samordna opptak

«Regjeringa må ta ansvar for at to av tre lærerstudier har ledige plasser»

Mona Fagerås i SV utfordrer regjeringen.

Mona Fagerås utfordrer regjeringen om satsingen på lærerutdanninger.
Publisert

Ved 21 studietilbud av totalt 34 ulike tilbud innen lærerutdanning er det ledige studieplasser. Regjeringa styrer mot lærerkrise, SV krever at de må ta ansvar.

— Vi må gjøre det mer attraktivt for unge mennesker å velge de viktigste jobbene. Regjeringa har skylapper i møte med bemanningskrisen i skolen, og det kan få langtrekkende konsekvenser, sier Mona Fagerås.

Hun legger til at dette er et nasjonalt ansvar.

— Jeg er lei av kunnskapsministere som skylder på kommunene hver gang spørsmålet om lærerkrise kommer opp. Jeg forventer at Brenna ikke skyver dette over på noen andre, men tar det fulle og hele ansvaret for å sette inn de tiltakene Ap selv var med på å fremme i forrige periode, sier Fagerås.

— Elevene bærer kostnadene

Fagerås mener det var vel og bra at 4er-kravet i matematikk ble fjernet, men peker på at det åpenbart ikke er nok. Hun sier tiden er overmoden for å ruste opp skoler med flere dyktige ansatte.

— Det er alvorlig at elevene må bærer konsekvensene av at ansatte i skoler og barnehager er utslitt etter koronaen og av måneder med hjemmeskole. Vi trenger flere lærere, miljøveiledere, helsesykepleiere og barne- og ungdomsarbeidere. Nå er det alle mann til pumpene, sier Fagerås, og legger til:

— Det er hjerteskjærende å se skolevegringen øke, samtidig som ansatte er utslitte og overarbeida. Regjeringa må ta ansvar og hjelpe kommunene, for dette løser seg ikke selv.

Ni punkter fra SV som ble nedstemt

I våres fremmet SV forslag til bedringer gjennom ni ulike opunkter. Disse ble nedstemt av regjeringene. Punktene handlet blant annet om:

  1. Stortinget ber regjeringen som en del av arbeidet med en tillitsreform i samarbeid med partene utarbeide en nasjonal rekrutteringsstrategi for flere lærere og andre ansatte i skole og barnehage, inkludert pilotprosjekter med søkbare midler for å oppskalere og utvide laget rundt eleven med flere faggrupper, som følges av forskning og evaluering, skolen og barnehagene og forankre dette i Stortinget innen et år.

  2. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til et prosjekt for hele, faste stillinger i skoler og barnehager sammen med partene i arbeidslivet.
  3. Stortinget ber regjeringen etablere i forbindelse med statsbudsjettet for 2023 en tilskuddsordning for videre og – etterutdanning rettet mot assistenter som er ansatt i skole, barnehage og SFO.
  4. Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene legge til rette for ordninger med faste ansatte for å dekke vikarbehov i skole og barnehage, både med kvalifisert personell til pedagogstillinger og annet personell til andre stillinger og komme tilbake til Stortinget med en plan for dette.
  5. Stortinget ber regjeringen styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjennom å komme tilbake med forslag til en konkret opptrappingsplan for helsesykepleiere som inkluderer å styrke helsesykepleierutdanningen og likebehandle den med tilsvarende utdanninger.
  6. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å styrke kontaktlærerressursen med en ekstra kontaktlærertime på ungdomsskolen
  7. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gi ukvalifisert personell i undervisningsstillinger en rett til etter- og videreutdanning for å bli kvalifisert, samt å etablere en søkbar tilskuddsordning gjennom statsforvalteren for å legge til rette for etter- og videreutdanning.
  8. Stortinget ber regjeringen øke finansieringskategorien for lærerutdanningene, både til skole og barnehage, slik at lærerutdanningene skal finansieres etter kostnadskategori C eller høyere, og komme tilbake med forslag om dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.
  9. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å øke bemannings- og pedagognormene for barnehagene til 50 prosent barnehagelærere og minst 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere.
Powered by Labrador CMS