styremøte

Overforbruk og nye dekaner på styremøte ved UiT

UiT har brukt for mye penger og vil inndra midler for å dekke inn overforbruket. Det er en av sakene på styremøtet fredag.

Anne Husebekk nærmer seg slutten på sin rektorperiode. Fredag leder hun sitt nest siste styremøte på UiT, her sammen med organisasjons- og økonomidirektør Odd Arne Paulsen (t.v.) og prorektor Kenneth Ruud ved et tidligere styremøte.
Publisert Oppdatert

Styret ved UiT Norges arktiske universitet har møte fredag 28. mai fra kl 9.15. Møtet kan følges direkte i vinduet nederst i denne saken.

En av sakene handler om at UiT ligger an til å få et merforbruk på 100 millioner i 2021 og om tiltakene som settes i verk for å dekke opp for merforbruket.

Tak på administrasjon

En annen sak handler om at det skal settes et tak på andel administrative årsverk.

UiT er en av åtte fusjonerte institusjoner der Kunnskapsdepartementet har satt spesielle måltall for å måle gevinster av fusjonene. Et av måltallene er andel administrative årsverk som andel av totale årsverk. For UiTs del skal dette ikke overstige 22 prosent når det gjøres opp status i 2025. I 2020 var andelen 22,5 prosent. Styret skal også vedta hvordan det utskjelte ABE-kuttet skal fordeles på enhetene.

Nye dekaner

UiT skal ha nye dekaner og direktør ved UMAK - Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag fra 1. januar 2022. Stillingene skal lyses ut i juni og og ansettelse skje i oktober, ifølge forslaget som legges fram for styret.

Ifølge kjøreplanen skal BOTT-saken behandles først og deretter følges sakslisten:

  • Måltall for administrasjon og håndtering av ABE-reformen ved UiT Norges arktiske universitet
  • Tiltak og plan for budsjettmessig inndekning i 2021
  • BOTT saksbehandling og arkiv - om anskaffelsen og prosess for valg av leverandør
  • Fastsetting av instrukser og justeringer av regelverk
  • Utlysing av stillinger som dekaner og direktør ved UMAK
  • Orienteringssaker : Oppfølging av rapporten Livslang læring i nord (Arboutvalget) og Rektors muntlige orientering (unntatt offentlighet)
Powered by Labrador CMS