til minne

Per Edvard Østerud (1928-2023)

Skolemannen, idrettsmannen, inspiratoren og rektoren Per Østerud er ikke blant oss mer. Han sovnet stille inn 13. januar 2023, nær 95 år gammel.

Portrett av Per Østerud
Per Østerud

Han vokste opp på en gård i Nes på Romerike, og tok med seg viktige impulser derfra. Han var hele tiden opptatt av hvordan lærerne skulle få møte sine elever på best mulig måte. Han spesialiserte seg innenfor pedagogikkfaget, og han fikk en lang pedagogisk dannelsesreise fra Oslo Lærerskole til Høgskolen i Oslo via Tromsø, Elverum, Hamar, Forsøksrådet for skoleverket og Sagene lærerhøgskole.

Hele veien gjorde Per en betydelig innsats som pedagog og ideskaper. Vi som opplevde ham som rektor på lærerutdanningen, møtte en reflektert og inspirerende personlighet. Ved Høgskolen fikk han spesielt i oppgave å utvikle lærerutdanningen.

Han var hele livet en engasjert deltaker i den pedagogisk debatten gjennom avisartikler og foredrag.

I de seinere år — som pensjonist — fikk han også utvikle og prege sine omgivelser. Per ble en viktig kraft i det nye Fagsenteret for seniorkompetanse ved OsloMet.

Et spennende og populært tiltak som han fikk være med å sette i gang, var et skrivekurs for seniorer hvor man kunne skrive om ting som deltakerne var opptatt av. Her var Per i sitt ess, og drysset ut et vell av ideer. Hans store interesse for lyrikk kom også til sin rett her, spesielt var Per inspirert av Hans Børli.

Per var et lekende menneske. Det kom til uttrykk både i hverdag og fest, og ikke minst på dansegulvet. Swing var han spesielt glad i.

Han fikk gi utrykk for sin praktiske skaperevne og naturglede på småbruket i Brydalen hvor han samlet venner, kolleger og studenter til diskusjoner om viktige miljø- og samfunnsspørsmål.

Per etterlater seg ektefelle, to barn fra første ekteskap og seks barnebarn.

Gudmund Hummelvoll, Runo Hellvin, Ole Christian Lagesen, Jan Johnsen

Powered by Labrador CMS