fusk 

Regjeringen vil fortsette å straffe studenter før klagen er behandlet 

Studenter som blir felt for fusk, blir utestengt før klagen deres er behandlet. — Ingen blir satt i fengsel før anken er behandlet, sier en skuffet studentleder Oline Sæther.

— Regjeringen har denne våren talt i to tunger, sier leder av Norsk studentorganisasjon Oline Sæther
Publisert Oppdatert

Studenter som blir utestengt fra studiene sine for fusk, kan klage på vedtaket. Men «fuskestraffen» trer i kraft med én gang, og ikke først når klagen er behandlet.

Så selv om studenten skulle vinne fram, har hun allerede «sonet» hele eller deler av straffen når saken er endelig avgjort.

I februar ba Stortinget regjeringen vurdere om dette kunne endres. 

I et anmodningsvedtak ba Stortinget regjeringen komme tilbake «med en vurdering av forslag om hvordan studenter som selv ønsker det, kan få utsatt iverksettelse av vedtak om utestenging fram til eventuelle klager på vedtak er avgjort».

Det har regjeringen nå gjort, i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram tirsdag.

Regjeringen vender tommelen ned for utsatt fuskestraff. 

— Alvorlige konsekvenser

I sin begrunnelse viser regjeringen til at det opprinnelige vedtaket blir opprettholdt i 80 prosent av klagesakene. 

I de fleste tilfellene hvor utestengelsesperioden reduseres, er det på grunn av lang saksbehandlingstid.

Norsk studentorganisasjon (NSO) er skuffet over avgjørelsen. 

— Ingen blir satt i fengsel før anken er behandlet. Studenter bør heller ikke utestenges før klagen vår er behandlet. Utestenging har alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser for studentene som rammes. Vi forventer at denne saken ikke stopper her, og at Stortinget pålegger regjeringen å sikre studentenes rettssikkerhet, sier NSO-leder Oline Sæther i en pressemelding.

Derfor sier regjeringen nei 

Regjeringen argumenterer med at å utsette et utestengingsvedtak betyr at utestengingen, hvis opprettholdt, må gjennomføres senere. 

Dette kan være mer belastende for studentene, da de kan være midt i videre studier som så må avbrytes. 

«Dersom resultatet uansett blir utestenging, antar departementet at det vil være bedre for studenten å kunne gjøre seg ferdig med utestengingsperioden med en gang», står det i regjeringens redegjørelse.

En ordning med utsatt iverksettelse kan dessuten gi uheldige insentiver til studenter som er sent i studieløpet, argumenterer regjeringen. De vil kunne klage for å få utsatt utestengelse, slik at de er ferdige med studiene før utestengelsen trer i kraft. 

Så kan de ta opp den annullerte eksamenen og «i realiteten kunne unndra seg utestengingsvedtaket».

Den viser også at studenter, som ønsker utsatt utestengelse, etter forvaltningsloven kan fremme krav om dette i forbindelse med klagebehandlingen.

Regjeringen skriver at utsatt utestenging må fastsettes som en særregel i universitets- og høgskoleloven, som fraviker hovedregelen i forvaltningsloven om at et enkeltvedtak skal iverksettes straks.

—Regjeringen har talt i to tunger

Studentleder Oline Sæther sier: 

— Regjeringen har denne våren talt med to tunger. Når ministre går av for fusk, vil de bedre studentenes rettssikkerhet og rydde opp i praktiseringen av fuskeregelverket. Når studentene ber om at disse intensjonene faktisk forankres i loven, viker regjeringen unna og nekter å gjøre intensjonene om til realitet, sier Oline Sæther.

Khrono skrev nylig om en student som ble utestengt for fusk av Høgskolen i Innlandet, men deretter frikjent av Felles klagenemnd. Hun søkte om erstatning, fordi hun mente hun gikk glipp av inntekter i ett år, men høgskolen ga avslag på erstatningskravet.

Frp: — Brudd på grunnleggende rettsprinsipper

Himanshu Gulati, utdanningspolitisk talsperson i Frp, synes NSOs reaksjon er helt forståelig.

— Det er brudd på grunnleggende rettsprinsipper at studenter som er tatt for fusk blir utestengt fra utdanning før klagesaken deres er ferdig behandlet. Fusk skal slås ned på, men da må det være objektive og rettferdige regler. Å fravike rettsprinsipper i behandlingen av fuskesaker får store konsekvenser for mange studenter, sier han i en kommentar. 

—  Det er svært uryddig at et enstemmig vedtak i Stortinget avfeies på denne måten kun tre måneder etter vedtaket. Det vitner om en mangel på respekt for nasjonalforsamlingen. Frp er helt enig med NSO at regjeringen må tvinges når de åpenbart ikke tar dette på alvor. Vi kommer derfor til å foreslå at regjeringen skal pålegges at studenter skal få utsatt utestengning til klagesaker er behandlet.

Endringslogg 15. mai kl. 14.34: Oppdatert med kommentar fra Himanshu Gulati.

Powered by Labrador CMS