Politihøgskolen har tatt i mot 720 nye studenter, hvorav halvparten jenter. Foto: Kåre Magnar Hansen

Nye politistudenter møter utdanning i rask endring

Politiutdanningen skal forberede studentene på oppgaver som vi i dag ikke kjenner helt til, skriver rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

har vi tatt i mot fremtidens politi. 720 unge mennesker - som har valgt Politihøgskolen fremfor all annen utdanning. 720 spente studenter. Den yngste er 19 år - den eldste 40. I Oslo er for første gang over 51 prosent jenter - av hele kullet er 46 prosent jenter, også det er rekord. Det er gledelig.

Hva møter så disse studentene?

De møter en krevende profesjonsutdanning. En utdanning som både skal forberede for politiyrket og oppgavene slik de er i dag, men som også skal forberede oppgaver som vi i dag ikke helt kjenner til.

Politifaget er i endring. Slik samfunnet og kriminalitetsbildet er i endring. Vi får nye kriminalitetsformer og må bekjempe disse på en annen måte enn tidligere. Vi må utvikle nye forebyggingsstrategier for å møte nye ungdomskull som har andre erfaringer enn dagens ungdom.

Det nytter ikke å bare bruke virkemidler fra 90-tallet for å møte dagens ungdom - det vil bare virke fremmedgjørende. Innpakning og metoder blir fort gammeldagse. Vi må benytte dagens virkemidler for å nå frem, og for å nå de mål vi har satt. Enten det er for vår undervisning eller det er for politiarbeidet. Vi må benytte teknologi på en annen måte enn i dag, og styrke digital læring. 

For at studentene våre skal bli så godt forberedt som mulig, må vi som høgskole evne å ha to tanker i hodet på en gang -  to typer mål. Studentene skal være operative fra den dagen de står med vitnemålet i hånda, og de skal være i stand til å være sjef i sitt eget læringsarbeid.

Vi må tenne en faglig nysgjerrighet i løpet av de tre årene de er studenter på PHS, slik at de har lyst til å lære mer, bidra i utviklingen av politifaget – også etter endt bachelorgrad.

På Politihøgskolen utvikler vi politifaget videre. Vår Forsknings- og utviklingsportefølje (FoU) har vokst betydelig de siste årene.

Vi forsker på operasjonssentralers bruk av kunnskap, bevæpning, vinningskriminalitet, og politiets oppgaver i det digitaliserte samfunn for å nevne noe. Stadig flere prosjekter er eksternt finansiert, både fra EU og fra Norges Forskningsråd.

For å få mer fokus på forsking, har vi etablert forskningsgrupper der alle med FoU-ressurs til forsking skal delta. Forskningsgruppene er tematisk organisert, for å stimulere til samarbeid mellom fagpersoner som interesserer seg for det samme.

Videre har vi satt i gang et forskningslederprogram for lederne av disse gruppene og for alle studielederne. For på den måten å løfte frem forskningens betydning for utviklingen av politifaget.

I vår startet vi arbeidet med å utvikle ny rammeplan for bachelorutdanningene. Det er behov for en oppdatering. Videre er det behov for å utarbeide en rammeplan som fanger opp hurtigere endringer og ny kunnskap, når samfunnsendringene krever en annen faglig vektlegging enn for fem år siden. Arbeidsgruppen skal legge frem sitt utkast i begynnelsen av april. Dette er et viktig faglig arbeid - som jeg ser frem til å følge.

Politihøgskolen møter fremtidens politi et politifag i utvikling. Vår oppgave er å stimulere lærelysten – slik at studentene fortsetter å lære, og bidrar til fagutvikling også etter endt utdanning.

Innlegget er først publisert på bloggen til rektor Nina Skarpenes

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS