styremøte

Problembygg og it-systemer i UiT-styret

Trøblete it-systemer, forsinkelser ved avdelingen for dyreforsøk og evaluering av UiTs pandemihåndtering står på styrets sakskart torsdag.

Rektor Dag Rune Olsen fikk, sammen med styreleder Marianne Johnsen, blankt nei til et møte med Kunnskapsdepartementet om forsinkelsene ved Avdeling for komparativ medisin og merkostnadene som UiT har hatt på grunn av dette.
Publisert Oppdatert

UiT Norges arktiske universitet har digitalt styremøte torsdag 10. februar. Møtet kan følges i vinduet nederst i denne saken fra kl 9.

En av sakene er UiTs dialog med Kunnskapsdepartementet om å få dekket merkostnader som universitetet har hatt på grunn av de årelange forsinkelsene ved byggingen av Avdeling for komparativ medisin, der det drives medisinsk forskning på dyr. Departementet har avvist både å møte UiTs styreleder og rektor om saken og å dekke merkostnadene på ca 150 millioner kroner.

Styret blir også orientert om hvordan det går med innføringen av nye lønns- og økonomisystemer fra DFØ. Som Khrono skrev mandag, opplever UiT noen av de samme problemene som Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo har med de nye systemene.

Godkjent på koronahåndtering

En annen sak er en evaluering av hvordan UiT har håndtert covid-19-krisen. Ifølge en rapport fra konsulentselskapet PwC har UiT klart å opprettholde kontinuitet i kjernevirksomheten, ansatte og studenter er fornøyde med håndteringen og det har ikke vært store smitteutbrudd på campus.

PwC er internrevisor for UiT og kommer likevel med flere anbefalinger og læringspunkter. Det handler blant annet om å revidere beredskapsplaner og prosedyrer, tydeliggjøre ansvar og roller og gjennomføre beredskapsøvelser.

Et annet punkt er å ta bedre vare på studenters psykiske helse i forbindelse med smittevernrestriksjoner og generelt i kriser.

På sakskartet

 • Evaluering av UiTs håndtering av covid-19
 • Møtested for universitetsstyret vår 2022, og møtedatoer og -sted studieåret 2022/2023
 • Felles investeringsplan UiT 2022-2025
 • Statsbudsjettet 2022 - Tildelingsbrev for UiT Norges arktiske universitet
 • Styrets beretning til første behandling
 • Personvernombudets årsrapport for 2021
 • Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern ved UiT. Unntatt offentlighet.
 • Status virksomhetsplan 2021 per januar 2022
 • Dialog med KD om Avdeling for komparativ medisin
 • Saker behandlet av rektor på fullmakt 03.12.21 - 27.01.22
 • Innføring av nye systemer for økonomi og lønn
 • Rektors muntlige orientering. Unntatt offentlighet
 • Styrets halvtime. Unntatt offentlighet.

Sakspapirene kan leses her

Siste del av styremøtet strømmes her

(Det gjøres ikke opptak av møtet.)

Powered by Labrador CMS