Mange i Kjeller-miljøet er redde for at sykepleierutdanningen på Kjeller skal svekkes hvis de to instituttene på høgskolen som tilbyr sykepleie slås sammen. Her fra årets studiestart for sykepleiestudenter på Kjeller. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Stritter imot samling av sykepleiestudier

Det er uro i fagmiljøene på studiested Kjeller over mulig sammenslåing av sykepleieutdanningene på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag har Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) sykepleieutdanning på to forskjellige institutter, Institutt for helse, ernæring og ledelse (HEL) på campus Kjeller, og Institutt for sykepleie i Pilestredet.

En større høringsrunde har vært avviklet for å se på mulige sammenslåinger av sykepleiestudiene ved HiOA. Høringsfristen gikk ut denne uka. I Pilestredet ønsker ledelsen av utdanningen primært at instituttene blir slåtts ammen, og aller helst at det etableres et eget fakultet for sykepleierne.

På Kjeller er stemningen en annen.

Les også: Vil ha eget sykepleiefakultet

Vil at saken utsettes

Det ville være en katastrofe å flytte master- og videre-utdanningene til Pilestredet.

Heidi Snoen Glomsås

Det store flertallet faglig ansatte på sykepleieutdanningen på Kjeller frykter at fagmiljøet deres skal utarmes hvis Institutt for helse, ernæring og ledelse (HEL) slås sammen med Institutt for sykepleie (SP) i Pilestredet.

De ber om at høgskolestyret utsetter planene om ny organisering av utdanningene til utfallet av den store underveisevalueringen som NIFU har gjort av hele høgskolens organisasjon er klart.

— Vi vil primært ha utsatt denne saken, men hvis høgskolestyret må gjøre et vedtak, så mener vi at vedtaket må bli at vi fortsetter som før - med to institutter, sier Heidi Snoen Glomsås, som er plasstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) på Kjeller.

Hun understreker at NSF er åpen for å diskutere en sammenslåing av de to instituttene på sikt, men er helt uenig i at det bare er bachelor i sykepleie som skal bli igjen på Kjeller.

— Det ville være en katastrofe å flytte master- og videreutdanningene til Pilestredet, både for studenter og ansatte, sier hun.

Høringsuttalelsen fra NSF støttes også av Forskerforbundet på Kjeller, noe som betyr at det store flertallet i fagmiljøet på Kjeller står bak den.

Opprop mot ledelsen

Ledelsen på Institutt for helse, ernæring og ledelse (HEL) har sendt en egen høringsuttalelse, undertegnet instituttleder Kari Almendingen. I motsetningen til det store flertallet av ansatte, mener ledelsen på instituttet at de to sykepleierutdanningene bør samles i ett institutt.

Ledelsen mener at de delene av HEL som ikke er sykepleierutdanning, blant annet bachelor i samfunnsøkonomi og flere videre- og masterutdanninger, bør samles i et nytt Institutt «X».  Videre foreslår ledelsen at det utredes om dette Institutt X kan slås sammen med andre institutter på Fakultet for helsefag senere.

Ledelsen på instituttet er imidlertid ikke enstemmig, for studieleder Kari Hjerpaasen har tatt dissens og er enig med de ansatte. Hun er studieleder for bachelor i sykepleie og master i helse og empowerment.

Uttalelsen fra ledelsen har fått de ansatte på instituttet til å se rødt og en lang rekke av dem har underskrevet et opprop (bildet over) der de tar avstand fra ledergruppens høringsuttalelse.

Les også: Alle høringsuttalelsene i saken

Heidi Snoen Glomsås er en av 24 ansatte som har undertegnet, men hun understreker at dette er som ansatt og ikke som NSF-tillitsvalgt. Underskriverne er enige med innholdet i høringsuttalelsen fra NSF, og mener først og fremst at saken må utsettes.

Ifølge uttalelsen fra ledergruppen er det riktig å samle like utdanninger, det vil si sykepleieutdanningene, fordi dette gir de beste mulighetene for å integrere utdanning, forskning og arbeidslivsrelevans. Derfor går ledelsen inn for løsningen med å etablere et Institutt for sykepleie og et Institutt «X».

Hvis ikke dette blir vedtatt, mener ledergruppen at de to instituttene må fortsette hver for seg, som i dag. Å slå sammen de to instituttene i sin helhet er ledelsen i mot.

Redd Kjeller svekkes

Flere av de andre høringsuttalelsene fra Kjeller-miljøet går også ut på at man er redde for at studiested Kjeller skal svekkes i forhold til Pilestredet. Plasstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, Heidi Snoen Glomsås, viser til at det skjer mye på Romerike, høgskolen har godt samarbeid med lokale aktører om praksisplasser og forskningsprosjekter.

«Samarbeid og gode relasjoner med praksis vil kunne svekkes. Instituttleder vil ikke fysisk være tilstede på Kjeller, og det vil gå mye tid til transport mellom studiestedene både for ledere og ansatte. Det samarbeides godt på tvers av utdanninger og mellom bachelor- og masternivå ved dagens organisering, og vi har høy faglig kompetanse», står det i uttalelsen fra NSF.

Kollegiet på masterutdanningen i helse og empowerment har laget en egen uttalelse, der konklusjonen også er at de to instituttene fortsetter hver for seg. «Ny organisering av utdanningene og fagmiljøene ved to to instituttene utsettes eller stoppes inntil det foreligger en grundig og helhetlig utredning og analyse av konsekvenser», står det.

Lokal bekymring

De eksterne representantene i instituttrådet på HEL er bekymret for det de oppfatter som en svekkelse av studiested Kjeller. De tre representantene, professor dr.med. Per Ole Iversen ved Universitetet i Oslo, kommuneoverlege Unni Berit Schjervheim i Ullensaker kommune og instituttleder Are Halvor Aastveit ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet,  understreker hvor viktig det er med nærhet og samhandling blant annet når det gjelder praksisplasser og forskning.

«Nærhet har betydning for god samhandling, nødvendig lokal kunnskap og forståelse, rekruttering, utplassering av studenter og behovet for utvikling av kompetansemiljøer i området. Vi vil særlig peke på at flere prosjekter er igangsatt mellom HiOA og kommuner, vedrørende både utplassering av studenter og spennende forskningsprosjekter», skriver de tre eksterne representantene.

Glad for støtte

Heidi Snoen Glomsås er glad for at et stort flertall av de ansatte støtter opp om uttalelsen fra Norsk Sykepleierforbund.

— Vi har et veldig stort flertall bak oss, for det er svært få hos oss som ikke er organisert enten i Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet, sier hun.

Hun understreker at det er ekstremt viktig for Kjeller-miljøet å få beholde master- og videreutdanningene.

— Det er kjempeviktig for oss, for at vi skal beholde vår faglige tyngde. Vi har høy kompetanse her, og det er viktig for oss at den ikke svekkes, sier hun.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS