Kommunikasjonssjef Tore Hansens seksjon i avdeling for Samfunnskontakt og kommunikasjon har blant annet ansvaret for krisekommunikasjon, arbeidet med samfunnskontakt, politisk påvirkning og medietrening ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Foto: Sonja Balci/HiOA

Burson-Marsteller blir pr-byrå for HiOA

Burson Marsteller vant en knepen seier i konkurransen om å bli HiOAs pr-byrå, ifølge kommunikasjonssjef Tore Hansen. Det som vippet i deres favør var kompetansen til Hansens tidligere partner i pr-byrået Agendum: Erik Strøm.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Debatten har gått friskt både i Khronos spalter og andre medier etter at det ble kjent at pr-byråer er på full fart inn i akademia. Flere professorer bl.a. har kritisert pr-bransjens inntog ved universiteter og høgskolen. Både Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har nylig inngått rammeavtaler med pr-byråer - henholdsvis Gambit Hill Knowlton og Burson-Marsteller. Universitetet i Bergen har ute sin anbudsforespørsel nå, på ikke mindre enn tre ulike byråer, ifølge avisen Studvest.

Offentlig forrige uke

På grunn av regler rundt tildeling av kontrakter og offentlig anbud har det ikke tidligere vært offentlig kjent hvem som er tilbudt kontrakten ved HiOA. Men sist uke ble det klart at det byåret som får rammeavtale på inntil fire år til en verdi på seks millioner kroner er den norske avdelingen av det store internasjonale pr-byrået Burson-Marsteller. 

Kommunikasjonssjef Tore Hansen ved HiOA bekrefter at Burson-Marsteller er tilbudt kontrakten etter en jevn konkurranse hvor det var ni tilbydere, men 4-5 byråer som hadde omtrent likeverdig og gode tilbud, men at Burson-Marsteller til slutt trakk det lengste strået.

Hansen begynte i stillingen som sekssjonssjef og øverste ansvarlige for Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling ved HiOA rett før sommerferien, etter at pr- og kommunikasjonsbyrået Agendum, som han var medeier og daglig leder i, gikk konkurs. Der er han en av to seksjonssjefer som rapporterer direkte til kommunikasjonsdirektøren og øverste leder for Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK), Anne Christel Johnsgaard. Johnsgaard har også bakgrunn fra pr-bransjen etter å ha vært partner i Geelmuyden.Kiese. 

Jeg kjenner Strøm og de faglige kvalifikasjonene hans. Han kan UH-sektoren.

Tore Hansen

For oss som skulle hatt èn million kroner til et nytt stipendiat, er ikke seks millioner til et pr-byrå småpenger.

Rune Ottosen

Hansens tidligere medarbeidere i Burson Marsteller

Flere av Hansens tidligere partnere og nære medarbeidere i Agendum jobber nå i Burson Marsteller. Morten Pettersen, som i dag er administrerende direktør i Burson-Marsteller startet pr-byrået Agendum sammen med Hansen i 2000. Gjennom flere år var han også daglig leder i Agendum, mens Tore Hansen var styreleder. Da Pettersen sluttet i Agendum i 2010 overtok Hansen, ifølge bladet Kampanje, jobben som daglig leder. I tillegg til Pettersen er også tidligere assisterende direktør i Agendum, Kjell Thorvik Brun, nå manager i Burson-Marsteller. Tidligere kreativ leder i Agendum, Ann Elin Hvidsten, har nå tilsvarende stilling i Burson-Marsteller.

Sist, men ikke minst, er tidligere Agendum-partner, Erik Strøm, i dag ifølge hjemmesidene til byrået, «Director og leder for corporateavdelingen» og en del av ledergruppa i byrået. Ifølge profilen hans på LinkedIn var han rådgiver og partner i Agendum i fem år fra 2004-2009. 

Tidligere partner Strøm ble avgjørende

Og det er nettopp Erik Strøm (bildet over), og hans kunnskap om og kompetanse på universitets- og høgskolesektoren, som ifølge Tore Hansen var avgjørende for at Burson-Marsteller vant anbudsrunden om å bli HiOAs pr-byrå. 

— Det som vippet avgjørelsen i Burson-Marstellers favør var nettopp at det i tilbudet deres sto at Erik Strøm skulle være en del av teamet som skulle jobbe med HiOA. Jeg kjenner Strøm og de faglige kvalifikasjonene hans. Han kan universitets- og høgskolesektoren og er den beste i pr-bransjen på denne sektoren, sier Hansen til Khrono.

Ifølge Strøms profilpresentasjon på Burson-Marstellers hjemmesider og på hans profil på LinkedIn har han blant annet tidligere jobbet i det som i dag er Kunnskapsdepartementet, han har jobbet i Forskningsrådet og i landets største fagforening for akademikere, Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening).

Verdifull i lobbyvirksomheten

— Strøm blir en verdifull partner å ha når vi for eksempel skal lobbe for en ny finansieringsordning og ikke minst endringer på statsbudsjettet, sier Hansen. 

— Hvilken rolle hadde du i utvelgelsen av byrå?

— Jeg hadde en sentral rolle i utvelgelsen. Det er jeg og min seksjon som skal ha og har ansvaret for krisekommunikasjon, arbeidet med samfunnskontakt, lobbyvirksomhet og medietrening blant annet. Jeg og min seksjon kommer til å være bestiller av de fleste tjenestene fra byrået, forklarer Hansen og legger til at han ikke var alene om avgjørelsen, men at kommunikasjonsdirektør Anne Christel Johnsgaard  og informasjonsrådgiver Stig Nøra også var med i utvelgelsesprosessen.

— Vurderte dere i det hele tatt at det å inngå en avtale med noen som man har jobbet så tett med tidligere kunne være problematisk? 

— I forhold til habilitet, tenker du på?

— Ja, for eksempel?

— Nei, vi gjorde ikke det. Jeg har jobbet i pr- og mediebransjen i 15 år og kjenner veldig mange. Jeg har kunnskap om, og kjennskap til, veldig mange i bransjen.

— Hvordan ser du på å jobbe tett med et firma der flere fra ledelsen i ditt tidligere firma Agendum nå har sentrale posisjoner? 

— Når det gjelder mine tidligere partnere og medarbeidere i Agendum er det bare Erik Strøm, og ingen av de andre tre, som skal jobbe i HiOA-teamet, svarer Hansen, som understreker at anbudsrunden har blitt gjennomført etter reglene om offentlig anbud og blitt administrert av innkjøpsseksjonen ved høgskolen.

— Jeg er ikke nær venn verken med Strøm eller noen av de andre tidligere Agendum-ansatte og mener at jeg helt klart ikke er inhabil i forhold til å foreta denne utvelgelsen, sier Hansen.

Wedø vurderte annerledes i 2011

Da HiOA i 2011 skulle inngå avtale med et konsulentselskap som skulle drive lederutvikling var to av tre tilbydere firmaer som høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø (bildet over) hadde samarbeidet med tidligere, blant annet på et strategi- og lederutviklingsprosjekt da hun var direktør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Ifølge intervju med Wedø i Khrono i sommer om lederkonsulentene, så lot hun på grunn av dette andre gjennomføre utvelgelsen av hvilket selskap som skulle få kontrakten på lederutvikling.

— Siden jeg har samarbeidet med to av tre av de selskapene som ga tilbud, var det HR og innkjøp som gjennomførte vurderingene både i innledende faser, underveis og i sluttfasen og som hadde dialogen underveis. Min rolle var å lede selve forhandlingsmøtene, sa Wedø til Khrono den gangen.   

Wedø forutsetter at vurderingen er gjort

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon gjorde ikke tilsvarende vurderinger under avtaleinngåelsen med pr-byrå. Khrono har spurt høgskoledirektør Wedø om hun kjente til de tette båndene mellom Hansen og sentrale medarbeidere i Burson-Marsteller da utvelgelsen av byrået ble gjort og om hun mener at avdeling for Samfunnskontakt og kommunikasjon burde gjort tilsvarende vurderinger som hun selv gjorde under avtaleinngåelse med lederutviklingsselskapet Agenda Kaupang. 

Wedø svarer i en epost: 

— Jeg kjenner ikke detaljene i saken, og det er heller ikke vanlig at jeg kobles inn i anbudsprosesser. Jeg forutsetter at det i avdeling for Samfunnskontakt og Kommunikasjon (SK), som har ansvaret for dette, er gjort en vurdering av de problemstillingene du tar opp. Jeg har derfor ingen kommentar, utover at jeg selvsagt vil be om en orientering om hva som er gjort i denne saken.

Medietreningen viktigst

I et intervju med Khrono tidligere i høst om HiOAs innleie av pr-byrå ga kommunikasjonsdirektør Anne Christel Johnsgård uttrykk for at hovedtyngden av det pr-byrået skal gjøre for HiOA er medietrening og opplæring i medieforståelse, slik at folk kan bli tryggere og delta mer i samfunnsdebatten.

Ifølge Hansen er det ikke Erik Strøm som skal holde medietreningskursene for høgskoleledelsen og de øvrige ved HiOA, men det er det tidligere politisk journalist i NRK gjennom 10 år, Siri Gjørtz, som skal. Hun er i dag seniorrådgiver i medieavdelingen til Burson-Marsteller og jobber mest med medietrening, mediehåndtering, budskapsutvikling og analyse.

Oppstart 4.november

Medietreningskursene ved høgskolen starter i Burson-Marstellers studio 4. november. Det er rektoratet: Kari Toverud Jensen, Olgunn Ransedokken og Frode Eika Sandnes, i tillegg til høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø og studiedirektør Marianne Brattland som er først ute på det som i første omgang er et dagskurs.  Utover dette vet ikke Hansen ennå hvor mange som kommer til å delta på medietreningskursene. 

— Det er sendt brev til ledelsen ved alle fakultetene og bedt dem om å plukke ut deltakere til medietreningskursene, sier Hansen. 

— Og hva med medietrening for forskerne? 

— Det er et litt annet prosjekt, men vi kommer til å bruke Burson-Marsteller her også. Det kommer nok ikke i gang før oppunder jul og vi tenker oss et opplegg litt som Forsker grand prix her, sier Hansen. Under Forskningsdagene hvert år arrangeres Forsker grand prix også kalt «NM i forskningsformidling». Forskningsrådet er arrangør, og forskerne får fire minutter på seg fra en scene til å fortelle, forklare og engasjere publikum.  

Journalistikkprofessor og forsker er kritisk

Rune Ottosen (bildet under) er professor i journalistikk ved Institutt for journalistikk og medier ved HiOA er også en av høgskolens mestpubliserende forskere. Han sier til Khrono at han ikke kjenner de enkelte aktørene i pr- og mediebransjen godt nok til å si om Burson-Marsteller skulle være et bedre eller verre valg enn noen av de andre stor byråene i bransjen.

— Jeg tar også for gitt at avdeling for Samfunnkontakt og kommunikasjon har gjort alle habilitetsvurderinger som bør gjøres i en slik situasjon, sier Ottosen.

Men han reagerer sterkt på at HiOA skal bruke opptil seks millioner kroner på et pr-byrå og sier at det er på sin plass å stille kritiske spørsmål til ressursbruken. Samtidig mener han at det er viktige etiske og prinsipielle spørsmål rundt den økende bruken av pr-byrå og kommunikasjonsrådgivere. 

Betenkt over pengebruken i det offentlige

— Det er betenkelig at offentlige institusjoner bruker skattebetalernes penger til å være med på denne galeien, sier Ottosen og legger til: 

— Jeg har problemer med å forstå at det ikke nettopp er oppgaven til Avdelingen for samfunnskontakt og kommunikasjon å gjøre den jobben som de nå hyrer inn et pr-byrå til å gjøre. De er jo en stor avdeling med mange ansatte. Blant annet skal pr-rådgiverne bidra med lobbyvirksomhet, strategisk kommunikasjon og krisekommunikasjon i tillegg til medietrening. Alt dette burde avdelingen kunne selv, og ihvertfall hvis de i tillegg ville bruke de ressursene vi har ellers ved høgskolen, sier Ottosen.

Skal måles på forskning og undervisning

— Vår høgskole skal måles på dyktighet i forskning og undervisning, der bør vi være best mulig. Hvis det er slik at vi ikke er så gode som vi burde være på de områdene så bør vi ihvertfall ikke bruke et pr-byrå til å frisere den virkeligheten, sier han, og mener at bruken av pr-byråer er et generelt problem.

— Journalistikken i stort, og da særlig den kritiske journalistikken, taper ressurser i forhold til pr-virksomhet av alle slag. Både private og offentlige etater bruker mer og mer penger på imagebygging, profilering og påvirkning av mediene. Og påvirkningen virker - det er bevist, og det er et etisk problem at publikum ikke er klar over hva som foregår. Det skurrer i mine ører at nettopp vår høgskole skal bruke millioner av kroner på dette, sier han.

— Ikke snakk om småpenger

— Khrono er blitt kritisert blant annet for å være for opptatt av pengebruken ved høgskolen og at kostnadene skolen bruker på innleide konsulenter totalt sett, 50 millioner kroner over to til fire år, er bare noen promille av høgskolens totale budsjett ikke og noe å snakke om. Da er vel seks millioner kroner småpenger også?   

— For oss som gjerne skulle hatt èn million kroner til et nytt stipendiat, er ikke seks millioner til et pr-byrå snakk om småpenger, sier Ottosen, som er på linje med det journalistikkprofessor Elisabeth Eide tidligere har foreslått i debattspaltene i Khrono.

— Hvorfor ikke gi et betalt oppdrag til instituttet her, vi har god kompetanse på dette og skulle helt sikkert ha matchet prisen, sier han. 

Forskningsformidling og samfunnsdebatt

— Hva med ideen om «forsknings-grand prix» sammen med Burson-Marsteller for å blir bedre i forskningsformidling, er det noe du som forsker kunne tenke deg å delta på? 

— Vi trenger i og for seg alle mulige tiltak og gode ideer for å få formidlet forskningen vår bedre, alt fra hjelp til popularisering, kronikkskriving og bedre løsninger på hjemmesiden til høgskolen for å få tydeligere fram forskningen vår, for eksempel, sier han, men mener selv at dette ikke er noe for han.

— Du er jo en profilert forsker på ditt område, men synes du HiOA generelt er gode nok til å sette dagsorden og delta i samfunnsdebatten som nå er målet med å hyre inn medietrenere og pr-konsulenter?

—  Vi kan sikkert bli bedre alle sammen i vår deltakelse i den offentlige debatten. Det mener jeg faktisk er vår plikt, og en viktig del av jobben. Men jeg er slett ikke overbevist om at pr-byråer er veien å gå for å bli mer synlige i samfunnsdebatten, sier journalistikkprofessor Rune Ottosen. Selv bruker han å spørre instituttets egen Harald Hornmoen til råds.

— Han er den fremste eksperten på forskningsjournalistikk og har doktorgrad i dette. Jeg tror vi kan mye om det som det nå brukes konsulentpenger til, hvis man bare ser etter kompetansen som faktisk allerede finnes ved høgskolen, sier professor Ottosen.

NTNU eneste store uten pr-byrå

Når Universitetet i Bergen nå ifølge avisen Studvest har lyst ut anbudskonkurranse om at de skal inngå avtaler med tre leverandører med hvert sitt spesialfelt: «Mediestrategi for ledere, forskningsformidling og skriving av tekst», Universitetet i Oslo og HiOA nettopp har inngått avtaler med hver sine pr-byråer er det bare NTNU i Trondheim av de store utdanningsinstiusjonene i Norge som ikke har slik innkjøpt hjelp .

Kommunikasjonsdirektør Christian Fossen ved NTNU mener aktører som er leid inn utenfra, ofte mangler en nødvendig kjennskap til universitetet og at det universitetet får tilbake ikke bestandig står i stil med kostnadene.

— Vi har ingen rammeavtale av dette slaget. Hovedgrunnen er at vi har solid og bred kompetanse innenfor de fleste områder selv, og ønsker å utvikle egen kompetanse slik at vi har den tilgjengelig for NTNU til enhver tid, sier han til Universitetsavisa.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS