nytt vitenarkiv

Regningen er tredoblet og lansering er utsatt. Igjen

Et nytt system skal sørge for at offentlig finansiert forskning blir åpent tilgjengelig for alle. Prislappen er tredoblet prosjektet er forsinket.

Et nytt nasjonalt arkiv for all offentlig finansiert forskning skaper utfordringer. Prosjektet er tredoblet i pris og fullskala bruk er nå utsatt til høsten.
Publisert Oppdatert

I 2017 bestemte den norske regjeringen at all norsk forskning finansiert av offentlige midler skulle være åpent tilgjengelig. Regjeringen ønsket også at man skulle utrede mulighetene for å lage et norsk vitenarkiv.

Det var daværende Unit som fikk oppdraget. Unit er i dag en sentral del av Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, som har videreført arbeidet.

I perioden 2019-2021 bevilget Kunnskapsdepartementet drøyt 30 millioner kroner til et slikt system. Departementet forventet at det skulle ferdigstilles med siste bevilgning i 2021. Men slik gikk det ikke. I stedet ligger prosjektet an til å koste 85 millioner kroner, og blir kanskje tatt i bruk i full skala i løpet av høsten 2023.

Fakta

Nasjonalt vitenarkiv (NVA)

  • Nasjonalt vitenarkiv (Cris/NVA) skal bidra til å realisere regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.
  • I dag blir informasjon om resultater av offentlig finansiert forskning publisert et sted (Cristin), mens selve resultatet gjerne blir publisert et annet sted (f.eks. et tidsskrift og/eller et lokalt vitenarkiv).
  • Cris/NVA-prosjektet utvikler en nasjonal løsning som samler dette i én felles tjeneste. Løsningen vil erstatte dagens Cristin (Current Research Information System in Norway) og dagens lokale vitenarkiv.
  • Prosjektet kalles gjerne Nasjonalt vitenarkiv, men formelt er ikke navnet på selve tjenesten endelig bestemt.
  • NVA/Cristin-prosjektet ble startet i 2019 med grunnlag i en utredning utført av Unit på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
  • Prosjektets plan var opprinnelig at vitenarkivdelen skulle være ferdigstilt i løpet av 2020 og funksjonaliteten fra dagens Cristin skulle være integrert i løpet av 2021.
  • Februar 2022: Organisasjonene UHR og FFA ber Kunnskapsdepartementet om at hele prosjektet stoppes, grunnet mange forsinkelser, og problemene man nå er oppe i.
  • Januar 2023: En arbeidsgruppe med representanter fra UHR, FFA og Sikt la fram en rapport med detaljert funksjons- og leveransebeskrivelse.
  • April 2023: Sikt opplyser at lanseringen av den nye tjenesten vil skje etter sommeren 2023, for å sikre tilstrekkelig tid til opplæring og testing av kritisk funksjonalitet.

Kilde: Sikt/Unit

Ved utløpet av første kvartal 2023 er det totalt brukt cirka 60 millioner kroner, hvorav 30 millioner er direkte bevilget fra Kunnskapsdepartementet. Det opplyser divisjonsdirektør forsknings- og kunnskapsressurser i Sikt, Vigdis Namtvedt Kvalheim.

— For resterende del av prosjektet forventes det et forbruk på om lag 25 millioner kroner. Deler av midlene fra Sikts ordinære bevilgningsramme er midler som var planlagt brukt til videreutvikling av Cristin (Current Research Information System in Norway), sier hun.

— Kritisk infrastruktur

Lars Holden leder Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og sier i dag til Khrono:

— Det er uheldig med denne forsinkelsen slik at Nasjonalt vitenarkiv kommer mye senere enn opprinnelig planlagt. Dette er kritisk infrastruktur for instituttene, sier han og legger til:

— Det er bedre å fortsette med dagens løsning enn å innføre en ny løsning som ikke er ferdig. FFA støtter derfor utsettelsen av lanseringen når utviklingen er så forsinket.

Flere forsinkelser

I februar 2022 skrev FFA og universitets- og Høgskolerådet (UHR) et brev til departementet der de ba dem stoppe hele prosjektet. Det fikk de ikke gjennomslag for, men deretter har det påløpt en rekke nye forsinkelser.

FFA og UHR var bekymret for om det nye systemet ville dekke alle brukerbehov som i dag ivaretas av Cristin-systemet og lokale vitenarkiv. Dette førte til at en felles arbeidsgruppe ble nedsatt og leverte en rapport i januar i år med en detaljert funksjons- og leveransebeskrivelse.

Ifølge rapporten krever brukerne at det nye systemet som et minimum viderefører all funksjonalitet som finnes i dagens systemer, i tillegg til at de beskriver en lang rekke brukerbehov.

Utsatt igjen

Sikt skriver selv på sine nettsider at tjenesten først skal lanseres etter sommeren 2023, og ikke før sommeren slik planen var. Hovedårsaken til denne siste utsettelsen er at all funksjonalitet ikke vil være klar tidsnok til å få et fullgodt løp med testing og opplæring før sommeren 2023, heter det.

Vigdis Namtvedt Kvalheim opplyser til Khrono at systemet langt på vei er ferdig og brukes daglig av 16-17 institusjoner, i hovedsak institusjoner som ikke har hatt vitenarkiv tidligere. «I løpet av høsten» er nå det nye målet for ferdigstillelse.

— Den første institusjonen (NVE) er flyttet fra et eksisterende vitenarkiv (Brage) og over til det nye nasjonale vitenarkivet. I løpet av april forventes systemet å fungere godt som et felles nasjonalt vitenarkiv. I løpet av høsten 2023 skal all nødvendig Cristin-funksjonalitet være på plass i det nye systemet, skriver Kvalheim i en e-post.

Hva er grunnen til forsinkelsene?

— Prosjektet har en lavere fremdrift enn ønskelig. I hovedsak skyldes dette kapasitetsutfordringer på utviklersiden som kan forklares med et svært anstrengt arbeidsmarked og betydelige utfordringer med både å rekruttere IT-utviklere og å finne egnede konsulenter som er tilgjengelige, sier Kvalheim.

Hun viser til at prosjektet ledes av en styringsgruppe med representanter fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, UHR, FFA, Forskningsrådet og HK-dir.

— Denne gruppen tar de formelle beslutningene rundt prosjektet, blant annet når de anser at systemet har tilstrekkelig funksjonalitet til at samtlige av dagens Cristin-institusjoner kan gå over til det nye systemet, sier hun.

— Regner med høy prioritet

Sunniva Whittaker er leder for Universitets- og høgskolerådet (UHR). Hun forteller at de har vært fornøyd med at man, i kjølvannet av brevet som ble sendt for et drøyt år siden, nedsatte en arbeidsgruppe der også UHR var representert.

— De leverte sin rapport i januar 2023, og i etterkant av dette har Sikt kommet fram til at de vil utsette lanseringsdato til høsten. Det viktige for oss er jo at dette er på plass før rapporteringen i 2024 starter, sier Whittaker.

— Hva tenker du om at det viser seg at dere har fått rett med tanke på forsinkelser og problemer i prosjektet?

— Det viktige nå er at vi opplever at prosjektet er på rett kjøl, og at vi får en god løsning som dekker sektorens behov, sier Whittaker.

— Andre vi har snakket med er usikre på om man faktisk får lansert en løsning i tide, hva tenker du hvis man ikke klarer dette innen 2024-rapporteringen?

— Dette er virksomhetskritisk infrastruktur for institusjonene så vi regner med at det å få systemet på plass har høy prioritet, sier Whittaker.

Kunnskapsdepartementet opplyser til Khrono at de følger prosjektet tett og er orientert om årsakene til at deler av prosjektet er forsinket. Departementet forventer at all nødvendig funksjonalitet fra Cristin vil være integrert i NVA i løpet av høsten.

Endringslogg

17.04.2023, kl. 09.16: Oppdatert med svar fra Kunnskapsdepartementet.

Powered by Labrador CMS