Rektor Curt Rice vil ha to direktører under seg, mens fakultetene mener at det er bedre med en felles direktør.

Rice vil ha to nye direktører

Mot alle fakultetenes anbefaling går rektor Curt Rice inn for å ansette to nye direktører på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Curt Rice vil ha to nye direktører under seg, en for organisasjon og virksomhetsstyring og en for teknologi og infrastruktur. Det innstiller han på overfor høgskolestyret, etter at spørsmålet om antall direktører har vært ute på høring på høgskolen.

Dermed går han mot nesten hele det faglige miljøet på høgskolen, inkludert de fire fakultetene og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, som alle mener at det er bedre med én direktør. Dette var imidlertid ikke et av alternativene som ble presentert i høringsnotatet.

Les også: Uenighet om antall direktører

Begrunnelsen fakultetene gir er at én overordnet direktør for disse administrative områdene vil gi bedre koordinering og informasjonsflyt mellom avdelingene i administrasjonen.

Dekan Knut Patrick Hanevik ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) er en av dem som gikk inn for én direktør.

Nå blir det interessant å se hva styret mener i denne saken, som er den første i en rekke om-organiserings-vedtak.

Knut Patrick Hanevik

— Jeg konstaterer at rektor velger en annen modell enn det vi anbefalte og har respekt for at man kan se ulikt på dette ut i fra hvilket ståsted man har i organisasjonen. Nå blir det interessant å se hva styret mener i denne saken, som er den første i en rekke omorganiseringsvedtak, sier Hanevik.

Ny ledelsesmodell

Fra 1. august innførte Høgskolen i Oslo og Akershus enhetlig ledelse, der rektor er både faglig og administrativ toppsjef. Stillingen som høgskoledirektør ble lagt ned, mens ansvaret for studieadministrasjonen ble overført til prorektor for utdanning og for forskningsadministrasjonen til prorektor for forskning.

Spørsmålet som ble sendt ut på høring var hvem som skulle lede resten av administrasjonen, som består av blant annet økonomi, HRIKT, eiendom og samfunnskontakt og kommunikasjon. 

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Kommunikasjonsdirektør Anne Christel Johnsgaard (bildet over) er for tiden programansvarlig for innføring av ny styrings- og ledelsesmodell og har ledet utredningen.

Spørsmålet om organisering skal avgjøres på høgskolestyremøtet 27. oktober, og rektor Curt Rice er klar i sin innstilling. Han vil ha to direktører, en for organisasjon og virksomhetsstyring og en for teknologi og infrastruktur.

De to nye direktørene skal være en del av rektors ledergruppe og rapportere til ham. De to direktørene får fagdirektører under seg, for eksempel eiendomsdirektør, HR-direktør, kommunikasjonsdirektør, IT-direktør og økonomidirektør.

Studiedirektøren skal rapportere til prorektor for utdanning, mens forskningsdirektøren rapporterer til prorektor for forskning. Ifølge prorektor Morten Irgens er det ennå ikke endelig avgjort om stillingen som forskningsdirektør skal fortsette etter nyttår. I dag er Anne Ullmann konstituert forskningsdirektør. 

Er direktør selv

Curt Rice skriver i styrepapirene at han er i mot modellen med én direktør, fordi det da ville virke som om høgskolen igjen fikk en høgskoledirektør, slik som den hadde i den todelte ledelsesmodellen da Ann Elisabeth Wedø var administrativ toppsjef.

Siden Rice er både faglig og administrativ toppsjef, synes han det vil være feil å ha en annen direktør som oppfattes som høgskoledirektør.

«Dette vil virke negativt på den faglig-administrative samhandlingen, balansen i toppledergruppen, og de utfordringer den enhetlige ledelsesmodellen er ment å løse, blant annet knyttet til gjennomføringsevne», skriver han.

Han sier også at han mener at modellen med én direktør vil være lite effektiv, gitt de store, komplekse oppgavene administrasjonen må håndtere de neste fire årene.

I forslaget til vedtak står det blant annet at: «Stillingene etter RI-direktør (assisterende høgskoledirektør Torbjørn Eeg Larsen red.mrk) og høgskoledirektør omgjøres i henhold til vedlagte stillingsbeskrivelser til direktør for organisasjon og
virksomhetsstyring og direktør for teknologi og infrastruktur». 

Bedre med felles direktør

Modellen som Rice går inn for kalles modell A i saksdokumentene. I høringsrunden gikk blant annet dekan Dag Jenssen ved Fakultet for samfunnsfag mot denne modellen.

I uttalelsen fra Fakultet for samfunnsfag står det at det bør være én felles direktør for de delene av administrasjonen som ikke hører inn under prorektorene. 

«Dersom disse ulike og svært sentrale administrative områdene deles på to direktører blir det rektor som må binde sammen disse vitale områdene. Vi ser det som mer hensiktsmessig at denne rollen forvaltes av en direktør for virksomhetsstyring», står det i uttalelsen fra dekan Dag Jenssen.

Todeling kunstig hinder

Han sier videre at en todeling vil være kunstig og hindre god informasjonsflyt og samhandling.

Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) hadde samme type argumentasjon i sin høringsuttalelse.

«LUI foreslår en alternativ modell med én leder for de avdelinger som ikke er lagt under prorektorene. Det foreslås at personen skal lede den samlede enheten, koordinere de rent administrative funksjonene i fellesadministrasjonen og være en del av rektors ledergruppe basert på denne rolle», står det i uttalelsen fra LUI.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS