Dekan Nina Waaler ved Fakultet for helsefag går inn for full sammenslåing av Institutt for sykepleie i Pilestredet og Institutt for helse, ernæring og ledelse på Kjeller. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Helsesjefen går for et eget kjempeinstitutt

Dekan Nina Waaler ved Fakultet for helsefag vil slå sammen helseinstituttet på Kjeller og sykepleie i Oslo til ett kjempeinstitutt som vil bli like stort som flere høgskoler rundt i landet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Institutt for sykepleie (SP) i Pilestredet, Oslo og Institutt for helse, ernæring og ledelse (HEL) på Kjeller, Akershus blir ett, stort institutt, hvis dekan Nina Waaler ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) får det som hun vil. 

Det nye instituttet får da cirka 3000 studenter og 250 ansatte og blir på størrelse med to av fakultetene på høgskolen, Fakultet for samfunnsfag og Fakultet for teknologi, kunst og design, eller omtrent like stort som Høgskolen i Stord/Haugesund og Høgskolen i Gjøvik. I sin innstilling til fakultetsstyret går Nina Waaler inn for at det blir etablert ni studielederområder ved det nye instituttet, og at det får særskilt administrativ støtte som er tilpasset størrelsen.

Les også: Sakspapirene til fakultetsstyremøtet

Fakultetsstyret på Fakultet for helsefag skal gjøre et rådgivende vedtak i saken 16. september, mens den endelige avgjørelsen tas av høgskolestyret senere i høst.

Nina Waaler mener at full sammenslåing av dagens to institutter (SP og HEL) gir den beste grobunn for solide forskningsmiljøer og utdanninger som har lite frafall, god kvalitet og er relevante for arbeidslivet.

«Sammenslåing av SP og HEL har potensiale for faglige synergier, både innen utdanning og FoU, som vil være av stor betydning for kvalitetsheving i helsesektoren», sier hun i innstillingen til fakultetsstyret.

Nei til femte fakultet

I høringsrunden som har vært gjennomført på fakultetet, har både instituttledelsen på Institutt for sykepleie, allmøtet på fakultetet og Norsk Sykepleierforbund i Pilestredet ment at et sammenslått institutt blir så stort at det bør bli et eget fakultet for sykepleie.  Instituttleder Dag Karterud ved Institutt for sykepleie (bildet over) mener at dette er den eneste naturlige løsningen når instituttet blir såpass stort.

Les også: Vil ha eget sykepleiefakultet

Dette mener ikke dekan Nina Waaler. I saksdokumentene som ble sendt fakultetsstyret tirsdag, sier hun at hun ikke vil anbefale en slik endring av fakultetsstrukturen, fordi dette går på tvers av de politiske føringene som gjelder for helsefagutdanningene, inkludert sykepleie. Hun mener at Fakultet for helsefag må være tverrfaglig og trene studenter i tverrprofesjonelt arbeid.

«Tverrprofesjonelt samarbeid er sentralt i samhandlingsreformen og må, som det framgår av stortingsmeldingen «Utdanning for velferd», være sentralt i utdanningen av profesjonsutøvere i helsevesenet», sier hun i innstillingen.

Waaler understreker også at spørsmålet om et nytt fakultet ikke lå i mandatet for utredningen om ny faglig organisering, og at dette heller ikke er opp til fakultetet å vurdere.

Master på Kjeller

Ifølge Waalers innstilling skal det fortsatt være masterutdanning på Kjeller. Bachelor i sykepleie og master i helse og empowerment, som springer ut av bachelorutdanningen, holder til i et samlet fagmiljø på Kjeller i dag, og slik skal det ifølge innstillingen fortsatt være.

Ellers understreker Waaler at lokalisering av utdanninger og fagmiljøer ikke lå i mandatet til arbeidsgruppen som har utredet mulig sammenslåing av de to instituttene som tilbyr sykepleie. Dette er likevel noe som opptar spesielt sykepleiemiljøet på Kjeller sterkt.

Les også:  

Sykepleiemiljøet på Kjeller er spesielt bekymret for at det gode samarbeidet høgskolen har med Romeriks-kommunene skal bli skadelidende dersom instituttene slås sammen og ledelsen sitter i Oslo, men det er Nina Waaler uenig i.

«Slik dekanen ser det, vil samarbeid med Romeriks-kommunene og Ahus godt la seg gjennomføre for utdanninger lokalisert i Oslo», står det i innstillingen.

Flere blir på Kjeller

Hensikten med prosjektet Ny organisering av utdanningene og fagmiljøene ved SP og HEL er å samle like utdanninger. De «like» utdanningene som drives ved  de to instituttene i dag, er bachelor i sykepleie og videreutdanning i psykisk helsearbeid. Videreutdanning i operasjonssykepleie har vært på begge steder, men drives kun fra Pilestredet fra i høst.

Ifølge innstillingen fra Nina Waaler blir det ni studielederområder ved det nye, sammenslåtte instituttet. Hovedsakelig foreslås bachelor i sykepleie og master i helse og empowerment som et eget studielederområde lokalisert på Kjeller. 

Kjeller får også, ifølge innstillingen, beholde videreutdanning i psykisk helsearbeid inntil videre.

Noen vil flytte

Når det gjelder andre utdanninger på Institutt for helse, ernæring og ledelse (HEL) som ikke er sykepleie, foreslås det å samle videreutdanning i helsesøsterfag og master i jordmorfag i et studielederområde og la disse flytte til Pilestredet, slik de ønsker. Samfunnsernæring er også en del av HEL, og dette fagmiljøet ønsker også på flytte til Pilestredet, noe dekanen er positiv til.

Instituttledelsen på HEL, minus en av studielederne, har gått inn for å skille ut utdanninger i HEL som ikke er sykepleie i et institutt «X» og utrede om fysioterapi og ergoterapi/ortopediingeniørfag også kan legges inn i «X».

Dette er dekan Nina Waaler mot. Ledelsen ved HEL mener at utdanningene som kunne samles i institutt «X» ville gitt unike muligheter for tverrfaglighet og understøtte arbeidslivets krav, men Waaler mener at disse mulighetene også foreligger hvis de blir en del av det store, sammenslåtte instituttet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS