Instituttleder Unni Hembre er sjef for sykepleieutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus og leder arbeidet med en ny programplan for sykepleie. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Ny plan skal gi bedre sykepleiere

Sykepleieutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus er i hardt vær. Mandag startet arbeidet med en ny programplan som skal heve kvaliteten på utdanningen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Arbeidet med en ny plan for hva innholdet i sykepleieutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) skal være fra høsten 2019 er i gang og ble markert med et fagseminar 13. mars.

— Arbeidet som settes i gang på sykepleieutdanningen er ekstremt viktig for det pågående kvalitetsarbeidet ved HiOA. Høgskolens omdømme er sterkt påvirket av omdømmet på sykepleieutdanningen og er et av to områder der vi er nødt til å få til forbedringer, sa rektor Curt Rice til forsamlingen av ansatte, studenter og enkelte fra arbeidslivet.

Det andre området han mener påvirker HiOAs omdømme sterkt er lærerutdanningene.

— Med å bedre omdømmet, mener jeg at man gjør ting på en bedre måte, og så forteller om det. Her er det fremdeles en vei å gå, sa Rice.

Hans hovedanliggende var at sykepleieutdanningen må bli mer forskningsbasert.

Høgskolens omdømme er sterkt påvirket av omdømmet på sykepleie-utdanningen.

Curt Rice

Jeg opplever at vi ikke blir tatt på alvor. Vi blir bedt om å komme hit for å gi innspill, men det er jo helt dødfødt å være her.

Cathrine Jensen

— Profesjonen er i stadig utvikling. Ny forskning og ny teknologi driver den framover, og dette krever kompetanse hos våre studenter som kun oppnås i en forskningsbasert utdanning, sa Rice.

Kritiske studenter

Et par av studentene i salen var ikke fornøyde med det de fikk høre.

— Det må være flere enn meg som er opptatt av de praktiske ferdighetene man trenger som sykepleier. Planen her er mer forskning, men samme hva som står i planen må vi kunne behandle pasienter. Du virker helt uaffisert av debatten om sykepleieutdanningen og praktiske ferdigheter, sa andreårsstudent Cathrine Krøger, som også ved flere anledninger tidligere har kommet med sterk kritikk av utdanningen.

(Sykepleiestudentene Cathrine Jensen t.v. og Cathrine Krøger)

Les også: Et fag på ville veier

Rice svarte at det naturligvis er et mål at en nyutdannet sykepleier skal kunne begynne å jobbe rett etter studiet.

— Vi er opptatt av dagens praksis også, men ønsker at de som utdannes skal kunne være med og utvikle profesjonen. Det er en viktig kompetanse som de må ha med seg, sa han.

«Dødfødt å være her»

Også en annen student grep ordet, andreårsstudent Cathrine Jensen. Hun pekte på forskjellen i kvalitet mellom sykepleieutdanningen i Pilestredet og Kjeller og lurte på hva Rice vil gjøre for å lære av de som gjør det best.

— Vi gjør allerede masse, for eksempel ligger de to utdanningene under samme institutt nå og det er er betydelige skritt i riktig retning, svarte Rice.

Jensen kritiserte også studiemiljøet.

— Studiemiljøet trenger en makeover, og tilflyttede studenter blir fremmedgjort. Hva gjør dere for å bedre studiemiljøet, idag blir vi sendt rundt i stadig nye grupper med stadig nye mennesker. Dette gjør at studiemiljøet blir fragmentert og fremmedgjort, sa hun, men hun fikk ikke noe svar fra Rice som ikke riktig oppfattet spørsmålet.

Cathrine Jensen utdyper sin misnøye overfor Khrono.

— Jeg opplever at vi ikke blir tatt på alvor. Vi blir bedt om å komme hit for å gi innspill, men det er jo helt dødfødt å være her, sa hun.

— Det viktige nå må være at vi som fotsoldater blir gode, ikke at vi får flere sykepleiere med master, mente hun.

Mye skal inn, men hva skal ut?

Den nye programplanen skal gjelde for hele HiOAs sykepleieutdanning, som foregår i Pilestredet i Oslo sentrum, på Kjeller og i Sandvika, men med mulighet for lokale tilpasninger. En prosjektgruppe er satt ned og skal ha sitt første møte 16. mars, og planen skal være ferdig i november 2018, for å kunne settes ut i livet høsten 2019.

Dekan Gro Jamtvedt (t.v. på bildet under) ved Fakultet for helsefag sa at det er et omfattende arbeid som skal gjøres, både på sykepleieutdanningen og noen av de andre helsefaglige utdanningene.

— Noe av det nye er at vi vil få en ny rammeplan som legger føringer for de helse- og sosialfaglige utdanningene. Blant forslagene er at vi skal ha flere fellesemner på utdanningene, 11 i alt. Det skal legges vekt på kunnskapsbasert praksis, arbeidsinkludering skal inn, det vil si at alle studenter skal ha en forståelse for arbeidets betydning for helse, og vi skal sette studentene våre i stand til å fortsette å lære og utvikle seg og holde seg oppdatert. Dette skal også inn, i tillegg til en masse annet, sa Jamtvedt.

— Det er mye som skal inn i en utdanning som har 50 prosent praksis, og da må nødvendigvis noe ut, og det blir en veldig tøff prosess, det vet dere, sa Jamtvedt.

Tema i styret

Kvaliteten på sykepleieutdanningen var også tema møtet i høgskolestyret forrige uke. Der ble arbeidet med HiOAs nye strategi drøftet.

Curt Rice gjorde det klart at kvaliteten og omdømmet på de to største utdanningene, sykepleie og lærer, er helt avgjørende for HiOA som helhet.

— Vi driver landets største lærer og sykepleieutdanninger. Det gir oss mulighet til å påvirke de fagene og den videre utvikling av disse utdanningene. Begge disse utdanningene, eller deler av dem, har utfordringer knyttet til omdømmet, sa han.
— Vi kan ikke la være å ha fokus på disse to områdene. Hele høgskolen lider under omdømmeproblemene som disse to utdanningene har, sa han, blant annet.

I høringsutkastet til ny strategi, som er på høring på HiOA fram til 7. april, er et av hovedpunktene at HiOA skal bli best på de største utdanningene innen skole og helse.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS