kvalitet

Refser universiteter og høgskoler for ikke å prioritere kvalitetsarbeid 

44 prosent av studentene bruker mer tid enn normert på studiene. Riksrevisjonen mener universitetene og høgskolene må jobbe mer med kvaliteten på studieprogrammene sine.

Portrett av Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier det er avgjørende at universiteter og høgskoler er oppmerksomme på sammenhengen mellom studiegjennomføring og kvaliteten i studieprogrammene
Publisert Oppdatert

Saken oppdateres

Riksrevisjonen har undersøkt hvordan utdanningsinstitusjonene legger til rette for å videreutvikle kvaliteten i studieprogrammene og hvordan statlige virkemidler støtter opp om dette arbeidet.

Konklusjonen er at universitetene og høgskolene ikke har lagt godt nok til rette for at underviserne kan arbeide nok med kvalitetsutvikling i studieprogrammene.

— Å prioritere slikt arbeid er nødvendig for å sikre god utdanningskvalitet og å bedre studiegjennomføringen, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

— Evnen til kontinuerlig kompetanseheving og omstilling vil være avgjørende for å videreutvikle samfunnet og for å bevare velferdsnivået vårt. Derfor må universitet og høgskoler prioritere kvalitetsarbeid, sier riksrevisoren.

Studentene fornøyd

Norsk studentorganisasjon er fornøyd med Riksrevisjonens rapport og anbefalinger.

— Vi er veldig glade for at Riksrevisjonen er enige med oss! Vi har i flere år etterlyst mer varierte lærings- og vurderingsformer, at studenter må involveres bedre i kvalitetsarbeidet og at institusjonene må gjøre mer for å bedre studiegjennomføringen. Vi gleder oss til å jobbe sammen med ministeren og landets rektorer for å løfte kvaliteten i høyere utdanning, sier påtroppende studentleder Oline Sæther.

Fullfører ikke på tida

Riksrevisjonens undersøkelse viser blant annet at andelen studenter som ble ferdige på normert tid, har økt fra 2013 til 2022, men fortsatt bruker 44 prosent av studentene mer enn normert tid.

Riksrevisjonen fastslår at utdanningsinstitusjonene ser arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i studieprogrammene som viktig for å bedre studiegjennomføringen.

Undersøkelsen viser også at det er stor variasjon mellom studieprogram innenfor samme fagområde når det kommer til undervisning, tilbakemelding, vurdering og arbeidslivsrelevans.

— Våre funn tyder på at det kan være behov for videreutvikling i mange studieprogram, og at studieprogrammene kan lære av hverandre. Det er avgjørende at universiteter og høgskoler er oppmerksomme på sammenhengen mellom studiegjennomføring og kvaliteten i studieprogrammene, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Omfattende tilsyn

I rapporten beskrives tilsynene til Nokut, som er det nasjonale organet for kvalitet i utdanningen, som nyttige, samtidig som de oppleves som en omfattende prosess som krever mye arbeid og dokumentasjon.

Nokut-direktør Kristin Vinje sier at de kjenner seg igjen i Riksrevisjonens beskrivelser og vil bruke tilbakemeldingene til å videreutvikle sine virkemidler. Målet er enklere regelverk og mer treffsikre virkemidler.

– Ambisjonen vår er at regelverket kun skal regulere det som er nødvendig for å sikre rammene for høyere utdanning, at virkemidlene skal være mer tilpasset egenarten og fullmaktene til institusjonene og at hele rammen for kvalitetsarbeidet skal være enda mer rettet mot videreutvikling av utdanningskvalitet, sier Kristin Vinje i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS