Campussamling

Presser på for å få ned kostnadene enda mer

Hvis NTNU og Statsbygg ikke klarer å holde kostnadsrammen, blir det bygging ved Lerkendal, sier Ola Borten Moe. Fredag hadde han møte med NTNU og Statsbygg og varslet at han vil ha kvadratmeterprisen ytterligere ned.

- En selfie siden det er siste gang, sa prosjektdirektør Merete Kvidal, Direktøren, som har ledet campusprosjektet, slutter snart ved NTNU og begynner i ny jobb.
Publisert Oppdatert

En eventuell campus på Lerkendal og Valgrinda, som ligger sør for Gløshaugen, innbærer bygninger lengre vekk fra byen.

— Jeg tror de klarer det, og det mener de selv også, sa forsknings- og høyere utdanningsministeren da han kom ut fra møtet om NTNUs campussamling. Der deltok blant annet rektor Anne Borg, prosjektdirektør Merete Kvidal og en representant fra Statsbygg.

- Prøv å få ned kostnadene enda mer

Men statsråden presser på for å få kostnadene for campussamlingen ytterligere ned. Prisen per kvadratmeter er fra før av justert ned fra 100 000 til 60 000 kroner, og kostnadsrammen ble tidligere i vår halvert og er nå 5,7 milliarder kroner.

— Det fins sammenliknende prosjekter, blant annet det nye laboratoriebygget i Elgeseter, som koster om lag 30 000 kroner per kvadratmeter. Da er det en rimelig forventning at NTNU og Statsbygg klarer å få realisere synergi innenfor den kostnadsrammen som er satt. Og at de jobber for å få se om det er mulig å få ned kostnadene ytterligere. Hvorfor betale dobbelt så mye på toppen av Gløshaugen enn nede i Elgeseter gate?

Møtet fredag tok utgangspunkt i revidert oppdragsbrev fra juli i år, der det står at departementet nå ser postivt på det arbeidet som er gjort for å redusere både omfang og enhetspriser.

I brevet står det svart på hvitt: «Departementet vil likevel påpeke at vi er kjent med at det realiseres sammenlignbare bygg i samme område til en tilsynelatende vesentlig lavere kvadratmeterpris. Vi forventer derfor at det jobbes ytterligere med å redusere enhetskostnadene i det videre prosjektet.»

Oppdragsbrevet slår også fast at flytting til mindre sentrale deler av campus vurderes hvis ikke NTNU og Statsbygg greier å holde seg innenfor rammen. Dette må prosjektet avklare i løpet av høsten 2022.

Etter et møte med NTNU og Statsbygg på over en time, kom en smilende statsråd ut fra møterommet.

Alt satt i spill hvis kostnadsramme sprekker

I brevet slås det fast at det prosjektutløsende behovet for prosjektet er å hente ut synergier mellom fagmiljøene ved å samle de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagmiljøene på Dragvoll til Gløshaugen.

Er løpet kjørt for en del av de ansatte som ønsker å forbli på Dragvoll?

— Vi har fra regjeringens side sagt at vi går inn for synergi. Det tror vi er det riktige for å realisere tverrfaglighet, som campussamling alltid har handlet om.

— Er det ikke fare for at man sparer seg til fant: At man bruker 5,6 milliarder på et prosjekt som blir dårligere enn ønsket av NTNU og Statsbygg?

— Snarere tvert imot. Over tid har hele sektoren slitt med kostnadsnivået på byggsiden som er umulig å forsvare. De siste store prosjektene innenfor sektoren, inkluderte campussamling, har hatt en høyere kvadratmeterpris enn byggingen av universitetssykehuset i Stavanger.

Ola Borten Moe sier at HumSam-bygninger er enkle bygg: Forelsningssaler, kontor, samareal og kantine.

— Det er ikke avanserte lab-er og prosessanlegg, da kan vi ikke forsvare at det koster mer enn et nytt sykehus i Stavanger.

— Kan NTNU og Statsbygg få kompensert for de økte materialkostnadene siden prisene stiger veldig mye for tiden?

— Nei, dette er en definitiv ramme. Hvis NTNU og Statsbygg kommer til oss og sier at vi ikke klarer å realisere prosjektet innenfor kostnadsrammen, da blir neste skritt å realisere det mot Lerkendal.

— Greier de ikke det, heller, så er alt satt i spill.

Lerkendal-alternativet var i utgangspunktet gunstig fordi det er mye bedre plass der. Politikerne har imidlertid ønsket seg en samlet campus rundt Gløshaugen siden dette gjør at campusen er tettere på byen.

Rektor Anne Borg er optimist og oppsatt på å holde prosjektet innenfor kostnadsrammen.

- Skal holde kostnadsrammen

Rektor Anne Borg så ikke slukøret ut da hun kom fra møtet med statsråden.

— Jeg er optimist til det motsatte er bevist. Vi må nå vise at vi klarer å holde den kostnadsrammen som er satt. Vi fikk tydelig beskjed om at det som står i det reviderte oppdragsbrevet er det som nå gjelder.

Kunnskapsdepartementet avgjorde altså før sommeren at campusprosjektet kuttes fra 11,8 til i underkant av 6 milliarder. På forhånd var NTNU bedt om å sende inn tre nedkuttede alternativer. Det billigste var å forbli på Dragvoll og kom på drøye 5,6 milliarder. Det anbefalte nedkuttede prosjektet ble anslått til i underkant 8 milliarder.

Det var ikke nok for departementet, som vil at samlingen av campusene på Gløshaugen skal koste 5,750 milliarder kroner, altså halvparten av det opprinnelige budsjettet.

Ola Borten Moe har gjentatte ganger gitt beskjed om at det skal ryddes opp i byggeprosjekter i utdannings- og forskningssektoren. Kvadratmeterprisen er redusert fra 100 000 til 60 000 kroner. Til tross for de voldsomme kuttene var budskapet at prosjektet skal gå sin gang som planlagt. Det nye arealet vil være på 91 000 kvadratmeter.

Når det gjelder kontorer er det fastsatt en arealnorm på 23 kvadratmeter per ansatt. Denne normen kan nås på ulike måter, og Statsbygg skal legge fram alternative arbeidsplassløsninger, heter det i oppdragsbrevet.

Powered by Labrador CMS