studier

Rekordmange studenter i 2020

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i annerledesåret 2020, valgte mange å begynne å studere. Blant 19-åringer var det en økning på hele 16 prosent.

— Permitteringer og et utfordrende arbeidsmarked under koronapandemien kan være en del av forklaringen på hvorfor vi ser en økende mengde eldre studenter, sier Maj-Lisa Lervåg som er ansvarlig for denne statistikken.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Aldri før har det vært så mange norske studenter som det var i 2020. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

2020 opplevde større vekst i antall studenter enn de foregående fire årene. Hele 306.500 personer var registrert som studenter — det er 10.300 flere enn året før. Av disse var 40 prosent menn og 60 prosent kvinner. En slik kjønnsfordeling har vært gjeldende over flere år.

— De siste ti årene har antall norske studenter steget med i gjennomsnitt 2 prosent i året. Ser vi derimot på 2020, finner vi at det ble hele 3,5 prosent flere studenter fra 2019 til 2020, sier Maj-Lisa Lervåg som er ansvarlig for statistikken, i en pressemelding fra SSB.

Flere studenter blant de over 30

En større andel av befolkningen i alderen 19-49 år er studenter i høyere utdanning enn noen gang tidligere.

Den største prosentvise økningen i antall studenter finner man blant 19-åringene. I 2020 var det registrert 1900 flere studenter i Norge i alderen 19 år sammenlignet med fjoråret. Dette utgjorde en økning på nærmere 16 prosent.

— Den store økningen i 19 år gamle studenter i Norge kan ses i lys av begrensede muligheter til reising, friår med arbeidsinntekt samt utenlandsstudier som følge av koronapandemien, sier Lervåg.

Men det var ikke bare de yngste studentene som satt nesa mot universiteter og høgskoler i 2020. I fjor var det også registrert en økning i antall studenter i Norge i alderen 30-34 år. Dette er 2600 flere enn i 2019, og utgjør en økning på 10 prosent. I perioden 2011-2019 har det i gjennomsnitt blitt 3 prosent flere studenter i denne aldersgruppen i året.

— Permitteringer og et utfordrende arbeidsmarked under koronapandemien kan være en del av forklaringen på hvorfor vi ser en økende mengde eldre studenter i 2020, sier Lervåg.

I 2020 var 31,2 prosent av de mellom 19 og 24 år studenter.

Nedgang i antall gradsstudenter i utlandet

Rekorden for antall norske studenter ble slått i 2020 til tross for at det ble sju prosent færre norske gradsstudenter i utlandet enn året før.

Her har det vært en markant nedgang. I 2020 var det 13 500 slike, noe som er det laveste registrerte antallet grdsstudenter i utlandet siden 2010. Siden 2015 har antallet norske gradsstudenter i utlandet vært synkende.

— Blant gradsstudenter i utlandet under 20 år var nedgangen på hele 21 prosent sammenlignet med 2019, sier Lervåg.

Nedgangen foregår kun blant studenter i universitets- og høgskoleutdanning på lavere nivå.

— Nedgangen i gradsstudenter i utlandet viser at det er studenter i Norge som ligger bak det rekordhøye antallet studenter i høyere utdanning. Det er likevel trolig at noen av dem som planla å studere utenlands i 2020 heller valgte å studere i Norge, og slik bidro til økningen i antall studenter i Norge, sier Maj-Lisa Lervåg.

Ansa: — Bekymringsverdig

President i Ansa (Association of Norwegian Students Abroad), Morgan Alangeh, sier at det er bekymringsverdig å se en så stor nedgang i antallet norske gradsstudenter i utlandet.

— Samtidig har jeg forståelse for at færre søkte seg til utlandet i 2020 enn tidligere, spesielt fordi søknadsperioden for 2020 var midt under den første lockdownen, og da var det mye usikkerhet, sier han til Khrono.

Alangeh mener likevel at disse tallene illustrerer et behov for en aktiv satsing på de som tar hele graden sin i utlandet.

— Nylig behandlet stortinget en melding om studier i utlandet. Der kom det fram at det å studere i utlandet er et gode som øker i kvalitet med lengden på oppholdet. Det ble ikke speilet i særlig stor grad av tiltakene, ettersom meldingen stort sett fokuserte på utveksling. De nye tallene fra SSB understreker at behovet for å satse på helgradsstudenter i utlandet haster litt nå, sier han.

Powered by Labrador CMS