høgskolen.

Etter en lang debatt fremmet Ottosen et nytt forslag, og etter en prøvevotering som endte 8-6 ble dette navnet fremmet som endelig forslag og vedtatt med 8 mot 6 stemmer.

Navnet som er vedtatt er:

  • Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

De 6 som stemte mot ønsket motsatt rekkefølge i fakultetsnavnet: Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap – Handelshøgskolen Innlandet.

Lang debatt

Ifølge høgskolens nettsider ble det av styremedlem Jan Andersen påpekt at et navn som inneholdt økonomi og samfunnsvitenskap ville være det mest dekkende for fagmiljøene som skal inngå i dette fakultetet.

— Fagmiljøene ved nåværende Avdeling for samfunnsvitenskap vil ikke bli redusert til å bli støttefag for en handelshøgskole. De vil utvikle seg selv. De ser ingen verdi for sine egne fag å bli tilknyttet en Handelshøgskole. Det er utelukkende de økonomiske og administrative fagene som føler tilknytning til denne betegnelsen, sa han ifølge inn.no.

Styremedlem Bent Sofus Tranøy trakk fram Copenhagen Business School (CBS) som et eksempel på en handelshøgskole med sterke fagmiljøer innen samfunnsvitenskapelige fag som, han bekjent, ikke opplever seg som såkalte «støttefag» selv om de er tilknyttet en handelshøgskole.

— Det som ble avgjørende for det endelige forslaget til navn på fakultetet er at det er økonomimiljøet som er det største med langt flere studenter og ansatte enn de andre miljøene. Det er naturlig at navnet bærer preg av dette, men det betyr jo ikke at andre fagmiljø blir nedgradert. De er også med i det nye navnet, og jeg synes løsningen vi nå fant fram til ble bra, sier Ottosen til Khrono dagen etter styremøtet. Hun legger til:

— Det har dessuten vært et sterkt ønske fra mange i fagmiljøet om å opprette en Handelshøgskole, og at det er viktig at denne blir synlig – også i navnet.

Ikke farlig med debatt

Som Khrono skrev i forkant av forrige styremøte har det kommet mange innspill fra de ulike fagmiljøene på de to høgskolene som nå har fusjonert, og mange har synspunkter på skjebnen for eget fagmiljø, og langt de fleste er ikke fornøyd med skjebnen til eget fagmiljø.

Les også: Få sier seg fornøyd med ny kabal for Innlandet

— Jeg kjenner meg ikke igjen i en beskrivelse som tilsier at alle er uenige om alt på Høgskolen i Innlandet, sier Ottosen dagen etter styremøte til Khrono, og fortsetter:

— Vi har hatt en grundig prosess i forkant av behandlingen av fakultetesstruktur i styret, med høringsmøter på alle avdelinger i tillegg til en skriftlig høring. Det er lagt ned mye arbeid både i en prosjektgruppe og en referansegruppe – og det er levert en grundig rapport med anbefalinger.

— Når to så tradisjonsrike institusjoner skal fusjonere er det som forventet at det debatteres, og at det er ulike meninger om noen av de beslutninger som må bli tatt.  Det vi har latt være førende for alle beslutninger er at organiseringen skal bidra til faglig styrking og berede grunnen for en akkreditering som universitet, vektlegger Ottosen.

Hun sier hun ser at når beslutninger blir fattet med 8 mot 6 stemmer i styret, så er uenighetene fortsatt tydelig til stede, men understreker at dette altså gjelder et navn på et fakultet- ikke sammensetningen eller innretningen på fakultetet.

Bioteknologimiljøets tilhørighet

Styremedlem Susan Nacey frontet bioteknologimiljøets sak om fortsatt å være samorganisert med lærerutdanningsmiljøet på Hamar.

Dette fikk de ikke gjennomslag for og mot 6 stemmer ble de vedtatt lagt inn i det som nå blir hetende: Fakultet for miljø-, landbruks- og biovitenskap.

Bioteknologimiljøet og deres støttespillere argumenterte sterkt for behovet for å beholde den tette tilknytningen til lærermiljøet på Hamar, og at de ikke ser noen faglig gevinst med å bli samlokalisert med økologi og landbruk.

Ottosen understreker at en samorganisering med fagmiljøet på Evenstad og Blæstad ikke er et hinder for å samarbeide videre i det etablerte klyngefellesskapet på Hedmarken.

— Bioteknologi er et naturvitenskapelig fag. Målet vårt med fusjonen er faglige synergier. Jeg tror bioteknologimiljøet vil ha et større potensial for å kunne vokse under felles faglig ledelse med miljøene på Evenstad og Blæstad, legger Ottosen vekt på.

Mange spørsmål om Filmskolen

Det var et enstemmig styret som under tvil aksepterte løsningen med at Den norske filmskolen får fortsette som en egen enhet på linje med de andre fakultetene,  i tillegg til at man oppretter et eget audiovisuelt fakultet.

En av de som uttrykte tvil var styremedlem Astrid Sandvoll. Ifølge inn.no sa hun blant annet:

— Det er vanskelig å gå bort fra prinsippet om faglige synergier. Likevel er det sikkert en pragmatisk løsning å få inn styringsregler som sørger for samhandling. Det viktige er å få på plass noen strukturelle grep som sikrer samhandling.

Styret bestemte seg for å be Den norske filmskolen og «Fakultet for audiovisuelle fag» etablere koordinerende elementer mellom de to enhetene for utvikling av et forpliktende samarbeid som kan bidra til å styrke og utvikle det samlede audiovisuelle fagmiljøet ved høgskolen.

Prosessen videre

På neste styremøte i 24. mai skal styret så behandle strukturen på neste nivå, instituttene. Også på dette møtet kan man vente seg mye debatt om organiseringen.

— Fra 1. mai er det Kathrine Skretting som formelt sett er rektor på Høgskolen i Innlandet. Hva gjør du etter det?

— Jeg skal være stedfortredende rektor for Skretting, og vi antar at den situasjonen kan vare fram til jul, sier Ottosen.

Hun påpeker at man har sagt at den nye organisasjonen skal være endelig på plass 1. januar 2018, og at det dermed er sannsynlig at hun blir i den posisjonen fram til da.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS