spionasje

PST er ferdig med etterforskningen av spionmistenkt gjesteforsker

PST ønsker ikke å si hvilken innstilling de har sendt til statsadvokatene etter at de nå har fullført etterforskningen av Mikhail Valerijevitsj Mikusjin, den tidligere gjesteforskeren ved UiT.

Mikhail Valerijevitsj Mikusjin oppga å være brasiliansk statsborger, men innrømmet senere å være russer.
Publisert Oppdatert

I halvannet år har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etterforsket Mikhail Valerijevitsj Mikusjin, etter at han ble pågrepet i Tromsø den 24. oktober 2022.

— Saken er nå sendt til Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) for vurdering tiltalespørsmål. Det er Riksadvokaten som har kompetanse til å evt. ta ut tiltale for overtredelser av strl. § 121, sier politiadvokat i PST, Per Niklas Hafsmoe til Khrono.

Fakta

§ 121.Etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som til fordel for en fremmed stat, terrororganisasjon eller uten aktverdig grunn samler inn eller setter seg i besittelse av en hemmelig opplysning som, om den blir kjent for en slik stat, terrororganisasjon eller for øvrig avsløres, kan skade grunnleggende nasjonale interesser som gjelder

  • forsvars-, sikkerhets- og beredskapsmessige forhold.
  • de øverste statsorganenes virksomhet, sikkerhet eller handlefrihet.
  • forholdet til andre stater.
  • sikkerhetsopplegg for fremmede staters representasjon og ved større nasjonale og internasjonale arrangementer.
  • samfunnets infrastruktur, så som mat-, vann- og energiforsyning, samferdsel og telekommunikasjon, helseberedskap eller bank- og pengevesen.
  • norske naturressurser.

 Kilde: Lovdata.no

Han ønsker ikke å si hvilken innstilling PST har gitt statsadvokaten i saken.

— Av hensyn til statsadvokaten og riksadvokatens videre behandling med saken går jeg ikke ut med nærmere informasjon om innstillingen idet de bør få vurdere saken i ro uten ytre påvirkning, sier Hafsmoe. 

Skal ta stilling til saken

Politiadvokat i PST, Per Niklas Hafsmoe, vil ikke si hvilken innstilling de har landet på å saken.

Statsadvokat Frederik Ranke skal nå ta stilling til saken og sende den videre oppover i systemet. 

— Vi vurderer innstillingen og innstiller videre til Riksadvokaten. Dette er gangen i det enten det innstilles på tiltale eller henleggelse av hele eller deler av saken. Det er Riksadvokaten som deretter tar endelig stilling til om det skal tas ut tiltale. Dersom Riksadvokaten mener at tiltale skal tas ut, gir den såkalt ordre om det til statsadvokaten, sier statsadvokat ved NAST, Frederik Ranke, til Dagbladet, som omtalte saken først.

Ranke opplyser til Khrono at det vil ta noen uker før NAST sender sin innstilling videre til Riksadvokaten. Når det skjer, vil Riksadvokaten vanligvis ha fire uker til å falle ned på en avgjørelse. 

— 13. august er fristen for å ta ut en tiltale, sier Ranke. 

Hvis det skjer, er saken allerede forhåndsberammet til å starte 17. september.  

Jobbet ved UiT

Mikusjin har siden pågripelsen i oktober 2022, sittet varetektsfengslet. Han hevdet i lang tid å være brasiliansk statsborger med navn José Assis Giammaria, men før et fengslingsmøte i desember 2023 ble han for første gang registrert med sitt virkelige navn. 

Da han ble pågrepet hadde Mikusjin vært i Norge i litt over 11 måneder. 

Han var tilknyttet Senter for fredsstudier som en ubetalt praktikant etter å ha tatt kontakt med professor i sikkerhetsstudier, Gunhild Hoogensen Gjørv, høsten 2021. Hun leder forskningsgruppen «The Grey Zone», som blant annet forsker på hybride trusler.

Før han henvendte seg til forskningsmiljøet ved UiT Norges arktiske universitet, studerte den spionsiktede mannen flere år i Canada. Han fullførte i 2015 en bachelorgrad i statsvitenskap med fokus på internasjonale relasjoner ved Carleton University. Han tok senere en kursbasert mastergrad i strategiske studier ved Universitetet i Calgary i 2018.

Han oppga å ha egenfinansiering og uttrykte et ønske om å bruke tiden sin ved UiT til å jobbe med artikkel. Interessen han viste for Arktis og sikkerhetsspørsmål og gode skussmål fra forskningsmiljøet i Canada, gjorde at universitetet godtok ham som ubetalt praktikant.

PST mente at Mikusjin var en såkalt «illegalist». Det vil si en person som framstår som en vanlig borger, mens vedkommende egentlig jobber for utenlandsk etterretning.

Powered by Labrador CMS