null Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Et noe amputert styremøte ved HiOA

Stort forfall til dagens styremøte der en arbeidsgiverundersøkelse var den største nyheten for åpne dører.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det var bare åtte stemmeberettigede på dagens høgskolestyremøte på Kjeller. I den første timen var man bare sju.

Flere forfall - ingen vara

De eksterne styrerepresentantene Gunnar Melgaard og Vidar Sannerhaugen hadde meldt forfall, men ingen vararepresentanter møtte. Tilsattrepresentant Ragnar Audunson var heller ikke tilstede, og heller ikke vararepresentant for han. Ekstern styrerepresentant, Kari Pahle, la seg flat og beklaget at hun kom nesten en time for sent fordi hun hadde møtt opp på styrerommet i Pilestredet - og ikke på Kjeller, fem minutter før møtestart. Hun fikk derfor ikke anledning til å stemme over første sak: Årsrapport, økonomirapport og kvalitetsrapport. Hun rakk derimot å bli oppnevnt som den eksterne representanten i tilsettingsutvalget for dekaner, prorektorer og leder for Senter for profesjonsstudier (SPS), med ikke tilstedeværende Sannerhaugen som vara. 

Effektivt

Informasjon om at styremøtet skulle holdes på Kjeller og ikke i Oslo, hadde heller ikke nådd leder i Forskningsetisk utvalg, Morten Kinander, som også sto på gangen i Pilestredet og ventet på å bli kalt inn til presentasjon av rapporten fra utvalget, og dermed ikke rakk å komme til presentasjonen.  

Sånn sett ble møtet både effektivt og noe kortere enn beregnet. 

Leder for Senter for profesjonsstudier, Oddgeir Osland, holdt en grundig presentasjon av prosjektet Fremragende profesjonskvalifisering, assisterende direktør Torbjørn Larsen gikk gjennom pengebruk og en alt overveiende positiv årsrapport. Dagens nyhet, i den forstand at Khrono ikke hadde omtalt saken på forhånd, kom fra studiedirektør Marianne Brattland. Hun presenterte en arbeidsgiverundersøkelse. Et utvalg potensielle arbeidgivere til ferdig utdannede kandidater fra høgskolen var blitt spurt om kvalitetene på kandidatene som kom fra HiOA, og resultatene var tankevekkende. Khrono kommer tilbake med egen sak om denne undersøkelsen. 

Rektoransettelse

Ellers gikk det som forventet, at høgskolestyret enstemmig vedtok å utsette innstillingsfristen til ny rektor med to dager, fra 16. til 18.mars. Som Khrono har skrevet tidligere, skal tre kandidater inn til en ekstra finalerunde hos tilsettingsrådet førstkommende torsdag. Finalekandidatene er: dekan Nina Waaler ved Fakultet for helsefag ved HiOA, UiT-professor Curt Rice og forskningsdirektør ved HiOA, Morten Irgens. 

Helt til slutt kom HR-direktør Geir Haugstveit for å orientere styret om rekrutteringsprosessen av ny rektor. Det skjedde i lukket møte, noe som er helt vanlig i enhver styresammenheng. 

Dagens styremøte var det nest siste ordinære styremøtet til dagens ledelse og styre. De to neste møtene vil utelukkende være ansettelsesmøter: 24.mars - tilsetting av ny rektor. 16.mai: tilsetting av dekaner, prorektorer og senterleder for SPS

Siste ordinære styremøte er 17.juni.

Les også: Tre rektorkandidater til finale

Under her kan du lese Khronos rapportering fra dagens møte, minutt for minutt.

 

Les også:

Her får du rapporteringen

Live Blog Høgskolestyret møte 10. mars 2015

Dagsorden for møtet

Her finner du sakspapirene for dagens møte, og under her dagsorden.

 • 13-2015 Årsrapport 2014
 • 14-2015 Økonomisk status for 2014
 • 15-2015 Rapport fra forskningsetisk utvalg
 • 16-2015 Adgangsregulering av studier
 • 17-2015 Senter for velferds- og arbeidslivsforskning - prolongering av styret
 • 18-2015 Oppnevning av eksternt styremedlem til instillingsutvalget for prorektorer
 • 19-2015 Anmodning om utsatt frist for oversendelse av innstilling til stilling som rektor
 • 20-2015 Kreering Lars Klintwall
 • 21-2015 Kreering Richard Korley Nartey
 • 22/2015 Meldingssaker

Referatsaker

 • Protokoll fra styremøtet 10. februar 2015
 • Møtebok fra sentralt IDF-møte 5. februar og referat fra 5. mars 2015 (ettersendes i møtet)
 • Møtebok fra møter i fakultetsstyrene ved LUI og SAM (foreløpig)

Orienteringssaker

 • Status for satsingen Fremragende Profesjonskvalifisering– presentasjon i møtet
 • Status for tiltakene i HiOAs Handlingsplan for manfold
 • Lærlingordningen ved HiOA – orientering til styret
 • Studentbarometeret – resultater – presentasjon i møtet
 • Arbeidsgiverundersøkelsen – presentasjon i møtet
 • Høgskoledirektørens orienteringer
 • Saksplan våren 2015 
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS