— Ledelse er faget mitt og jeg er blitt utsatt for dårlig ledelse og blir dårlig av det, sier professor Åge Garnes. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Protesterer mot nedlegging av populært studium

Professor Åge Garnes reagerer sterkt på at studiet som han er ansvarlig for er vedtatt lagt ned uten at det har vært drøftet med han på forhånd. — Jeg synes rett ut sagt at jeg er blitt dårlig behandlet, sier han og ber fakultetsstyret ta saken opp på nytt.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fagforeningen mener at høgskolen har brutt spillereglene i arbeidslivet og bestemmelser i arbeidsmiljøloven, mens styreleder mener de har overholdt informasjonsplikten.

I sju år har professor Åge Garnes vært ansatt ved høgskolen for å utvikle og bygge opp et videregående studium i Prosjektledelse og Entreprenørskap (PROEN) ved det som i dag er Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). Årsstudiet utgjør 60 studiepoeng og målet var i sin tid å utvikle det videre til et to-årig MBA-studium, eller alternativt 90 studiepoeng og erfaringsbasert masterstudium. Studiet er et av de aller mest populære ved fakultetet. I snitt de siste årene har det vært over seks søkere per studieplass.

Forventer en beklagelse

— Hadde det vært et skikkelig styre så hadde jeg ønska meg at de gjorde prosessen på en grundig måte - at de rådførte seg - fikk en skikkelig diskusjon på det - og så reverserte beslutningen om nedlegging, sier Garnes, men regner likevel med at det er for sent og at styret står fast ved sitt vedtak. 

— Ledelse er faget mitt og jeg er blitt utsatt for dårlig ledelse og blir dårlig av det. Jeg kjenner jeg må skrive meg ut av dette. Aller helst ser jeg at styret ser seg om etter en ny dekan, men det minste jeg forventer er en beklagelse eller unnskyldning, sier Garnes som mener at det som er skjedd i prosessen ikke bare er dårlig ledelse, men også brudd på bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. Garnes legger til: 

Det minste jeg forventer er en beklagelse eller unn=skyldning.

Åge Garnes

Denne saken er et klart brudd på arbeidsmiljø=lovens bestemmelser om medvirkning. 

Anders Schjelderup Lyng

Vi mener at informasjons=plikten er overholdt.

Petter Odlang

— Rent personlig er hele saken belastende, ekkel og trasig. Men profesjonelt er jo dette veldig interessant, så jeg prøver å ha det perspektivet, sier han.

Styreleder: Overholdt informasjonsplikten

Lederen i fakultetsstyret, Petter Odlang (bildet over), er i ferd med å formulere et svarbrev til Garnes som også resten av styret har til gjennomlesning. 

— Vi mener at informasjonsplikten er overholdt og at det er informert om saken på vanlig måte, sier Odlang til Khrono. 

— Men Garnes mener han er dårlig behandlet og at saken ikke er drøftet med han som berørt ansatt? 

— Det er Garnes’ beskrivelse. Vi kan ikke spørre alle ansatte om alt til enhver tid.  Instituttleder og studieleder var godt informert om prosessen. Alle ved høgskolen var med på behandling av strategisk plan, men det er ikke alle som forstår konsekvensene av det som står i den planen, sier Odlang og fortsetter:

— . Nedlegging av PROEN er en konsekvens og del av en strategisk satsing der vi skal konsolidere robuste studier. Et enstemmig styre mente det var riktig å legge ned studiet da dette ikke er en del av fakultetets kjernevirksomhet. Det ligger til fakultetstyret å opprette eller legge ned studier på denne størrelsen. Men innovasjonsledelse skal inn i alle bachelorstudiene og i prosjekter vi har sammen med Fakultet for samfunnsfag, så vi trenger alle de dyktige folkene som foreleser der, sier Odlang. Han presiserer at innovasjonsledelse nå ligger som en del av rammeplanen for ingeniørstudiene.

«Som lyn fra klar himmel»

I prinsippet ble studiet Prosjektledelse og Entreprenørskap vedtatt nedlagt allerede på fakultetsstyremøtet i januar 2013 da årsplanen for 2013 ble vedtatt. Der står det ifølge styrepapirer at det er en «planlagt strategisk satsing å nedlegge studiet fra høsten 2013».

Men det formelle nedleggingsvedtaket ble først gjort i styremøtet 28. oktober i fjor. Det står videre i saksdokumentene til møtet 28. oktober at studietilbudet har vært under vurdering de siste årene, ikke fordi det ikke er vellykket, men fordi det faller utenfor fakultetets ordinære studieportefølje, at det er sårbart og lite og at omkostningene ved å tilby denne videreutdanningen er relativt store. 

Til tross for at administrasjonen skriver i saksdokumentene til styret at studiet «har vært under vurdering de siste årene», hevder professor Garnes at han ikke ble gjort kjent med dette dette før i juni i fjor, da dekanen innkalte ham til møte om saken. 

—  Det var første gang jeg hørte at studiet var bestemt nedlagt, og det kom som lyn fra klar himmel. Jeg visste ikke engang at det hadde vært diskutert nedleggelse. Så jeg protesterte og ble ganske fortvilet der og da, ikke minst når jeg hørte at begrunnelsen blant annet var økonomi, sier Garnes.

Han legger til at han ble nektet innsyn i økonomi og regnskapstall som var relevante for saken. Det ble holdt ytterligere et møte i september 2013 der også studieleder og leder ved Institutt for informasjonsteknologi var tilstede i tillegg til dekan Petter Øyan. 

Sendte bekymringsmeldinger

— Der ble det presentert som de facto at studiet var nedlagt og at begrunnelsen var «konsolidering», sier Garnes. Etter dette sendte han en bekymringsmelding til styreleder Petter Odlang, der han blant annet klaget på dekanens lederstil.

Fredag 13. september hadde han møte med HR-direktør Geir Haugstveit og styreleder Odlang om hele prosessen og ledelsen. 

Sist fredag publiserte Khrono en kronikk fra Garnes der han i hovedsak drøfter hva som er god ledelse ved en akademisk institusjon som høgskolen som også ønsker å bli universitet.

Kronikken Universitetet Bislett - mon det? Kan du lese her.   

Garnes forteller at han fikk søvnproblemer og at saken kvernet - og kverner fortsatt - rundt i hodet og går veldig inn på ham. 

Garnes mener at det som har skjedd i saken både er brudd på alminnelige anerkjente spilleregler for vanlig oppførsel og lederatferd, og dermed også brudd på Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. Da han i begynnelsen av januar ennå ikke hadde fått svar på brevet og bekymringsmeldingen som er datert 15.september, sendte han det han kaller «en forsterket bekymringsmelding» til styreleder Odlang rett etter nyttår.

Trenger ikke sjefer

— Hva ønsker du å oppnå med dette? Studiet blir nedlagt fra høsten 2014 og slaget er tapt, er det ikke bedre å komme seg videre? 

— Det er ennå ingen til dags dato som har bedt om mine synspunkter, så derfor må jeg tvangsfòre styret og ledelsen med disse, sier han.

— Kompetanseorganisasjoner trenger ikke sjefer, men ledere. Den beste ledelsen er å få folk til å blomstre. Jeg vet ikke hva folk lærer på lederkursene de går på her på høgskolen, men å vite hva som motiverer akademiske medarbeidere bør være åpenbart. Lederne er jo akademikere selv og vil vel fremdeles bli motivert av det samme, sier han og mener at i pølsefabrikker handler ledelse om å ta ut kostnadsfordeler. 

— Men i kompetansebedrifter handler det om å ta ut innovasjon og få to pluss to til å bli 4,3 - nemlig å gjøre folk bedre i stand til å undervise og forske, sier han. 

Fagforeningen støtter Garnes

Professor Garnes er medlem i Norsk Tjenestemannslag (NTL) og har varslet fagforeningen om saken. Leder i HiOAs NTL-forening, Anders Schjelderup Lyng (bildet over), mener også at saken har to sider. Det ene er selve styrevedtaket om nedlegging og det andre er spørsmål om tilsattes medvirkning.

— Jeg tror det er vanskelig å få gjort noe med selve nedleggingssaken hvis ikke styret selv mener det har kommet fram ny informasjon, sier Lyng.

— NTL mener at en slik mangel på involvering av de tilsatte som vi ser i denne saken er et klart brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om medvirkning og på arbeidslivets spilleregler, sier Lyng. Han forventer en redegjørelse for saken fra arbeidsgiver og/eller styreleder. 

— Generelt kan jeg si at det er mange ledere ved høgskolen som ikke kjenner lov- og avtaleverket godt nok. Den sentrale ledelsen er enig med fagforeningene i dette så nå skal det inn som en del av lederopplæringen ved HiOA. I løpet av våren 2014 er planen at vi skal finne ut hvordan vi skal gjøre det slik at ledere og tillitsvalgte har en felles forståelse av lovverket, sier Lyng.

— Er ingen styresak

HR-direktør Geir Haugstveit og dekan Petter Øyan har overlatt til styreleder Petter Odlang å kommentere saken overfor Khrono. Odlang var i sin tid med på å opprette studiet Prosjektledelse og Entreprenørskap, den gang som vanlig styremedlem. 

— Hva mener du når du sier at denne saken handler om å «konsolidere robuste studier»?

— Med det så mener jeg at vi ikke kan spre oss på for mange studier, vi må tvertimot satse på færre og på de som er kjernevirksomheten vår. Vi klarer ikke kravene vi har til FOU og kan derfor ikke spre oss for mye. Beslutningen om å legge ned er tatt, så nå er vi nødt til å konsentrere oss om hvordan vi skal få til ting videre. Innovasjonsledelse skal inn i bachelorutdanningene, og der har vi god bruk for de beste, sier Odlang.

— Hva vil det stå i svarbrevet til Garnes? Kommer saken opp igjen på neste styremøte? 

— Det kommer stadig nye innspill fra Garnes så det er litt vanskelig å få oversikten. Men det jeg kan si er at personalsaken ikke er noen styresak. 

— Dette er vel strengt tatt ikke noen personalsak, både Garnes og NTL mener at det handler om brudd på spillereglene i arbeidslivet og bestemmelser i arbeidsmiljøloven om medvirkning bl.a.?

— La meg si det slik: Det som er viktig for meg å få fram er at jeg er overbevist om at styret har tatt en riktig beslutning med å legge ned studiet. Jeg synes det er synd at denne saken nå blir gjort større enn den bør være, og det er synd at professor Garnes tar denne saken personlig. Det har ikke vært i noen av styrets tanker at noen skulle komme på å reagere på en slik måte, sier Petter Odlang.

 Liten debatt på styremøtet

Khrono var tilstede på fakultetsstyremøtet på TKD 28. oktober der den formelle beslutningen om å legge ned studiet ble enstemmig vedtatt uten noen stor debatt. Det som skapte mest debatt var langtidsbudsjettet og situasjonen på det som kalles almennavdelingen, som også PROEN er en del av. Khrono har tidligere blant annet skrevet om hvordan flere medarbeidere der har skrevet brev både til departementet og NOKUT og er bekymret over nedprioriteringen av realfagene ved TKD

Begrunnelsen for nedlegging av PROEN som ble framført på styremøtet av dekanen og administrasjonen forøvrig, var at det er mange søkere til studiet, men kun et fåtall med bakgrunn fra TKD, fordi mange tar studiet på deltid blir ikke økonomien god, og at man nå ønsket å få entreprenørskap inn som en del av bachelorstudiene.

I tillegg til dette ble det påpekt at det var påtrykk og krav «ovenfra» om konsolidering og robuste fagmiljøer. Det eneste kritiske innlegget som kom var fra ansattrepresentant Ulf Uttersrud som gjorde oppmerksom på at Tekna, fagforeningen for de med master i realfag eller teknologi, var veldig imot nedlegging fordi de mente at studiet var en meget god markedsføring av HiOA ut mot næringslivet.  

Uttersrud ønsker ikke å kommentere saken i ettertid.

Styret ikke informert om Garnes-samtale

Halvannen måned før styremøtet 28.oktober hadde styreleder Odlang både mottatt bekymringsmelding og hatt møte med professor Garnes sammen med HR-direktør Geir Haugstveit, men styret ble ikke informert om dette. 

— Jeg hadde ikke informert styret om at jeg hadde et møte med Garnes og Haugstveit. Jeg så på dette møtet som en konfidensiell samtale, det er ganske uvanlig at en professor tar direkte kontakt med styreleder i en sak. Jeg oppfattet samtalen personlig og fant ingen grunn til å allmenngjøre denne samtalen. Styret er imidlertid orientert i ettertid ettersom Garnes nå velger å gå bredt ut med sine synspunkter. Selve saken når det gjelder nedleggelse av PROEN har vært behandlet siden høsten 2012 i full åpenhet. Hvordan studieleder eller instituttleder informerer forelesere, er ikke en styresak, sier styreleder Petter Odlang.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS