Nå kan fagarbeidere også under 25 søke om å ta enten sykepleie-, vernepleier-, barnevernspedagog-, og barnehagelærerutdanning uten generell studiekompetanse. Ordningen er et prøveprosjekt som er satt til Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Oslo og Akershus. Illustrasjonsfoto.

Fagarbeidere under 25 år skal få starte på studier i sykepleie

Regjeringen vil ha flere fagarbeidere raskere inn i høyere utdanning. Nå skal også kandidater under 25 år få prøve seg selv om de ikke har generell studie-kompetanse.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Har du fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller helsefagarbeider? Nå kan du søke deg på henholdsvis barnehagelærerutdanningen eller sykepleierutdanningen - selv om du er under 25.

Er du helsefagarbeider kan du også søke om å ta barnevernspedagog-, vernepleierutdanning til høsten, skriver Fagbladet som først omtalte saken. 

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og UiT Norges arktiske universitet, avdeling Harstad har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet satt igang et prøveprosjekt der fagarbeidere også under 25 år skal få søke på yrkesrelevant høyere utdanning gjennom den såkalte Y-veien (Yrkesveien).

Fristen for å søke er 1. mars. 

Tilrettelagt undervisning

Gjennom denne ordningen kan studentene gjennomføre sykepleier-utdanningen på tre år inkludert to sommer-terminer.

Unni Hembre

Tidligere har bare fagarbeidere over 25 år kunnet søke på en yrkesrelevant utdanning, men et prøveprosjekt skal få fagarbeidere til å starte rett på utdanning etter lærlingeperioden.

UiT tilbød Y-vei til barnevernspedagog- og vernepleierutdanning første gang høsten 2016, og ønsker å tilby også dette for opptak høsten 2017.

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr i dette prosjektet barnehagelærer- og sykepleierutdanning.

Ekstra undervisning

Bruna Bruce, studieleder ved barnehagelærertudanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, forteller at de har ti studieplasser for fagarbeidere under 25 år til høsten.

— Vi har blant annet lagt til rette for at de skal få ekstra undervisning i norsk, matte og realfag det første studieåret istedenfor forkurs. Og hvis de trenger å bruke lengre tid på å fullføre bachelorgraden får fagarbeiderne et halvt år ekstra, sier Bruce.

Bruce forteller at selv om de får ekstra undervisning, betyr det ikke nødvendigvis at det blir noe lettere for dem å ta studiet. Studielederen sier de har god erfaring med studenter som har kommet inn fra Y-veien.

— Vi har god erfaring med studenter som har kommet inn på vurdering av realkompetanse, både på heltid og deltid, sier Bruce.

Opptakskravene er ordinære og vil gå på karakterer. Det er heller ingen aldersgrense, hvilket betyr at 19/20-åringer kan søke.

Søkere på intervju

I motsetning til banehagelærerutdanningen, skal sykepleierutdanningen ved HiOA ha opptakskrav. Alle relevante søkere må gjennom intervju for å få en av de 20 studieplassene som er satt av.

Piloten til sykepleierutdanningen er lagt til studiestedet Kjeller.

— Gjennom denne ordningen kan studentene gjennomføre sykepleierutdanningen på tre år inkludert to sommerterminer. Tre- terminordning til sykepleie innebærer et ekstra sommersemester før ordinær studiestart der fokus ligger på norsk og matematikk og et ekstra semester mellom første og andre studieår hvor fokus særlig vil være på praksisstudier, skriver Unni Hembre (bildet under), instituttleder for sykepleierutdanningen ved HiOA, i en epost til Khrono.

Utdanning for velferd

Det var i oktober 2015 at Kunnskapsdepartementet ba Høgskolen i Oslo og Akershus om å gjennomføre en pilot i sykepleierutdanningen, med bakgrunn i Stortingets behandling av Stortingsmelding 13 (2011-2012) Utdanning for velferd.

I Stortingsmeldingen skrev de dette om Y-veistilbudet:

«For å bidra til å gjøre helse- og sosialfaglig videregående opplæring mer attraktiv vil regjeringen legge til rette for at den kan gi grunnlag for opptak til høyere utdanning gjennom en Y-veiordning. I St.meld. nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja oppfordres universitetene og høyskolene til å tilby Y-veien for søkere med fagbrev i helse- og sosialfag, men så langt er det ingen slike tilbud. Derfor vil regjeringen stimulere til at det prøves ut avgrensede ordninger der helsefagarbeidere gis mulighet for opptak til sykepleier- og vernepleierutdanning, og barne- og ungdomsarbeidere til barnevernspedagog- og førskolelærerutdanning».

— Skal ha samme læringsutbytte

— Midlene som ble gitt skulle brukes til å forberede og legge til rette for et spesielt opplegg etter modell av tre-terminordning for søkere med relevant fagbrev innen helsefag som skal føre frem til sykepleierutdanning. Det ble forutsatt at tilbudene skulle gi samme læringsutbyttet som gjelder for ordinær utdanning, skriver Hembre i en e-post.

Hembre skriver videre at prosjektet er kostbart, og at de vurderer å søke om mer midler til prosjektet.

HiOA er også underlagt en prøveordning om at studenter som søker på sykepleie må ha minimum karakteren tre i norsk. Prosjektet er ikke underlagt karakterkravet.

— Denne tre-terminsordningen er ikke underlagt prøveordningen som er fastsatt i forskrift for sykepleierutdanningen ved HiOA. Dette er også fastsatt i forståelse med Kunnskapsdepartementet, skriver Hembre.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS