Tidligere byråd i Oslo, Torger Ødegaard (H), kom med sterke utfall mot fagforeningene ved Høgskolen i Oslo og Akserhus under tirsdagens styremøte. Arkivfoto: Skjalg Bøhmer Vold

Frontalangrep på fagforeninger

Styreleder Trine Syvertsen måtte be eksternt styremedlem Torger Ødegaard (H) om å beherske seg etter at han gikk til frontalangrep på fagforeningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus under tirsdagens styremøte.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det gikk ei kule varmt under høgskolestyrets behandling av saken om gyldigheten ved vedtaket om å gå fra Fakultetsstyrer til Fakultetsråd. 

Uenigheten internt på høgskolen har vært stor, og usikkerheten blant enkelte tidligere styremedlemmer har vært stor på om styret faktisk har vedtatt endringen som trådte i kraft sammen med ny ledermodell i august i fjor.

Det var under et styremøte i februar 2015 at vedtaket om å legge ned fakultetsstyrene skal ha blitt gjort, men det foreligger ingen eksplisitt protokoll på vedtaket. 

Rice arvet saken

Rektor Curt Rice arvet saken etter den forrige rektoren Kari Toverud Jensen. En juridisk gjennomgang av et eksternt advokatbyrå har nå konkludert med at det er «nærliggende å tro» at det foreligger et gyldig vedtak om å legge ned Fakultetsstyrene, men den forrige høgskoleledelsen og styre får kritikk for mangefull saksbehandling, manglende protkoll og manglende forhandlinger med fagforeningene. 

Jeg er skuffa over fagforeningenes oppførsel  og jeg synes den er barnslig.

Toreger Ødegaard

Nåværende rektor Curt Rice har bedt fagforeningene om råd om hvordan de vil at saken skal behandles videre. De mener at endringen er ugyldig og ønsker Fakultetsstyrene tilbake. 

Rektoren er imidlertid uenig i rådene han har fått fra de ansattes organisasjoner og i sine papirer til tirsdagens styremøte innstilte han på å fortsette med Fakultetsråd, men at man skulle foreta en evaluering av nyordningen innen 2019. 

Rice leste fagforeningsreferat

Rektor Rice hadde fått påpakning fra fagforeningsledere for at dere synspunkter ikke kom godt nok fram i styrepapirene, så han hadde lovet å lese opp hele referatet fra sitt møte med fagforeningene 7.april - og det gjorde han. 

Her er møtereferatet.

Det var etter at Rice var ferdig med å legge fram fagforeningenes synspunkter i saken at eksternt styremedlem Torger Ødegaard fikk ordet:

«Barnslige» fagforeninger 

— Er dette en viktig sak? Jeg synes ikke dette er noen stor sak og dette er enkelt: Vi er rykende uenige med fagforeningene. Jeg er nokså overrasket over at fagforeningene ved vår høgskole mener dette når vi skriver 2016. Vi kan ikke gjeninnføre styrer under høgskolestyret . Jeg er skuffa over fagforeningenes oppførsel og jeg synes den er barnslig, sa Ødegaard.

Styreleder Trine Syvertsen måtte gripe inn overfor den tidligere toppolitikeren i Oslo og nåværende pr-konsulenten i Geelmuyden.Kiese og be han beherske seg: 

—  Du bør kanskje være litt mer varsom og dempe beskrivelsene dine, sa Syvertsen (bildet under), mens Ødegaard holdt fast på sitt: 

— Jeg synes saken er helt klar.

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Smestad støttet fagforeningene

Ansattrepresentant Bjørn Smestad hadde problemer med å stille seg bak rektor Rice’ forslag og var enig med fagforeningene: 

— Jeg synes ikke dette er i nærheten av å være barnslig. Det er ikke noe spesielt nytt at man har styrer på ulike nivåer, sa han og la til: .

— Jeg klarer nesten ikke å skjønne at styret kan ha ment å legge ned Fakultetstyrene. Forrige høgskolestyre mente at Fakultetsstyrene ikke var reelle styrer, men det har vi nå fått slått fast var feil, sa Smestad, og mente han ikke klarte å se at det tidligere vedtaket i saken var gyldig.

Melgaard husker ikke - Havnes husker

To av dagens styrerepresentanter satt også i styret i forrige periode. Eksternt medlem Gunnar Melgaard husket ikke hva som skjedde: 

—  Jeg kan ikke huske tilbake til denne tida. Jeg er glad for at vi går inn for landing av saken nå, sa Melgaard. 

Representant for de vitenskapelig ansatte, professor Anton Havnes, var også tilstede på det omdiskuterte styremøtet i februar 2015: 

— Jeg husker saken og jeg husker også at jeg reiste spørsmål ved at vedtaket ikke var presist formulert. Konteksten dette skjedde i var en del av en stor omstrukturering, det var i den sammenhengen vi gikk for enhetlig ledelse i styret. Det som kom fram i styret var at fakultetsstyrene fungerte som fakultetsråd. Jeg tror at vedtaket ville ha blitt det samme selv om vedtaket hadde vært tydelig formulert, sa Havnes.

— Jeg synes også dette er komplisert og vanskelig. Tjenestmannsorganisasjonene gjør en legitim og viktig jobb her. Forhandlingsrett er viktig. Jeg er opptatt av medbestemmelse og universitetsdemokrati, sa styreleder Syvertsen, men mente det ville være krevende med styringsorgan på forskjellige nivå.

Rice: En dårlig sak

Rice understreket i sin innledning til styret:

— La det være klart: Dette er en dårlig sak - det er ikke gjort godt nok arbeid her. Men jeg ber inderlig høgskolestyret om ikke å gå i retning av å endre tilbake til fakultetsstyrer, det vil få mer omfattende konsekvenser enn å fortsette med Fakultetsråd, sa Rice og la til en ting til:  
—  Jeg mener at vi ikke kan si at tidligere styremedlemmer ikke visste hva de gjorde. Den gjengivelsen er ikke korrekt og er blitt feil gjengitt i ulike fora. Mitt håp er at vi kan komme oss videre nå, og jeg foreslår en evaluering av Fakultetsrådene innen utgangen av rektorperioden.

Rektors forslag ble vedtatt mot en stemme, Bjørn Smestads. 

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS