Rektor på Høyskolen i Østfold, Hans Blom, er veldig fornøyd med å ha kommet gjennom nåløyet og fått godkjent sine lærermastere. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Fornøyde med lærermaster-ja

Høgskolen i Østfold og NLA Høyskolen har fått endelig godkjent sine lærermastere fra høsten 2017. Høgskulen i Volda er også nesten i mål med endelig godkjenning.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskolen i Østfold har fått godkjent sine søknader om femårige masterbaserte lærerutdanninger.

Det samme gjelder NLA Høyskolen, mens Volda har fått tilsagn om akkreditering, men de må sende inn noe mer dokumentasjon før endelige akkreditering kan skje.

En gledens dag i Østfold

— Dette er en gledens dag for Høgskolen i Østfold, sier rektor Hans Blom, og legger til på høgskolens hjemmesider:

— Vi kan allerede fra høsten 2017 tilby de nye grunnskolelærerutdanningene med masterfordypning i norsk, matematikk, engelsk og profesjonsrettet pedagogikk både på 1. – 7. trinn og 5. – 10. trinn samt tysk på 5. – 10. trinn, forteller rektor.

Vi gratulerer NLA Høgskolen og Høgskolen i Østfold med de nye akkredi-teringene.

Øystein Lund

Rektor Johann Roppen (bildet under) i Volda oppfatter det betingede ja fra NOKUT som et så godt som endelige ja, og er svært glad for beslutningen fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

— Jeg er ikke overrasket på grunn av at våre dyktige fagmiljø har jobba så godt med søknaden, sier Roppen til Khrono og legger til:

— Men det er likevel spennende og litt nifst å være først ute i en så krevende prosess. NOKUT-komitéen ga oss gode og konkrete tilbakemeldinger. Det har vært en god og lærerik prosess.

To nye lærermastere akkreditert

De nye masterutdanningene for grunnskolelærere ved den kristen, private høgskolen,  NLA Høgskolen, og Høgskolen i Østfold er nå akkreditert av NOKUT. Høgskulen i Volda fikk tilsagn om akkreditering. De må sende inn ny dokumentasjon før NOKUT kan fatte vedtak.

— Vi gratulerer NLA Høgskolen og Høgskolen i Østfold med de nye akkrediteringene. Disse to høgskolene er nå klare for studentopptaket våren 2017, sier NOKUTs tilsynsdirektør Øystein Lund, i en pressemelding fra NOKUT.

Høgskulen i Volda fikk kun tilsagn om akkreditering i denne omgangen. Tilsynsdirektøren forklarer at dette skyldes manglende dokumentasjon på ansettelsesforhold.

— De sakkyndige har konkludert med at alle de faglige kravene ved Høgskulen i Volda er oppfylt på en tilfredsstillende måte. Vi kan imidlertid ikke fatte vedtak om akkreditering før høyskolen har sendt oss dokumentasjon på ansettelsene av professor II og dosent II i matematikkdidaktikk, sier Lund (bildet under).

Høgskulen i Volda har fått frist til 10. januar for å sende inn denne dokumentasjonen til NOKUT.

Tilsynsdirektøren berømmer høyskolene for arbeidet de har gjort med søknadene.

— Alle de tre høyskolene har gjort en god jobb med å få ting på plass nå i siste del av søknadsprosessen. Tidsfristene var knappe og mye skulle dokumenteres, avslutter han.

Dette skal de tilby

Den private NLA Høgskolen har fått akkreditert mastergrad både i grunnskolelærerutdanning for trinnene 5–10 og grunnskolelærerutdanning for trinnene 1–7. De kan nå tilby masterfagene

  • matematikk, samfunnsfag, KRLE  (kristendom, religion, livssyn og etikk) og profesjonsrettet pedagogikk (5–10)
  • KRLE, norsk, og profesjonsrettet pedagogikk (1–7)

Høgskolen i Østfold har fått akkreditert mastergrad både i grunnskolelærerutdanning for trinnene 5–10 og grunnskolelærerutdanning for trinnene 1–7. De kan nå tilby disse masterfagene:

  • norsk, matematikk, engelsk, tysk og profesjonsrettet pedagogikk (5–10)
  • norsk, matematikk, engelsk og profesjonsrettet pedagogikk (1–7)

Fornøyd med staben sin

— Takket være en genuin interesse og til tider ekstremt stor arbeidsinnsats fra våre ansatte, lyktes Høgskolen i Østfold i å vise at vi kan levere de nye femårige masterbaserte lærerutdanningene. Det er et godt bevis på at vi har dyktige fagansatte på Høgskolen i Østfold som både evner å levere god undervisning og som kan vise til solid forskning innen sine fagområder, sier rektor Blom i Østfold og han legger til:

— Dette viser også at vi har stor kompetanse i vår administrasjon med hensyn til hva som må til for å få de nye lærerutdanningene akkreditert, kommenterer rektor.

Omfattende søknadsprosess

Utarbeidelsen av det faglige grunnlaget og selve søknaden til NOKUT har vært organisert som et prosjekt med en styringsgruppe bestående av rektor, prorektor, høgskoledirektør og studie- og forskningsdirektør. Prosjektet har involvert to av høgskolens fagavdelinger: Avdeling for lærerutdanning (LU) og Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS). Faglig prosjekteier har vært dekan Unni Hagen ved LU og prosjektleder har siden 6. juni vært studiedirektør Beth Linde.

– Arbeidet med søknadene har vært spesielt krevende fordi rammebetingelsene gitt av Kunnskapsdepartementet for de nye lærerutdanningene ikke kom på plass før i siste liten, og tidsfristene har vært meget korte, sier prosjektleder Beth Linde.

Høgskolestyret vil torsdag 24. november vedta studieporteføljen ved Høgskolen i Østfold for studieåret 2017/2018, og innstillingen fra styrets sekretær er at de nye grunnskolelærerutdanningene starter opp fra høsten 2017. Det skal også formelt søkes Kunnskapsdepartementet om rett til å etablere studiet.

Bildet over: Følgende medarbeidere har vært sentrale i utarbeidelsen av søknadene ved Høgskolen i Østfold: fra venstre: Camilla Bjørke, Gro Telhaug, Christian Bjerke, Beth Linde, Åshild Søfteland, Benthe Kolberg Jansson, Karen Patrick Knutsen og Brit Wenche Svenhard. Andre sentrale medarbeidere som ikke til stede da bildet ble tatt: Lena Tolfsen, Odd Tore Kaufmann, Marianne Maugesten, Berit Grønn, Kari Spernes og Kjersti Berggraf Jacobsen. Foto: Bård Halvorsen/HiØ.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS