AKADEMISK YTRINGSFRIHET

Rapporten om akademisk ytringsfrihet går internasjonalt

Rapporten om akademisk ytringsfrihet vil bli oversatt til engelsk. Anine Kierulf er allerede invitert til Sverige og Frankrike for å snakke om den.

Anine Kierulf skal til Frankrike og Sverige for å snakke om rapporten om akademisk ytringsfrihet. Her sammen med Ola Borten Moe under presentasjon av rapporten.
Publisert

30. mars presenterte utvalgsleder Anine Kierulf ekspertgruppens råd og forslag til tiltak for å verne den akademiske ytringsfriheten. Både i forkant og i etterkant har debatten om innholdet pågått.

Men nå ønsker man å teste internasjonalt farvann. Kunnskapsdepartementet har bedt om en oversettelse på engelsk av rapporten.

Fakta

Rapport om akademisk ytringsfrihet

30. mars presenterer Kierulf-utvalget sin rapport om akademisk ytringsfrihet til Kunnskapsdepartementet.

Utvalget ble nedsatt i juli 2021 av daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Utvalgets mandat har blant annet vært å:

  • Beskrive mulige trusler mot akademisk frihet.
  • Gi et grunnlag for å diskutere akademias bidrag til samfunnsdebatten.
  • Vurdere om lovverket bør endres for å ytterligere sikre akademiske ansattes ytringsfrihet.

Ekspertgruppen er ledet av jurist, førsteamanuensis og spesialrådgiver Anine Kierulf (Universitetet i Oslo og Norges Institusjon for menneskerettigheter).Øvrige medlemmer har vært:

  • Gunnar Bowim (rådgiver, NTNU)
  • Saira Basit (dekan ved Forsvarets høgskole)
  • Sofie Høgestøl (jurist og førsteamanuensis ved UiO)
  • Magnus Dybdahl (fag- og forskningspolitisk ansvarlig, NSO)
  • Vidar Helgesen (direktør i Nobelstiftelsen, Stockholm)

— Det tenker jeg er positivt. Jeg har ikke bestemt dette. Det er oppdragsgiver som har oppfattet dette til å være et viktig tema internasjonalt, sannsynligvis gjennom dialog med ulike samarbeidspartnere i andre land, sier Kierulf.

Les hele rapporten her (pdf).

Skal til utlandet med rapporten

Utvalget kommer med en rekke forslag i sin 120 sider lange NOU 2022: 2 (Norges offentlige utredninger), med undertittel: «God ytringskultur må bygges nedenfra, hver dag». Det derimot ikke vanlig at en NOU blir oversatt til engelsk, som denne rapporten nå blir. At det derimot er interesse for rapporten internasjonalt har Kierulf merket.

— Jeg har fått litt signaler på det. Litt ad hoc. Nå skal jeg i første omgang til Sverige og Frankrike og snakke om rapporten. Så vet jeg ikke om det blir flere interessenter når rapporten er kommet i sin helhet.

— Det er kanskje noe som kan være overførbart til andre land i rapporten?

— Det er absolutt noen felles interesser. Vi har jo også en del om internasjonale forhold som er bygget på innspill fra andre land, svarer hun.

Vil vise til samarbeidspartnere

Line Hegna, daglig leder i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), har snakket om rapporten med samarbeidspartnere i utlandet, blant annet under besøk i Afrika nylig. Tilbakemeldingen har vært at de gjerne ønsker å se den. Derfor tok hun til Twitter og spurte Kierulf selv om den kommer på engelsk. Noe Kierulf kunne bekrefte at sannsynligvis skjer før sommeren.

— Vi snakker ofte om akademisk frihet og hvordan man forstår det i de ulike landene og med partnere våre. Det er litt forskjellig syn. Da har jeg nevnt dette utvalget sin rapport og de er kjempenysgjerrige på å lese den. Vi er helt overbevist selv om at det har en verdi å ha en samtale globalt også om akademisk ytringsfrihet, sier Hegna.

SAIH jobber med partnere verden over når det gjelder tilgang til høyere utdanning og akademisk frihet. De var også med å starte opp Student at Risk-ordningen i 2012 sammen med Norsk studentorganisasjon (NSO).

Utvalget ledet av Kierulf har bedt regjeringen etablere Student at Risk-ordningen permanent og støtte Scholar at Risk-ordningen, og ber universitetene og høgskolene om å være aktive i nettverkene.

— Vi gleder oss til at rapporten kommer på engelsk og vi kan vise den til andre. Og vi inviterer gjerne til debatt internasjonalt om den også. Vi har en partner i Zambia som har en ytringsfrihetskonferanse. Så dette er noe man er klar over globalt også, slår Hegna fast.

Powered by Labrador CMS