Horisont Europa

Publiserer programutkast etter omfattende lekkasjer

Programutkastene for Horisont Europa er blitt lekket i lang tid. Først nå er de publisert av EU-kommisjonen.

EU-kommisjonen, her ved president Ursula van der Leyen, har publisert programutkast for Horisont Eruopa.
Publisert Oppdatert

Brussel (Khrono): Det ligger milliarder i potten. For hele sjuårsperioden ligger det over 95,5 milliarder euro i potten for Horisont Europa, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Det tilsvarer nærmere 1000 milliarder norske kroner.

Men hva skal pengene brukes til?

EU-kommisjonen har nå publisert en rekke arbeidsprogram for forskningsprogrammet de neste to årene. For alle som vil sikre seg finansiering gjennom Horisont Europa, og andre som lurer på hva som faktisk prioriteres, er disse viktig. De streker opp rammene for hva milliardene skal brukes til, på de ulike områdene.

Det er riktignok ikke de endelige programmene som offentliggjøres, det er snakk om utkast. Det er dessuten ikke første gang forskere får et innblikk i disse, de offentliggjøres etter lang tid med lekkasjer.

Publiserte lekkede utkast

Som Khrono har skrevet om tidligere er flere av de lekkede arbeidsprogrammene blitt offentliggjort av Science Business, som også er de som kan fortelle at EU-kommisjonen publiserte dem tirsdag morgen, bare en måned før den neste toårsperioden av rammeprogrammet starter.

Mens EU-kommisjonen har nektet å offentliggjøre utkastene, har Science Business lagt de ut på en egen nettside, begrunnet med at de vil sikre større åpenhet og like muligheter for forskere. Poenget er at utkastene uansett lekkes og at noen forskere kan forberede seg måneder i forveien, mens andre blir hengende etter.

De med de beste kontaktene vinner, og som sjefredaktør Richard Hudson skrev i 2021, i en begrunnelse for at de publiserte de lekkede utkastene, er dette gjerne multinasjonale selskaper eller rike universiteter. Han spurte hvorfor EU-kommisjonen ikke stanser lekkasjene, eller publiserer dem selv.

Her er programutkastene

Nå er de altså ute, stort sett. Noe mangler, utkastet til arbeidsprogram for det som kalles klynge 3, om samfunnssikkerhet, er ikke ute.

Andre ting er ute, det gjelder utkastene for klynge 1 om helse, klynge 2 om kultur, kreativitet og inkluderende samfunn, klynge 4 om digitalisering, næringsliv og romvirksomhet, klynge 5 om klima, energi og mobilitet og klynge 6 om mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø.

Det ligger også ute utkast til arbeidsprogram for de såkalte samfunnsoppdragene, European Innovation Ecosystems (EIE), forskningsinfrastruktur og for «Widening participation and strengthening the European Research Area». Det ligger også arbeidsprogram ute for Marie Skłodowska-Curie Actions, samt det europeiske forskningsrådets (ERC) program for 2023.

Posisjonerer seg for siste periode

Mens utkastene for 2022-23 er blitt lekket og publisert, har forskningskrefter allerede startet posisjoneringen for å sette sitt stempel på arbeidsprogrammene for siste del av Horisont Europa, årene 2025-27.

Som Khrono har skrevet om var Universitet i Bergen og Norce nylig i Brussel for å presentere et felles posisjonsdokument der de blant annet ber om økt og mer satsing på havforskning.

Powered by Labrador CMS