søkerlister

Over hundre søkere til NTNU-stillinger

Noen av stillingene har bare én søker. Men det er totalt 102 navn på listene over dem som ønsker å bli instituttledere ved NTNU.

Rektor Anne Borg under høgtidelig doktorpromosjon. Nå skal lederne som skal lede NTNUs 55 institutt ansettes.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

NTNU skal ansette mange nye ledere denne våren. De som skal sitte i toppledelsen sammen med rektor Anne Borg ble ansatt allerede før jul. Nylig ble det også kjent hvem som skal være dekaner.

Også 55 institutter skal få ny ledelse. Søkerlistene til disse stillingene er nå ute. De var først omtalt i Adresseavisen og i Universitetsavisa.

Av totalt 102 søkere har tre trekt seg. Noen av søkerne søker flere av stillingene.

Fem til Kunstakademiet

Jacob Jessen vil lede Kunstakademiet.

Khrono har skrevet om Fakultet for kunst og design, som ikke hadde søkere til dekanstillingen, etter at Fredrik Shetelig trekte seg. Khrono har også skrevet om Kunstakademiet i Trondheim, der det har vært uro over tid. Men det er nå fem personer som ønsker å lede akademiet, som er organisert som et institutt. Dette er Kaylee Koss, Jacob Jessen, Regina Maria Möller, Line Halvorsen og Anne-Karin Furunes. Furunes og Jessen er professorer ved Kunstakademiet i Trondheim, mens Halvorsen er høgskolelektor ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Ved Institutt for arkitektur og planlegging er det bare Lise Leanore Nordenborg Linge som har meldt seg som søker. Hun er instituttleder i dag.

Linge har også søkt stillingen som instituttleder ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap. Den andre søkeren til denne stillingen er Per-Erik Nilsson fra Stockholm.

De andre søkerne ved Det humanistiske fakultetet er:

Institutt for språk og litteratur: Førsteamanuensis Lars August Fodstad

Instituttleder Nora Bilalovic Kulset ønsker en ny periode som leder.

Institutt for tverrfaglige kulturstudier:
1. Sandra Upe-Våge
2. Guro Korsnes Kristensen, professor NTNU
3. Kathleen Jennings, seksjonssjef OsloMet
4. Marianne Ryghaug, professor NTNU

Institutt for musikk:
1. Sandra Upe-Våge
2. Nora Bilalovic Kulset, instituttleder
3. Sergio Camacho

Institutt for kunst og medievitenskap:
Tore Kirkholt, instituttleder

Sittende leder søker på nytt

Einar Rønquist ønsker en ny periode som instituttleder.

Ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk er det sju institutt. Et av dem, Institutt for matematikk, har bare sittende instituttleder Einar Rønquist på søkerlisten. På søkerlisten til institutt for elektroniske systemer er det også bare en søker; professor Per Thomas Tybell.

Institutt for teknisk kybernetikk har fem søkere. Av dem er to menn og en kvinne unntatt offentlighet. De andre er instituttleder Morten Breivik og professor Amund Skavhaug.

Institutt for datateknologi og informatikk:
1. Monica Storvik, fagenhetsleder og førstelektor
2. Heri Ramampiaro, professor

Institutt for elkraftteknikk:
1. Søker unntatt offentlighet, Kvinne
2. Ole-Morten Midtgård

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi:
1. Christian Omlin, professor
2. Søker unntatt offentlighet, Mann
3. Nils Kalstad, instituttleder

Institutt for IKT og realfag:
1. Søker unntatt offentlighet, Mann
2. Robin Trulssen Bye, førsteamanuensis
3. Christian Omlin, professor
4. Ibrahim A. Hameed
5. Anders Ulstein, universitetslektor

Fakultet for ingeniørvitenskap

Her er de som ønsker å være leder ved ingeniørfagene:

Institutt for energi- og prosessteknikk:
1. Fatemeh Katal
2. Terese Løvås
3. Amir Reza Ayanlou

Hans Petter Hildre ønsker en ny periode som instituttleder i Ålesund.

