Delt eller enhetlig ledelse? Valgt eller ansatt rektor? Det er sentrale spørsmål som må diskuteres i høringsrunden om framtidens organisasjonsdesign ved HiOA, mener Forskerfobundet. Her er dagens to toppledere, rektor og høgskoledirektør i samtale i en pause under sist styremøte. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Spørsmål om delt eller enhetlig ledelse mangler

Rapportene om evalueringene av høgskolens organisasjonsdesign skal ut på høring, og forslag til høringsbrev er nå klart. Men det mangler konkrete spørsmål om ledermodell, mener Forskerforbundet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rapportene om om HiOAs framtidige organisasjonsdesign skal ut på høring og høgskolestyret skal behandle høringsbrevet i møtet sitt tirsdag 2. september.

Sentrale spørsmål mangler

Et av de mest sentrale punktene i diskusjonen underveis i NIFUs evaluering av høgskolens leder- og styringsmodell, har vært spørsmålet om delt eller enhetlig ledelse, tilsatt eller valgt rektor. I forslag til høringsbrev som nå er sendt ut i styrets sakspapirer, blir det ikke spurt konkret om å få svar på akkurat disse spørsmålene. Både Erik Døving, som har sittet i arbeidsutvalget for evalueringen, og Forskerforbundet etterlyser en konkretisering av dette i høringsbrevet. 

Les også: Forslag til høringsbrev

De foreslåtte spørsmålene

(...) uten konkrete spørsmål om akademisk demokrati og valgt/tilsatt rektor blir det ufullstendig.

Erik Døving

Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø skriver i styredokumentet at høringsinstansene bes om å uttale seg om forslagene i NIFUs fase 2-/sluttrapport «HiOAs organisasjonsdesign for fremtiden», og blir bedt om å  vurdere:

 1. Om forslagene til organisasjonsdesign bidrar til realisering av strategi 2020 og nasjonale utdannings- og forskningspolitiske føringer.
 2. Om foreslåtte styringslinjer og beslutningsstruktur, herunder rollefordelingen mellom nivåene i organisasjonen, bidrar til å sikre handlekraft på riktig nivå i organisasjonen.
 3. Om forslagene bidrar til styrket samspill mellom fag og administrasjon, både vertikalt og horisontalt i institusjonen.
 4. Om høgskolens profil og egenart kommuniseres bedre utad med NIFUs prinsipper og hovedgrep (i kapittel 2) og forslaget om arbeidslivsorientering.
 5. Om NIFUs forslag bidrar til helhetlig utvikling av HIOA, og at målene kan nås gjennom institusjonell styring og ledelse av virksomheten.
 6. Hvilke av forslagene er det viktigst at HiOA prioriterer å få vedtatt og gjøre noe med.

I tillegg legger høgskoledirektøren til:

«Høringsinstansene står til slutt ellers fritt til å kommentere temaer i både delrapport 1 og 2 fra NIFU,  og komme med andre innspill som kan være av verdi for det videre arbeid knyttet til høgskolens  fremtidige organisasjonsdesign som et virkemiddel for å realisere Strategi 2020 og øvrige  utdannings- og forskningspolitiske føringer.»

Les også:

Høgskoledirektør Wedø skriver i styredokumentet at hennes forslag til høringsspørsmål tar utgangspunkt i: «Målsettingen med fusjonen, som var å utvikle en institusjon, en høgskole for best å møte samfunnets behov for kunnskap og kompetanse, samt styrevedtaket 22.10.13 (mandatet), og styrets tilleggspunkter til fase 2 som ble vedtatt i styremøte 06.05.2014.»

  — Ufullstendige spørsmål

  ​Tirsdag ettermiddag diskuterte Forskerforbundet lokalt ved høgskolen forslaget til høringsspørsmål i underveisevaluering.

  — De foreslåtte høringsspørsmålene fanger opp vesentlige aspekter ved NIFUs rapport, men uten konkrete spørsmål om akademisk demokrati og valgt/tilsatt rektor blir det ufullstendig, sier Erik Døving.

  Han forteller at dette både er hans synspunkt, og også Forskerforbundets mening. Døving har selv sittet i arbeidsutvalget for underveisevalueringen og er tillitsvalgt i Forskerforbundet. 

  — Høringsbrevet bør derfor ta med ett ekstra spørsmål formulert omtrent slik: «Om forslagene bidrar til å styrke eller svekke det akademiske demokrati og selvstyre ved HiOA», legger Døving til.

  I tillegg mener han og forbundet at spørsmål 5 bør presiseres omtrent slik: 

  «Om valgt eller tilsatt rektor er best egnet for HiOA gitt NIFUs forslag til endret arbeidsform i høgskolens ledelse».

  Høring fra 3.september

  Høringsrunden starter 3.september og skal avsluttes 13. november. Endelig behandling av NIFU-rapportene og forslag til framtidig organisering av HiOA skal skje i høgskolestyrets møte 18. og 19. desember.

  Velkommen til vårt kommentarfelt
  Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

  Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
  Powered by Labrador CMS