studenter

Over 44.000 studenter uten et eneste studiepoeng

Studentene har blitt flittigere og flere tar eksamen når de skal. Men fortsatt er andelen som ikke oppnår et eneste studiepoeng like høy som for ti år siden.

Andelen studenter ved Universitetet i Oslo som ikke avlegger studiepoeng er langt høyere enn snittet i landet.
Publisert Oppdatert

Helt nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at selv om det er bedring med tanke på hvor mange studenter som avlegger en grad, altså blir ferdig med sin bachelor eller mastergrad, så er det fortsatt prosentvis like mange som ikke tar et eneste studiepoeng.

Andelen uten studiepoeng i studieåret 2010—11 og 2021—22 er omtrent lik, mens siden antallet studenter har blitt langt høyre, har antallet uten studiepoeng økt vesentlig.

I studieåret 2021-22 var andelen 14 prosent uten et eneste studiepoeng, eller 44.391 studenter, hvorav 19753 menn og 24638 kvinner.

Langt høyere andel på Universitetet i Oslo

Tidligere i vår kunne Universitas melde at av de 26.068 registrerte studentene ved Universitetet i Oslo (UiO) var det 7291 studenter som ikke avla studiepoeng høsten 2022. Det utgjør nesten 28 prosent av studentmassen.

svarer Universitas at noen avlegger null studiepoeng fordi de faller fra studiet det aktuelle semesteret, mens andre ikke består eksamen(er).

— Vi vil hvert semester ha en gruppe av studenter som avlegger 0 studiepoeng. Noen studenter avlegger 0 studiepoeng fordi de faller fra studiet det aktuelle semesteret, mens andre avlegger 0 studiepoeng fordi de ikke består eksamen(er), skriver Direktør for avdeling for studieadministrasjon, Hanna Ekeli, til Khrono i en epost.

Hun legger til at studentgruppen som avlegger 0 studiepoeng er imidlertid nyansert, og består også av studenter som av naturlige årsaker ikke avlegger studiepoeng det aktuelle semesteret:

  • Studenter som er på utveksling til andre institusjoner.
  • Studenter som er midt i store masteroppgaveemner eller andre større emner som går over flere semester. Disse vil ikke avlegge studiepoeng det ene semesteret, men vil typisk avlegge 60 stp. om de består emnet i det påfølgende semesteret.
  • Studenter som er i 100 % permisjon, men som velger å semesterregistrere seg

Ekeli trekker også fram at UiO har en enkeltemneordning og et administrativt apparat for å håndtere personer som ønsker å ta enkeltemner hos oss.

— Programstudentene får melde seg til emner først, mens emner som har ledig kapasitet blir gjort tilgjengelig også for enkeltemnestudenter. Andelen enkeltemnestudenter som ikke avlegger studiepoeng er imidlertid vesentlig høyere enn i den øvrige studentmassen, forteller Ekeli.

Flest innen humaniora og estetiske fag

Statistisk sentralbyrå har også brutt tallene ned på utvalgte fagområder. Her viser tallene at blant studenter på helse- og sosialfag og lærerutdanninger er det færrest som tar null studiepoeng, med prosentandel på henholdsvis 8,4 og 11,1.

På humanistiske og estetiske fag er det flest studenter i snitt med som tar null studiepoeng. På økonomisk administrative fag er det nest flest studenter i denne gruppen, og her er andelen økende. I 2011—12 var tallet for økonomisk administrative fag 13,9 prosent, mens prosentandelen for 2021—22 er 17,9 prosent.

Tallet for de humanistiske og estetiske fag er også litt økende og har gått fra 19,4 prosent til 21,3 prosent.

Endringslogg

13.04.2023, kl.10.15: Oppdatert med kommentarer fra UiO.

Andelen studenter med null studiepoeng (prosent)

Fagområde 2011-2012 2021-2022
Humanistiske og estetiske fag19,421,3
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk11,411,1
Samfunnsfag og juridiske fag16,614,3
Økonomiske og administrative fag13,217,9
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag13,013,6
Helse-, sosial- og idrettsfag10,18,4
Primærnæringsfag14,811,8
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag8,511,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Powered by Labrador CMS