Spionsaken

Publiserte artikkel om sikkerhetspolitikken i Nord-Norge i 2018

Den angivelige spionen som har jobbet som «gjesteforsker» ved UiT Norges arktiske universitet, viste interesse for Norge allerede for fire år siden.

Den spionsiktede mannen oppgir å være brasiliansk statsborger. PST mener imidlertid at han er en russisk spion.

Det er avisen Nordlys som nå har fått innsyn i private e-poster, dokumenter, CV og passinformasjon til Mikhail Valerijevitsj Mikusjin (44), som altså ble pågrepet på vei til jobben som gjesteforsker ved UiT Norges arktiske universitet mandag 24. oktober.

Dokumentasjonen viser blant annet at Mikusjin allerede i 2018 viste interesse for sikkerhetspolitikken i Nord-Norge. Da publiserte han en artikkel som handlet om nettopp dette.

«Our way in Norway: the Norwegian seapower and geopolitics in the Arctic», var tittelen på artikkelen, som tar for seg den norske marinens kapasitet og rolle i Arktis, med særlig fokus på den norske marinens rolle i Natos kollektive forsvar, skriver Nordlys.

Den spionmistenkte mannen forsket også på mulige interne konfliktlinjer i regionen.

Møter mellom UiT, NSM og PST

UiT har de siste ukene fått kritikk for ikke å sjekke bakgrunnen til Mikhail Valerijevitsj Mikusjin godt nok før han kom til universitetet i februar.

Administrasjonsdirektør Jørgen Fossland sier at universitetet har vært i møter med både PST, Kunnskapdepartementet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet de siste ukene, der tema har vært ansvarsfordelingen ved ansettelser.

— Vi har blant annet fått avklart at det ikke er vi som skal stå for kontroll av pass og identitetspapirer, sier Fossland til Nordlys.

Varetektsfengslet

— Samtidig må vi selvfølgelig ha gode rutiner for å ta hånd om de sikkerhetstruslene vi står overfor i en ny geopolitisk situasjon. Og vi må holde oss oppdaterte på nye trusselvurderinger. Det er det vi jobber med, fortsetter direktøren.

Mikhail Valerijevitsj Mikusjin (44), som kom til Norge under det brasilianske navnet José Assis Giammaria (37), sitter for tiden varetekstfengslet.

Powered by Labrador CMS