paramedic

Over 200 høringssvar: — Ekskluderer en stor gruppe med fagfolk

Det har kommet inn 229 høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet sitt forslag om forskriftsendring for å gi flere paramedics autorisasjon i paramedisin. 

Ambulansearbeidere skal kunne søke autorisasjon som paramedisinere, men ikke alle syns det nye forslaget er godt nok.
Publisert

Paramedisinere er en ny gruppe helsepersonell der første kull var ferdig utdannet med bachelorgrad i mai 2017. Fra mai 2022 ble paramedisinere omfattet av autorisasjonsordningen i helsepersonelloven. 

For å bli paramedisiner tar man normalt en bachelorgrad i faget, noe som vil gi høyere formell kompetanse enn en paramedic har. Sistnevnte er en videreutdanning fagarbeidere i ambulansefag kan søke om. 

Overgangsordning ekskluderer

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått en forskriftsendring som vil gjøre at flere grupper helsepersonell kan søke autorisasjon som paramedisiner i en overgangsperiode. For å benytte seg av ordningen må søkere ha yrkeserfaring og en viss karakter innenfor paramedisin før autorisasjonsordningen for paramedisinere trådte i kraft 1. mai 2022. 

En del av kravet er yrkeserfaring som kommer i etterkant av fullført videreutdanning: 2,5 år arbeid. Det betyr at en ambulansearbeider som har 10 års yrkeserfaring, men kun 2 år av dem etter fullført videreutdanning innen mai 2022, vil falle utenfor ordningen.

Brønnøysund avis skrev om Monica Hoddø Finseth og Kristian Albertsen som er ambulansearbeidere. De har lignende erfaring, men Albertsen rakk ikke å få 2,5 års yrkeserfaring etter at han fullførte videreutdanningen. Dermed vil han ikke få autorisasjon slik forskriftsendringen lyder nå, og gå glipp av både lønn og status. 

Studenter ved paramedic-utdanning hos NTNU som fullfører i år eller neste år får heller ikke delta i overgangsordningen, skriver Ambulanseforum

Vil endre fristen

I mange av høringssvarene reageres det på fristen som blir satt for å komme med i overgangsordningen. 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF skriver at de støtter noe av forskriften, men reagerer på tidsfristen. De påpeker at ambulansearbeidere med lang yrkeserfaring har søkt seg inn på videreutdannelser lenge, men ikke kommet inn på grunn av opptakskrav og stor pågang. Dermed går de kanskje glipp av fristen, ikke fordi de har søkt for sent, men fordi de har kommet inn for sent. 

«Motiverte kandidater som har tatt tilgjengelig videre utdanninger har lagt ned mye hardt arbeid. Det er urimelig å avskrive de senere års kandidater når alternativer ikke har vært tilgjengelig. Likevel drar tjenesten nytte av den samme kompetansen, men med ulik premiering. Årsaken til en slik begrensning fremstår lite relevant», skriver Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

Studentene reagerer

Også to studentkull ved paramedic-utdanning har sendt inn høringssvar. I det ene skriver studentene at noen av dem som faller utenfor ordningen er fagpersonell med lang erfaring. Studentene kaller disse ambulansearbeiderne for ryggraden i norsk prehospital tjeneste, og påpeker at de lærer opp og veileder paramedisinstudentene:

«Forslaget vil med dette slå skjevt ut og ekskludere erfarne ambulansearbeidere, der eneste forskjellen fra dem og deres kollegaer som omfattes av ordningen er at de har fullført sin videreutdanning etter 2019. Dette vil være et stort feiltrinn og vil skape store skjevheter mellom de som i praksis har samme utdanningsnivå».

En annen større studentgruppe, også fra NTNU, vil at fristen skal utsettes til 1. juni 2025. De skriver at NTNU har sagt seg villige til å tilpasse undervisning og eksamensdatoer slik at nåværende kull skal oppfylle kravene innen denne datoen. 

Ambulanseforbundet Delta er også uenige i fristen 1. mai 2022. Det samme gjelder Fagforbundet:

— Forslaget sånn det er nå ekskluderer en stor gruppe med fagfolk. Disse må med, både for å gjøre ordningen mer rettferdig, men også fordi vi trenger disse fagfolkene i framtida, sier Iren Luther, leder av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, i en uttalelse på deres nettside

Powered by Labrador CMS