Instituttleder Dag Karterud ved Institutt for sykepleie på campus Pilestredet mener at de to instituttene som tilbyr sykepleierutdanning bør samles i et nytt fakultet.

Vil ha eget sykepleiefakultet

Ansatte og ledelse ved Institutt for sykepleie i Pilestredet mener at det bør opprettes et nytt, femte fakultet hvis sykepleierutdanningene på høgskolen slås sammen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sammenslåing av sykepleierutdanningene i Pilestredet og på Kjeller har vært ute på høring og fra det største av disse to miljøene er holdningen klar: Både de ansatte og ledelsen ved Institutt for sykepleie i Pilestredet går inn for sammenslåing, men de mener at et nytt, felles institutt blir så stort at det bør bli et eget fakultet.

Les også: Stritter mot samling av sykepleiestudier

«Et sykepleiefakultet på Høgskolen i Oslo og Akershus ville fått Norges største samling av sykepleiefaglige ressurser og blitt et flaggskip for utdanningen», går det fram av referatet fra et personalmøte ved Institutt for sykepleie i forrige uke.

Referatet er lagt ved som en del av høringsuttalelsen fra instituttet til «Prosjekt ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag». Ifølge innspillene fra personalmøtet er det bred enighet om at et sammenslått sykepleierinstitutt burde vært et fakultet.

Les også: Her er alle høringsuttalelsene

Kjempeinstitutt

Hvis Institutt for sykepleie (SP) i Pilestredet og Institutt for helse, ernæring og ledelse (HEL) på Kjeller slås sammen, får det nye instituttet cirka 3000 studenter og 250 ansatte, og blir på størrelse med to av fakultetene på HiOA, Fakultet for samfunnsfag og Fakultet for teknologi, kunst og design.

Det blir også omtrent så stort som høgskolene i Gjøvik og Stord/Haugesund. Alle utdanningene ved de to instituttene skal, ifølge dette alternativet, samlokaliseres i Pilestredet, bortsett fra bachelor i sykepleie på Kjeller og den nye bachelorutdanningen i sykepleie i Sandvika.

Dette er et av tre alternativer som en arbeidsgruppe på mandat fra dekan Nina Waaler på Fakultet for helsefag har presentert i rapporten som nå har vært ute på høring. De andre alternativene er å slå sammen Institutt for sykepleie (SP) bare med bachelor i sykepleie og videreutdanning i psykisk helsearbeid på HEL, og samle resten av HEL i et «Institutt X», eller å fortsette som i dag med to institutter som tilbyr sykepleierutdanning.

Ledergruppen ved Institutt for sykepleie går inn for alternativ 1, det vil si at instituttene slås sammen i sin helhet. 

Instituttleder Dag Karterud mener at det sammenslåtte instituttet burde organiseres som et eget fakultet, selv om dette ikke skulle være et tema i høringen. Styringsgruppen for prosjektet har tvertimot gjort det klart at et femte fakultet er uaktuelt. I styringsgruppen sitter ledergruppen ved Fakultet for helsefag og representanter for tjenestemannsorganisasjonene.

— Vi velger likevel å ta dette opp, selv om det er utenfor det vi ble spurt om i høringen. Det er ulogisk å samle et fagområde og ikke la størrelsen få betydning for hvordan vi organiserer oss. Som fakultet ville vi fått en total og oversiktlig organisering med alle de administrative ressursene som et fakultet har. Det er helt utilfredsstillende å etablere en så stor enhet, for først i etterkant å finne en organisering, mener Karterud.

Må rigges administrativt

Han understreker at hvis det likevel blir et nytt kjempeinstitutt, og ikke et fakultet, så må det tilføres administrative ressurser. Han mener at modellen som NIFU anbefaler i sin underveisevaluering, der forslaget er at instituttene skal få mer dedikert administrativ støtte fra fakultetene, kan være en god løsning.

— Hvis høgskolestyret vedtar å slå sammen instituttene, så håper jeg at vedtaket sier noe om hvordan det må rigges administrativt for at det skal være liv laga, sier han.

Karterud understreker videre at ledergruppen ved Institutt for sykepleie har tatt utgangspunkt i hva som vil tjene fagmiljøene best når de går inn for sammenslåing av de to instituttene i sin helhet.

— Vi har ikke tatt hensyn til hva som spesielt tjener Kjeller-miljøet, men på hva som totalt sett tjener utdanningen og fagmiljøene, sier han.

Sykepleierutdanningen på Kjeller scoret høyere enn utdanningen i Pilestredet på Studiebarometeret. Er du ikke redd for at sykepleierutdanningen på Kjeller kan bli svekket når instituttledelsen sitter i Oslo?

— Nei, jeg tror at hvis vi kan utnytte fagmiljøene bedre, så vil også Kjeller kunne profitere på det, sier han.

Karterud mener at det er god timing å diskutere et femte fakultet nå.

— Det er bra at dette kommer opp nå i forbindelse med NIFUs evaluering av høgskolens organisering, mener han.

Forskjellig syn

På personalmøtet ved Institutt for sykepleie 20. august var signalene helt tydelige på at sykepleierutdanningen burde organiseres i et femte fakultet. I referatet fra møtet står det at et fakultet ville gi enklere formelle linjer, og at mye av problemet i dag er at instituttet ikke har noen instruksjonsrett overfor administrasjonen.

«Det er utenkelig at et institutt får samme myndighet over administrasjonen som et fakultet ville ha. Et sømløst forhold til administrasjonen forutsetter derfor en fakultetsorganisering», heter det.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) på HiOA er delt i  sitt syn på hvordan utdanningen bør organiseres. Hovedtillitsvalgt Tore Kr. Schølberg har undertegnet uttalelsen fra NSF i Pilestredet.

— Vi har i hovedsak endt opp med å diskutere utskillelse av sykepleie fra Fakultet for helsefag og opprettelse av et eget Fakultet for sykepleie, sier han.

Begrunnelsen for å opprette et eget fakultet er at et sammenslått institutt blir for stort og at avstanden mellom faglig ansatte og administrasjonen blir enda større enn i dag. Videre mener NSF-medlemmene at det vil oppstå et demokratisk underskudd når et kjempestort institutt bare skal ha én instituttleder i ledergruppen, og derfor ikke får mer innflytelse enn andre, mye mindre institutter. De mener også at et fakultet bedre vil kunne få til en sammenheng mellom bachelor, videreutdanninger, masterprogrammer og phd-programmer.

Støttes ikke

NSF-medlemmene på Kjeller har derimot valgt å forholde seg til at ledelsen ved HiOA ikke har åpnet for diskusjon om et femte fakultet. De mener at det beste valget er å la de to instituttene fortsette hver for seg inntil videre.

«Det stilles spørsmålstegn ved at det ikke gis rom for alternativer utover de tre presenterte, da disse ikke oppleves gode nok, står det i uttalelsen som er undertegnet plasstillitsvalgt for NSF ved studiested Kjeller, Heidi Snoen Glomsås.

Instituttleder Kari Almendingen ved HEL sier klart fra at hun ikke støtter tanken om et femte fakultet. Til Khrono sier hun at det er viktig at utdanningene til yrkesgrupper som samarbeider ute i arbeidslivet bør være samlet.

— De ulike yrkesgruppene som utdannes ved Fakultet for helsefag samarbeider ute i arbeidslivet, og prinsippet om å ta arbeidslivstilknytningen på alvor og å integrere utdanning, forskning og arbeidslivsrelevans er sentralt i strategiene på helsefag og på HiOA-nivå. Jeg støtter derfor ikke at det skal opprettes et femte fakultet, sier hun.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS