Det blir flere konsulenter med nye millionavtaler på HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus annonserer etter nye private organisasjons- og lederkonsulenter for 9,5 millioner kroner. Et mentorprogram for faglig opprykk for vitenskapelig tilsatte er noe av det som etterspørres.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nye private leder- og organisasjonskonsulenter er på vei inn på Høgskolen i Oslo og Akershus i løpet av de neste månedene. På den offentlige anbudsportalen doffin.no søker høgskolen etter en ny leverandør av konsulenttjenester innenfor leder-, organisasjons- og karriereutvikling. 

Totalsummen på rammeavtalen man ønsker å inngå med et eksternt konsulentbyrå er 9,5 millioner kroner (eksl.moms) over fire år. Anbudsfristen er i slutten av måneden. 

(Konstituert organisasjons- og virksomhetsdirektør, Tore Hansen (t.v.) i samtale med rektor Curt Rice under styreseminaret på Refsnes Gods i fjor høst). 

Konstituert organisasjons- og virksomhetsdirektør, Tore Hansen (t.v. på bildet over), bekrefter overfor Khrono at den nye høgskoleledelsen ønsker å knytte til seg leder-, organisasjons- og karrierekonsulenter for 9,5 millioner kroner. 

HiOA har behov for tjenester knyttet til etablering og gjennomføring av et mentorprogram for opprykks-kandidater og for nye ledere. 

Tore Hansen

Det er viktig at vi får et eksternt blikk på hvordan vi arbeider. Det er ikke alltid lett å se selv hva som kunne vært gjort på en annen måte.

Curt Rice

— En del av dette er blant annet et karriereutviklingsprogram for faglige tilsatte, sier Hansen. 

— Er det ikke en falitterklæring i forhold til kjernevirksomheten ved en høgskole/universitet å bruke eksterne konsulenter til å få faglig opprykk (karriereutvikling) for vitenskapelig tilsatte? 

— HiOA har behov for tjenester knyttet til etablering og gjennomføring av et mentorprogram for opprykkskandidater og for nye ledere. Anbudet etterspør her altså ikke mentorer, men en partner som bistår i utviklingen av mentorprogram. Mentorprogrammet skal være et komplementært supplement til, og ikke en erstatning for, den medarbeiderutvikling linjeleder står ansvarlig for, svarer Tore Hansen. 

Den utlyste avtalen vil erstatte den som høgskolen har hatt med konsulentselskapet Agenda Kaupang de siste fire årene. Og Tore Hansen presiserer at Agenda selvfølgelig er velkomne til å komme med tilbud dersom de ønsker det.

Også for nye ledere

En del av mentorprogrammet skal også forbeholdes nye ledere ved HiOA. Ifølge kravspesifikasjonen, så anslås samlet sum brukt på mentorprogrammet til 700.000 kroner.  Her trekkes det blant annet fram at det kan være snakk om: 

  • Design av programmet
  • Rekruttere mentorer og adepter
  • Sikre at programmet inkorporere og levendegjør HiOAs kjerneverdier – mangfold, læring og nyskaping, samt koble aktivitetene til HiOAs årshjul
  • Være fagansvarlige for innholdet og stå for en stor del av programmets gjennomføring
  • Evaluere og eventuelt revidere programmet ved programslutt
  • Sørge for forbindelseslinjer mellom mentorprogrammet for opprykkskandidater og nye ledere
  • Bidra til å overføre denne mentorkompetanse til interne ressurser når disse gjøres tilgjengelig fra HiOA

Ifølge anbudspapirene har delprosjektet lederutvikling en ramme på 1,0 million kroner i året, mens rådgivning til orgnisasjonsutvikling er estimert med 1,2 millioner kroner i året. Samlet blir dette 9,5 millioner kroner over fire år. 

Les kravspesifikasjonen her. 

Rambøll ser på administrasjonen

Utover dette har også HiOA nettopp inngått en avtale med konsulentselskapet Rambøll som i mars skal starte analysen av den administrative virksomheten ved HiOA, for «å kunne ruste institusjonen for fremtiden». Det var før jul det ble kjent at rektor Curt Rice ønsker en gjennomgang av administrasjonen ved høgskolen. 

Les også: Administrasjoner legges under lupen

— Det er viktig at vi får et eksternt blikk på hvordan vi arbeider. Det er ikke alltid lett å se selv hva som kunne vært gjort på en annen måte, sier rektor Curt Rice i et intervju på høgskolens intranettside sist uke, som en kommentar til den nye konsulentavtalen med Rambøll

— Vi ba tre tilbydere om å konkurrere om et oppdrag innenfor rammen av 500.000 kroner, og vi fikk tre gode tilbud. Etter en samlet vurdering har vi falt ned på Rambølls tilbud som det beste, sier Curt Rice ifølge hioa.no (krever innlogging).

— De har en svært relevant internasjonal og nasjonal sektorerfaring og et godt sammensatt team. Prismessig var tilbudene nokså like, sier Rice.

Nytilsatt direktør for organisasjons- og virksomhetsstyring ved HiOA,  Tone Irene Sandahl, kommer fra stillingen som adm.dir i Rambøll. 

Les også: Sandahl ny direktør på HiOA

CapGemini til digitalisering

Konsulentbruken stopper ikke der. Som Khronos lesere ble kjent med rett før helga er høgskolen i ferd med å inngå en avtale med konsulentselskapet CapGemini om prosjektledelse av digitalisering av utdanningen ved HiOA. Det er ennå ikke kjent hvor stor denne avtalesummen er. 

Les også: Konsulenter skal digitalisere HiOA

2015-avtaler for 16 millioner

Våren og sommeren 2015, på tampen til det forrige rektoratet, inngikk også HiOA tre større kontrakter med tre ulike konsulentselskaper: 

Med Greenbird Consulting AS og Redpill Linpro AS inngikk man, ifølge kunngjøringer på doffin.no, rammeavtaler på IKT-tjenester på 8,0 millioner kroner. De to selskapene skal, ifølge tildelingen som ble offentliggjort 13.juli 2015,  stå for «praktisk utføring av programmering og systemutvikling, integrasjons- og it-arkitektur-bistand og driftsoptimalisering samt rådgivning innenfor disse områdene».

Høgskolen kunngjorde 16.mai i fjor en kontraktstildeling til PricewaterhouseCoopers (PwC) på samme sum, 8,0 millioner kroner, for internrevisjon. Denne avtalen er nå doblet i forhold til avtalen med samme firma i foregående periode.

Dette betyr at det i løpet av ett år kan bli inngått avtaler med private konsulentselskaper ved høgskolen for over 26 millioner kroner. 

Forrige ledelse fikk kritikk

Den forrige ledelsen ved HiOA høstet kritikk fra flere hold for sin relativt omfattende bruk av private konsulenter.

I løpet av sine første to år ved roret hadde de inngått ulike konsulentavtaler til en samlet verdi av 50 millioner kroner. Daværende høgskoledirektør, Ann Elisabeth Wedø, sa til Khrono den gang at hun forsto kritikken.

Les også:

Det var særlig avtalene om lederutvikling og pr-tjenester som fikk gjennomgå. 

Høgskolen betalte i løpet av to og et halvt år 5,8 millioner kroner til konsulentselskapet Agenda Kaupang for lederutvikling. Flere var overrasket over at en høgskole som selv tilbyr utdanning i ledelse ikke hadde intern kompetanse på lederutvikling som de kunne bruke. 

Les også: 

Kritikk for avtale med pr-byrå

Samme kritikken gikk også på rammeavtalen som ble inngått med pr-byrået Burson-Marsteller på 6,0 millioner kroner høsten 2013.

Byrået skulle blant annet bistå høgskolen med medietrening av rektorat, direktører og ledere på fakultetsnivå. De skal være rådgiver og sparringpartner i enkeltsaker eller større spørsmål. Dette kan ifølge kravspesifikasjonen dreie seg om «særskilt arbeid med omdømme, kommunikasjon om krevende utfordringer i universitets- og høgskolesektoren, komplekse saksområder eller politisk påvirkning». Det kan videre handle om utarbeidelse av medieplaner, planlegging av medieutspill, framstøt overfor myndighetene eller uventede situasjoner. 

Tore Hansen, som p.t. i tillegg til å være konstituert organisasjons- og virksomhetsdirektør også er konstituert kommunikasjonsdirektør ved HiOA, sier til Khrono at avtalen med Burson-Marsteller fortsatt gjelder. 

— Vi forlenget avtalen med Burson-Marsteller med ett år i fjor høst, og det er også opsjon på et år til, sier Hansen. 

Les også: 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS