Akademisk ytringsfrihet

Refset egne ansatte for å omtale konsulentrapport som bestillingsverk

NTNU-rektor Anne Borg får kritikk for å ha kritisert to av sine ansattes kritikk mot kjernekraft-rapport.

Anne Borg er rektor ved NTNU
NTNU-rektor Anne Borg tar avstand fra bruken av ord som «bestillingsverk» om kjernekraftrapport.
Publisert

I et leserinnlegg i Dagens Næringsliv går NTNU-rektor Anne Borg ut mot måten to av universitetets ansatte omtaler rapporten «Kjernekraft i Norge» på, en rapport som konkluderer med at kjernekraft ikke er løsningen på det norske kraftbehovet de nærmeste tiårene.

Førsteamanuensis Jonas Kristiansen Nøland og postdoktor Martin Nødland Hjelmeland omtalte i avisen rapporten både som et bestillingsverk og som «partsinnlegg og påvirkning kjøpt og betalt av Fornybar Norge» da den ble lansert.

Samtidig publiserte de to NTNU-forskerne en fagfellevurdert rapport som konkluderte med det stikk motsatte, nemlig at kjernekraft er farbar vei.

Tar avstand

NTNU-rektoren skriver at Nøland og Hjelmeland kommer med «karakteristikker som jeg som rektor vil ta sterkt avstand fra.», og peker på at NTNU skal bidra til godt debattklima og omtale andre aktører med respekt.

« … utsagnene i artikkelen er en retorikk og en diskusjonsform jeg ikke kan stå inne for som rektor ved NTNU.» skriver Borg i leserinnlegget.

Det får Rødt-politiker Sofie Marhaug til å reagere. I et debattinnlegg i Khrono skriver hun at ledere skal være forsiktig med å sette grenser for ansattes politiske ytringer.

Rapporten er utarbeidet av Rystad Energy på bestilling fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk Industri og Fornybar Norge. Eller som toppsjefen i Norsk kjernekraft sier til avisen:

— En lobbyorganisasjon (Fornybar Norge, journ.anm.) som ikke vil ha kjernekraft bestiller en rapport fra et analysebyrå som ikke vil ha kjernekraft, for i neste omgang å levere det til et departement som ikke vil ha kjernekraft.

Beklager ordbruk

Den påstanden mener lederen av Rystad Energy faller for egen urimelighet, mens NHOs Anniken Hauglie ber NTNU om å si hva som er feil og argumentere faglig, fremfor å påstå at rapporten er et bestillingsverk, skriver DN.

Forskerne har i etterkant av leserinnlegget også vedgått at de kunne vært litt mindre krasse i ordbruken.

— Vi må kunne kalle en spade for en spade. Men hvis Anne Borg med flere mener at «bestillingsverk» er et uheldig ord som ikke kan brukes, så vil jeg beklage det. Jeg burde heller nøyd meg med å poengtere at dette er et ikke-fagfellevurdert arbeid, selv om substansen av kritikken er den samme, sier Jonas Kristiansen Nøland til DN og legger til at han håper uttalelsene fra Borg ikke fører til at folk blir redde for å uttale seg i debatten.

Powered by Labrador CMS