Forfulgte forskere

Personopplysninger om forfulgte forskere lå ute på nett i nesten tre måneder

— Dette er en veldig uheldig sak.

Scholars at Risk er et program for forskere som er forfulgte i hjemlandet sitt. I nesten tre måneder skal personopplysninger om nesten 100 forskere tilknyttet ordningen ha ligget åpent ute på Universitetet i Oslos nettsider.

I over to måneder lå sensitive personopplysninger om gjesteforskere tilknyttet Scholars at Risk (SAR) åpent ute på nettet til Universitetet i Oslo (UiO).

Hendelsen har fått Datatilsynet til å gi universitetet en påpakning etter sikkerhetsbruddet, skriver Uniforum.

— Ifølge UiO har informasjonen ikke blitt misbrukt, og de berørte er informert. Vår vurdering er at det ikke er veldig alvorlig, men at det er viktig at de nå følger opp med gode rutiner slik at det ikke skjer igjen, sier kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, Janne Stang Dahl, til avisa.

Fakta

Scholars at Risk (SAR)

  • Scholars at Risk ble startet ved University of Chicago i 1999 og er et internasjonalt nettverk med mer enn 400 universiteter og høgskoler i 39 land.
  • Formålet er å fremme akademisk frihet og beskytte forskere i fare. Den norske seksjonen ble startet i 2011 og består av alle norske universiteter, en rekke høyskoler, SAIH og enkelte andre akademiske institusjoner.
  • Universitetet i Oslo og Høyskolen i Oslo og Akershus søkte på vegne av den norske seksjonen UD om finansiell støtte i hhv. november 2013 og mars 2016.
  • Begge søknadene ble avslått iht. budsjettsituasjonen. Det er også et hensyn at ordninger som opererer i Norge er kostbare sammenlignet med tiltak som retter seg mot aktiviteter i utviklingsland. Dette gjelder også beskyttelsestiltak.

Oppdaget feilen selv

Det skal være UiO selv som 5. august oppdaget at et excel-ark med adresser og familieinformasjon om gjesteforskerne som har fått bolig gjennom UiO hadde vært offentlig tilgjengelig siden 19. mai.

Nesten 100 utenlandske gjesteforskere, som har kommet til UiO gjennom Scholars at Risk, skal ha blitt berørt av feilen.

Dokumentet inneholdt navn, adresse, privat epostadresse, husleiebeløp, strømforbruk for leiligheten og navn på samboer/ektefelle. For enkelte av forskerne var det også opplyst navn og alder på deres barn, skriver Uniforum.

— Dette er en veldig uheldig sak, sier institusjonskontakt for SAR, Marit Egner, til Uniforum.

Rettet umiddelbart

Hun peker videre på at forskerne det gjelder er truet i hjemlandet sitt, og at noen av dem skal ha blitt bekymret etter at de ble kjent med hva som hadde skjedd.

Ifølge Uniforum er det menneskelig svikt som angis som hovedårsak til avviket.

— Da feilen ble oppdaget, rettet vi den umiddelbart og de berørte ansatte ble kontaktet, sier personaldirektør ved UiO, Irene Sandlie.

Powered by Labrador CMS