streik

Over 100 ansatte ved seks forsknings­institutter i streik

Blant de over 25.000 som er tatt ut i streik er det også over 100 ansatte ved seks ulike forskningsinstitutter. Fredag trappes streiken opp.

Streik hos Norce i Bergen etter brudd i mellomoppgjøret. NTL-medlemmer som er streikevakter fra venstre: Kåre Hansen, Per Gunnar Lunde, Gro Meneylli, Mette Stokseth Myhjre, Mona Horvei, Kristin Haug, Tove Gripsgård, Henrik Litlere Bentsen.
Publisert Oppdatert

Søndag kveld ble det klart at det fra mandag morgen er storstreik i Norge. I første omgang er 25.000 ansatte tatt ut i streik av LO og YS, som begge har brutt forhandlingene med NHO i det som blir kalt frontfagsoppgjøret.

Ved de seks ulike forskningsinstituttene som nå er berørt av streik er det drøyt 100 medlemmer av NTL som er tatt ut.

Drøyt 100 NTL-medlemmer i streik

De berørte instituttene er:

  • Norce 19 personer (Både i Bergen og Stavanger)
  • NIFU med 12 personer, 10 forskere og 2 administrative (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning)
  • Nofima med 9 personer (både i Tromsø og Bergen)
  • Transportøkonomisk institutt (TØI)
  • Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) med 24 personer (i Oslo)
  • Norsk institutt for luftforskning med 30 personer (NILU)

Ved Norce uttaler Mikael Petersen, leder for tariff og arbeidsrett i Norce at det er 19 ansatte i Bergen og stavanger som er tatt ut i streik.

— Det er først og fremst administrativt ansatte som er tatt ut, så i første omgang går det hardest ut over de administrative leveransene, sier Petersen.

Ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) er de totalt 180 ansatte. Der regner de med i føret omgang å kunne opprettholde normal drift, selv om 30 ansatte foreløpig, er tatt ut i streik.

— Men hvis streiken blir langvarig vil det naturligvis by på utfordringer, skriver kommunikasjonssjef i NILU, Christine Forsetlund Solbakken, i en sms til Khrono.

Første gang en del av oppgjøret

Tariffoppgjøret for overenskomst 466 Forskning og undervisning, er i år en del av det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO.

I denne overenskomsten er det Abelia som er arbeidsgiverpart og NTL er arbeidstakerpart. Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) er tilknyttet Abelia. 35 forskningsinstitutter er medlem av FFA.

I tillegg er eksempelvis Forum for fagskoler tilknyttet Abelia, og her er 15 fagskoler medlemmer.

Totalt er det rundt 1000 NTL-medlemmer som er en del av denne overenskomsten opplyser NTL, og som da i teorien kan bli tatt ut i streik.

I overenskomsten heter det: «Denne overenskomst er inngått mellom NHO/Abelia og LO/Norsk Tjenestemannslag (NTL) og omfatter ansatte i forsknings- og/eller undervisningsinstitusjoner. I tillegg omfattes medlemmer i NTL som er ansatt i bedrifter som er en del av det offentlige virkemiddel- eller forvaltningsapparat.»

Streiken trappes opp fredag

LO og YS har varslet at de førstkommende fredag vil trappe opp streiken og da vil over 16.000 nye LO-medlemmer blir tatt ut i streik. Forskerforum skriver at det blant annet gjelder 107 ansatte hos Sintef.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik t.h. og Sissel M. Skoghaug, første nestleder, møter pressen i forbindelse med konflikt og streik i lønnsoppgjøret for 2023.

LO og YS forklarer at de går til streik fordi de ikke har fått gjennomslag for sitt krav om at oppgjøret skal gi lønnsvekst for alle. Arbeidsgiversiden bestrider dette.

Anslaget fra det som heter Teknisk beregningsutvalg (TBU) som kom tidligere i år viste at prisene vil stige med 4,9 prosent i år.

Lønnsoppgjøret i år er et såkalt mellomoppgjør, der man bare forhandler lønn og ingen andre rettigheter. Rammen i det som blir kalt frontfagene, de forhandlingene som nå har brutt sammen, er normalt førende for de andre lønnsoppgjørene som følger på utover våren.

Her er oversikten fra LO og YS:

LO sitt streikeuttak

YS sitt streikeuttak

Dette skriver NRK om hvordan streiken vil ramme deg, og dette skriver NHO om streiken.

Powered by Labrador CMS