Institutt for geovitenskap og petroleum:
1. Jochen Knies, nestleder for SFF-CAGE ved UiT/Senior forsker ved NGU
2. Ali Shabani
3. Ute Mann, forsker og prosjektleder i Equinor
4. Egil Tjåland, instituttleder - Institutt for Geovitenskap og Petroleum ved NTNU
5. Amir Farshadfar, technical Designer and ProjectManager in Geotechnics Department, Esfahan

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk:
1. Hans Petter Hildre, instituttleder
2. Søknad trukket, Mann

Institutt for marin teknikk:
1. Sverre Steen, instituttleder

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk:
1. Kristian Martinsen, professor
2. Torbjørn Skogsrød, instituttleder
3. Søknad trukket, Mann

Institutt for konstruksjonsteknikk:
1. Jan Arve Øverli, professor
2. Ole Øiseth, professor
3. Anders Rønnquist, professor
4. Bernd Schmid, leder for laboratorier og verksteder

Bare en søker hos flere

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap er det tre av instituttene som bare har en søker.

Magnus Steigedal er den eneste som vil lede Institutt for klinisk og molekylær medisin, Jorunn Helbostad vil lede Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap og sittende instituttleder Øystein Risa vil lede Instiutt for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Heidi Vifladt er instituttleder og en av to søkere til stilling som leder for Institutt for helsevitenskap på Gjøvik.

Institutt for helsevitenskap i Ålesund:
1. Vlada Boeva Moldskred, osteopat
2. Svanhild Schønberg, professor

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik:
1 .Heidi Vifladt, instituttleder
2. Ivana Hollan, forsker/lege
3. Søknad trukket, Mann

Institutt for psykisk helse:
1. Thorbjorn Gaarder
2. Nanna Kayed, instituttleder

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie:
1. Aslak Steinsbekk, professor
2. Solveig Kirsti Grudt, fagenhetsleder bachelor sykepleie

Fakultet for naturvitenskap

Institutt for biologiske fag Ålesund:
1. Lars Christian Gansel, førsteamanuensis
2. Eirik Søvik, 37, instituttleder
3. Tove Havnegjerde, instituttleder

Institutt for bioingeniørfag:
1. Kjetil Rasmussen, instituttleder
2. Lars Gunnar Landrø, instituttlede

Institutt for fysikk:
1. Peter Berg, professor og instituttleder
2. Erik Wahlström, instituttleder og professor
3. Nina Bjørk Arnfinnsdottir, forsker/foreleser

Institutt for kjemi:
1. Hallstein Hemmer, instituttleder

Institutt for kjemisk prosessteknologi:
1. Jens-Petter Andreassen, professor

Institutt for biologi:
1. Kjetil Rasmussen, instituttleder
2. Ingar Pareliussen, prorektor Dronning Mauds Minne Høgskole
3. Andreas Møllerløkken, seniorrådgiver NTNU
4. Eirik Søvik, instituttleder

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

På søkerlistene ved Fakultet for samfunns- og utdanningvitenskap finner man blant annet professor og styremedlem Aksel Tjora og førsteamanuensis Øyvind Eikrem. Som Khrono nylig har skrevet, vurderer Eikrem å politianmelde det han ser på som ulovlig fotografering.

Aksel Tjora søker stilling som instituttleder.

Institutt for geografi:
1. Gunhild Setten, professor
2. Jan Ketil Rød, professor
3. Søker er unntatt offentlighet, Mann

Institutt for lærerutdanning:
1. Ingfrid Thowsen, Prosjektleder Oppvekst og utdanning, Universitetskommune TRD3.0
2. Lise Vikan Sandvik, professor
3. Mari Nygård, nestleder for grunnutdanning, ILU
4. Elin Morud, nestleder ved Institutt for lærerutdanning (50%) og leder for NTNU KOMPiS (50%).

Øyvind Eikrem søker stilling som instituttleder.

Institutt for pedagogikk og livslang læring:
1. Marit Honerød Hoveid, professor
2. Marte Bratseth Johansen, førsteamanuensis
3. Ingunn Dahler Hybertsen, førsteamanuensis

Institutt for psykologi:
1. Søker er unntatt offentlighet, Mann

Institutt for sosialt arbeid:
1. Øyvind Eikrem, førsteamanuensis

Institutt for sosiologi og statsvitenskap:
1. Aksel Tjora, professor
2. Johan Fredrik Rye, professor

Institutt for sosialantropologi:
1. Harald Aspen, instituttleder
2. Lorenzo Cañás Bottos, professor

Fakultet for økonomi

Institutt for internasjonal forretningsdrift:
1. Merethe Drønnen, leder Positive Change/ ped.-psyk rådgiver
2. Hans Solli-Sæther, professor

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse:
1. Marielle Christiansen, instituttleder
2. Søker unntatt offentlighet, Mann

NTNU Handelshøyskolen:
1. Søker er unntatt offentlighet, Kvinne

Institutt for samfunnsøkonomi:
1. Anne Borge Johannesen, instituttleder

Powered by Labrador CMS