Rapport: Deler av Schøyen-samlingen må gis tilbake til Irak

Deler av den omstridte kunstsamlingen til Martin Schøyen må gis tilbake til Irak, slår Kulturhistorisk museum fast i en rapport bestilt av regjeringen.

Schøyens advokat, Cato Schiøtz, sier til NTB at rapporten inneholder mange faktafeil og uholdbare spekulasjoner.

– Det er ikke på noe punkt gitt vanlig kontradiksjon med henhold til det faktum som rapporten er basert på. Det korrekte ville vært å få Schøyens kommentarer til de forskjellige vurderingene før man trakk den endelige konklusjonen, sier Schiøtz.

Økokrim tok i august i fjor beslag i store deler av samlingen. Nå har Kulturhistorisk museum gjennomgått samlingen og kommet med anbefaling om at deler av den må gis tilbake til Irak.

Over 650 boller

Det gjelder blant annet 656 bønneboller, hvorav 654 av dem befinner seg i London og flere andre gjenstander.

Rapporten slår også fast at Schøyen må sørge for dokumentasjon for at en rekke andre kunstobjekter er blitt lovlig hentet ut av Irak, hvis ikke må også de leveres tilbake.

Schiøtz reagerer på det han kaller omvendt bevisbyrde i rapporten. Han reagerer på at det i rapporten pekes på at Schøyen ikke har klart å legge fram bevis på at kunstobjektene er hentet ut av Irak på lovlig vis.

– Departementet har selv fremhevet at man ikke kan operere med den omvendte bevisbyrden som rapporten gir anvisning på. Det er faktisk slik at den som anfører at noe er ulovlig fjernet, må sannsynliggjøre dette. Dette er en gjennomgående vesentlig feil i rapporten, sier Schiøtz.

Reagerer på påstand om plyndring og smugling

Advokaten sier også at det er utilfredsstillende at det gjennomgående konkluderes med at objekter bør returneres til Irak. Det mener Schiøtz det ikke er klart at det er hjemmel for å kreve for gjenstander som er ervervet før 1. januar 2007.

– Det er – mildest talt – svært lite tilfredsstillende at det helt sentrale rettslige vilkår ikke engang problematiseres, langt mindre drøftes, sier Schiøtz.

Schiøtz sier også at det er feil at det ikke gjøres en individuell vurdering av hver enkelt gjenstand og at det indikeres plyndring, smugling og ulovlig handel på generelt grunnlag.

– Denne standardfrasen brukes om samtlige gjenstander uten noen form for individuell vurdering, sier advokaten.

Til sist påpeker han at det kan bli tomt i montrene til Kulturhistorisk museum hvis samme saksbehandling og bevisvurdering skal brukes for de øvrige gjenstandene i museets samling.

Powered by Labrador CMS