statsbudsjettet

Regjeringen nedprioriterer tiltak i utlandet

Et studiesenter i Frankrike mister støtten, og generalkonsulatet i Houston legges ned. Ola Borten Moe svarer på spørsmål om hvorfor og konsekvenser.

Ola Borten Moe har besvart flere skriftlige spørsmål rundt internasjonal satsing i Stortinget.
Ola Borten Moe har besvart flere skriftlige spørsmål rundt internasjonal satsing i Stortinget.
Publisert

Hege Bae Nyholt er leder av utdannings- og forskningskomiteen og sitter for partiet Rødt. I Stortinget viser hun til at regjeringen foreslår å kutte den økonomiske støtten til studiesenteret OFNEC ved Universitetet i Caen i Normandie.

Derfor har hun spurt forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe om hvordan regjeringen vil sikre at finansiering av det fransk-norske samarbeidet mellom universitetet i Caen og norske universiteter blir opprettholdt.

Hun påpeker at OFNEC-senteret i 40 år har spilt en sentral rolle i utdanningen av norske franskstudenter og norske fransklærere.

Kan ramme mange studenter

Nyholt skriver at hvert år sender universitetene NTNU, UiB og UiA om lag 100 studenter til OFNEC-senteret på opptil 5 ukers opphold.

I denne perioden bor studentene hos franske vertsfamilier og får intensive kurs i fransk språk og kultur. I tillegg har NTNU et helt årsstudium med didaktikk (60 studiepoeng) ved OFNEC-senteret som gir undervisningskompetanse i den norske skolen. Dette kurset er svært populært og har i år 30 studenter. Foreleserne ved de tre norske universitetene sier at OFNEC-samarbeidet er fundamentalt for kvaliteten i fransktilbudene deres. Sammen med sine respektive instituttledere har de uttrykt stor bekymring for konsekvensene hvis den økonomiske støtten nå oppheves.

Borten Noe: Vanskelige prioriteringer

Forsknings- og utdanningsminister Ola Borten Moe svarer at sett i lys av den krevende økonomiske situasjonen har regjeringen vært nødt til å gjøre vanskelige og tydelige prioriteringer i statsbudsjettet for 2023.

Han sier at dette er bakgrunnen for at regjeringen foreslår å redusere tildelingen til Det fransk-norske studiesenteret i Caen (OFNEC). Forslaget innebærer en reduksjon i støtten til OFNEC for 2023 og en avvikling fra og med 2024. Dette gjøres for å opprettholde forpliktelser ut studieåret 2022/2023.

Borten Moe skriver at støtten til OFNEC forvaltes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og departementet er i tett dialog med direktoratet om saken. Ola Borten Moe trekker fram at universitetene og høgskoler har anledning til å støtte relevante tiltak ved Det fransk-norske studiesenteret over sine egne budsjetter dersom de ønsker det.

— Ivaretar USA-samarbeid på andre måter

Roy Steffensen fra Fremskrittspartiet var tidligere leder av utdanningskomiteen. Han sitter nå i finanskomiteen, og er bekymret for konsekvensene av at Utenriksdepartementet har besluttet å stenge generalkonsulatet i Houston, sett i forhold til det omfattende eksisterende samarbeidet mellom universiteter og andre sentrale forskningsmiljøer i Norge og Texas.

Steffensen spør om Borten Moe ser noen betenkeligheter med denne nedleggelsen.

Ola Borten Moe svarer at nedleggelsen av generalkonsulatet i Houston er en beslutning tatt av utenriksministeren, og at det er et resultat av en større reformprosess i utenrikstjenesten, et endret sikkerhetslandskap i Europa og en prioritering av utenrikstjenestens begrensede ressurser.

— USA regnes som en av Norges viktigste partnere innenfor høyere utdanning- og forskningssamarbeid. I Texas og Houston er koblingene mellom Norge og USA spesielt sterke innenfor energi, teknologi og innovasjon. Norske myndigheter vil fortsette å støtte opp og styrke dette samarbeidet. Det vil bli ivaretatt av ambassaden i Washington DC med sitt dedikerte arbeid rettet mot forskning og høyere utdanning, og generalkonsulatene i San Francisco og New York, skriver Borten Moe og han avslutter:

— Jeg mener vi har gode forutsetninger for å videreføre og styrke samarbeidet mellom utdannings- og forskningsmiljøer i Norge og USA fremover.

Powered by Labrador CMS