reiseregninger

Professor dømt for bedrageri

Professoren ved Universitetet i Bergen er dømt til 30 dagers betinget fengsel og bot på 12.000 for å ha svindlet med reiseregninger.

Den nå pensjonerte professoren er dømt for bedrageri med reiseregninger i Bergen tingrett.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den nå pensjonerte professoren ved Universitetet i Bergen sto tiltalt for å ha levert inn reiseregninger og kvitteringer, der han har bedt om refusjoner av større beløp enn det oppholdet kostet, blant annet ved å gi inntrykk av å ha bodd på dyrere hoteller enn det han egentlig hadde gjort.

I perioden juni 2016 til desember 2018 leverte mannen inn totalt 12 reiseregninger der påtalemyndigheten mener han har svindlet Universitetet i Bergen for til sammen 153.374 kroner.

Dømt for bedrageri

I Bergen tingrett er professoren nå dømt til 30 dager betinget fengsel og en bot på 12.000 kroner, samt saksomkostninger for staten på 5000 kroner.

Professoren dømmes for grovt bedrageri, forsøk på bedrageri og grovt uaktsomt bedrageri.

Aktors påstand var at tiltalte skulle dømmes til betinget fengsel i 45 dager og idømmes en bot på kr. 20 000, samt statens saksomkostninger, mens forsvarer la ned påstand om at tiltalte skulle frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste måte.

Viser til tillitsforhold

I skjerpende retning vektlegger retten at det sammenhengende straffbare forholdet har pågått over tid og bærer preg av faste mønster, at tiltalte er professor som i stor grad har hatt en tillitsbasert stilling, særlig med hensyn til forvaltning av eksternt finansierte forskningsmidler.

«At det er tale om bedrageri av offentlige midler, som i stor grad har vært øremerket forskningsprosjekter, og som til dels har vært finansiert av eksterne sponsorer hvor tillitsforholdet mellom sponsor og Universitetet er viktig, er alvorlig», heter det i dommen.

Langdryg sak

I formildende retning påpeker retten at saksbehandlingstiden har vært lang. Universitetet anmeldte saken i januar 2019, og tiltale ble først tatt ut i starten av juli 2020. Saken ble så berammet til januar 2021. I tillegg påpekes det i dommen at de eldste forholdene ligger langt tilbake i tid.

I forbindelse med anmeldelsen uttalte daværende rektor Dag Rune Olsen at dette var en mangeårig professor ved universitetet, som hadde bidratt med «stor og omfattende forsknings- og utdanningsvirksomhet ved universitetet».

Professoren sa i mars 2019 opp sin stilling da han ble gjort kjent med anmeldelsen, men jobbet ut oppsigelsestiden før han pensjonerte seg.

Powered by Labrador CMS