nesna-gjenoppbygging

Redd nedsnakk av Nord-løsning ødelegger for Nesna

Fylkesrådslederen i Nordland mener kritikk av Borten Moes Nesna-løsning kan slå negativt ut. — Bare et studiested er uakseptabelt, responderer folkeaksjonen.

— Vi må være forsiktige med å snakke ned den løsningen som er valgt, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.
Publisert Oppdatert

— Nå må det jobbes i lag for å skape en så god lærerutdanning som mulig på Nesna. Det er ikke enkelt å rekruttere til lærerutdanning generelt om dagen, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland fylkeskommune.

Må være forsiktige

Han er «statsminister» i Nordland fylke og mener det er en fare for at misnøyen med at Nord universitet skal videreføre tilbudet på Nesna, kan overskygge at det fortsatt skal være lærerutdanning på studiestedet.

— Det er klart det finnes ulike meninger om Nord universitet blant de som bor og jobber på Nesna. Men vi må være forsiktige med å snakke ned den løsningen som er valgt, slik at den fremstår som lite attraktiv, sier fylkesrådslederen.

Han oppfatter at Nord universitet er villige til å gjøre det beste ut av situasjonen. Og viser til at det blåser en annen politisk vind nå enn da Nesna ble vedtatt nedlagt.

— Nord universitets beslutning om å legge ned studiestedet på Nesna var i tråd med gjeldende politikk fra den forrige regjeringen. Nå er det andre signaler, der Nesna har fått en viktig posisjon. Da er det naturlig at universitetet følger de beslutningene som tas, sier Norvoll.

Saken løst

— Men de har vel grunn til å føle seg overkjørt?

— Det er nå en gang slik at universitetet er en samfunnsinstitusjon. De skal ha en sterk grad av autonomi, men nå er det andre politiske signaler som er gjeldende. Jeg oppfatter også at Nord universitet sier at de følger eierens beslutning. Da er saken løst i mine øyne, sier fylkesrådslederen.

Til Rana Blad bekrefter forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe at Nord universitets lærerutdanning i Mo i Rana blir lagt ned. Og at Nesna blir stedet for lærerutdanning på Helgeland.

— Vil ikke dette forstyrre også den avtalen for samfunnsutvikling som er lagt for Mo i Rana der fylkeskommunen også er med?

— Ikke i noen stor grad. Det er viktigere med andre typer høyere utdanning i Mo i Rana. Dette var forventet og noe Rana kommune også ønsket. Ingen med intellektet i behold kan mene at det er fornuftig med to lærerutdanninger seks mil fra hverandre Det får være måte på, sier Tomas Norvoll.

Han understreker at det er et skrikende behov for lærere i regionen.

— Nå må det jobbes for å gjøre lærerutdanningen på Nesna attraktiv både for ungdom som vil ta sin første høyere utdannelse og voksne som kanskje vil over i en ny karriere. Her har Nesna erfaring med fleksible tilbud, noe som blir viktig også i fortsettelsen, sier Tomas Norvoll.

Studiested uakseptabelt

Jenny Myklebust i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland er ikke imponert over Norvoll. Men glad for at han engasjerer seg i debatten.

— Det er vår demokratiske både plikt og rett å delta i den offentlige debatten og vi forventer å bli møtt med respekt selv om vi er uenige med de som har makta, sier Myklebust.

Hun understreker at folkeaksjonen vil finne ut hva som har skjedd i prosessen.

— Så er vi veldig opptatt av å finne ut av hvorfor teksten i Hurdal-plattformen er endret i tilleggsproposisjonen til budsjettet. Den er endret fra å handle om en selvstendig institusjon til å handle om et studiested. Et studiested inneholder i Nord universitets egen definisjon kun det som benevnes som nødvendige støttefunksjoner for faglige ansatte og for studentenes faglige arbeid.

— Om vi skulle bli avspist med det som i dag kalles et studiested er det helt uakseptabelt, sier Jenny Myklebust.

Forventer gjenoppretting

— Men kan du se at Norvoll har et poeng, at en nedsnakking av departementets alternativ kan skade Nesna?

— Det er ikke tiden for å begrense den offentlige debatten. Foreløpig er det jo svært lite konkretisert hva som skal stå i den kongelige resolusjonen eller hvordan samarbeidet med Nord skal være. Så dette må jo diskuteres i offentligheten.

— Hva med opinionen ellers i landet. Kan det tenkes at andre landsdeler reagerer når dere ikke ser ut til å være fornøyd med at det faktisk videreføres høyere utdanning på Nesna?

— Nei, jeg tror opinionen forventer at det skal gjenopprettes og en fullverdig høgere utdanningsinstitusjon på Nesna i tråd med Hurdalsplattformen. Jeg tror også at den løsningen som departementet nå har kommet med er mer kontroversiell enn den å reetablere en selvstendig høgskole om du spør dem som er interesserte i dette, sier Jenny Myklebust.

Powered by Labrador CMS