høgskolen i innlandet

Regjeringen ber HINN om å planlegge for en fremtid her

Kunnskapsdepartementet ber om tilleggsutredninger om utviklingen av høgskolens studiesteder på Lillehammer og Hamar.

Regjeringen og Kunnskapsdepartementet ber Høgskolen i Innlandet om å finne alternative løsninger her på Storhove istedenfor å planlegge for flytting til Lillehammer sentrum.

«For studiestedet Lillehammer skal tilleggsutredningen kun ta utgangspunkt i nåværende lokasjon på Storhove. Dette betyr også at forhandlingene om en ny leiekontrakt med Statsbygg på Storhove skal ta utgangspunkt i at studiestedet Lillehammer forblir på dagens lokasjon.»

Det står det i et brev som Høgskolen i Innlandet (HINN) mottok fra Kunnskapsdepartementet 24. oktober.

Tilleggsutredningen det siktes til er en ordre til Høgskolen i Innlandet, fra Kunnskapsdepartementet og Statsbygg, om å gjennomføre en utredning med betydelig nedskalerte alternativer i forhold til det som er foreslått i de foreliggende konseptvalgutredningene.

Vedtok flytting i juni

I juni vedtok Høgskolen i Innlandet at konseptet Nytt bygg i Lillehammer sentrum skulle danne grunnlag for den videre utviklingen av studiestedet på Lillehammer. Den mulige flyttingen av studiestedet inn til sentrum har de siste årene ført til flere heftige diskusjoner og meningsutvekslinger innad i HINN-miljøet.

I juni falt altså det endelige vedtaket, som Kunnskapsdepartementet nå ber HINN om finne alternative løsninger til.

I brevet står det blant annet:

«De anbefalte konseptene (flytting av studiestedet på Lillehammer og samling på dagens campus på studiested Hamar journ.anm.) innebærer en betydelig investering over statsbudsjettet. Regjeringen har varslet at handlingsrommet i statsbudsjettet trolig vil bli strammere i årene som kommer.»

«Kunnskapsdepartementet viser til at utredningene beskriver en situasjon hvor blant annet kapasitetsøkning, særlig knyttet til studentvekst over tid, har ført til at det nå er behov for tilpasninger og endringer av dagens bygningsmasse. Departementet vurderer at sammenhengen mellom det prosjektutløsende behov og konseptene som er utredet ikke er god nok. I konseptvalgutredningene fremstår det som at minimumsalternativene ikke vil være tilstrekkelige til å dekke HINNs behov, mens de øvrige alternativene virker å være mer omfattende enn det som er nødvendig for å møte det prosjektutløsende behov.», står det videre i brevet fra Kunnskapsdepartementet.

Rektor: — Vil følge opp

Dermed ligger det an til at regjeringen mener HINN bør planlegge for en fremtid på Storhove, der dagens lokasjon er.

— Høgskolen vil selvfølgelig følge opp og gi de avklaringene som Kunnskapsdepartementet ber om. For oss gjelder samme ambisjon som før; vi skal skape best mulige forhold for studenter og ansatte i de kommende tiårene. Vi vil justere konseptene for studiestedene på Hamar og Lillehammer, med de føringene departementet har gitt, sier rektor Peer Jacob Svenkerud i en uttalelse på Høgskolen i Innlandets hjemmeside.

— Vi har fulgt statens metodikk for å utrede større byggeprosjekter. Det innebærer å utrede minst to alternative løsninger for hvert studiested, hvor en av dem skal være en alternativ lokalisering. Statsbygg og høgskolestyret har anbefalt de løsningene de har vurdert som best, mens departementet vurderer dem som for kostnadskrevende. Vi forholder oss til departementets tilbakemeldinger og bretter opp ermene for å skape best mulig løsninger for ansatte og studenter innenfor den rammen departementet har satt, avslutter rektoren.

Powered by Labrador CMS