desentral utdanning

Rektor Aasen krever ny finansiering hvis han skal få til campus Hallingdal

Seks kommuner og Universitetet i Sørøst-Norge vil lage campus i Hallingdal, men rektor krever ny finansieringsløsning fra regjeringen.

Petter Asen betinger satsing i Hallingdal mot at regjeringen får på plass ny finansieringsordning for flercampus-universiteter.
Publisert

Oslo/Arendal (Khrono): Torsdag undertegnet Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og seks kommuner i Hallingdal en intensjonsavtale om at det skal lages et campus i fjellregionen.

Fakta

Her er de viktigste forslagene fra ekspertgruppen ledet av Siri Hatlen

  • De foreslår i korte trekk: Utviklingsavtalene skal styrkes, på sikt skal de finansiering på, og de vil gå fra åtte til to indikatorer i systemet, beholder bare studiepoeng og avlagte doktorgrader, og vil redusere antall finansieringskategorier av utdanning ned til fra 2 til 4
  • Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning bør inneholde planer for dimensjoneringen av høyere utdanning i Norge
  • Utviklingsavtalene bør få en tyngre rolle i styringen av sektoren og det bør følge finansiering med avtalene.
  • Utvalget vil forenkle indikatorsystemet betydelig ved å gå fra åtte til to indikatorer. De ønsker kun å beholde indikatorer for studiepoeng og avlagte doktorgrader. Utvalget mener endringene i indikatorene vil bidra til bedre samlet måloppnåelse for sektoren over tid. Forutsetningen er at de gjeldende budsjettrammene blir videreført og at uttellingen på indikatorer som avvikles, øker basisfinansieringen.
  • Utvalget foreslår å fjerne publiseringsindikatoren, som de mener har utspilt sin rolle. De peker på at kulturen for å publisere er en helt annet i dag enn den var på begynnelsen av 2000-tallet.
  • Utvalget foreslår også å avvikle kandidatindikatoren for å gjøre det mer attraktivt for institusjonene å tilby kortere videreutdanningskurs. Utvalget mener at studiesentre eller utdanningssentre og lignede aktører kan spille en viktig rolle i å nå ut med fleksible og desentraliserte tilbud. Finansieringen av slike sentre må harmoniseres nasjonalt og kan skje via universitetene og høyskolene eller til sentrene, eller i kombinasjon. Nye midler til institusjonene til fleksibel utdanning bør finansieres over institusjonenes rammebevilgninger.
  • Utvalget anbefaler å redusere antallet finansieringskategorier til mellom to og fire. Dette skal tydeliggjøre at kategoriene ikke er ment å reflektere eller styre faktiske kostnader, og redusere den uønskede normative effekten på institusjonene og det opplevde statushierarkiet blant ulike utdanninger. Utvalget peker på at utviklingen i høyere utdanning de siste 20 årene har redusert kostnadsforskjellene mellom ulike typer utdanninger og anbefaler at departementet går i dialog med sektoren om den konkrete inndelingen av et redusert antall kategorier.
  • Utvalget foreslår ikke å omfordele rammebevilgningen mellom institusjonene, men at det over tid legges til rette for en ytterligere styrking av flere forskningsmiljøer, for å sikre god tilgang til forskningsbasert utdanning av høy kvalitet i hele landet og gi større deler av arbeidslivet bedre tilgang til kunnskapsmiljøer.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Ordførerne i Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nesbyen og Flå ønsker sammen med USN å tilby høyere utdanning i Hallingdal. Intensjonsavtalen ble undertegnet denne uka under Arendalsuka.

Ambisjonen er å utvikle og etablere en ny campus der det også kan være aktivitet på ulike steder i regionen.

Krever omlegging av finansiering

Rektor Petter Aasen understreker at forutsetningen for en ny campus i Hallingdal er finansiering og at regjeringen oppretter en nasjonal ordning for finansiering av flercampus-universitet.

I våres kom en ekspertgruppe ledet av Siri Hatlen med sin rapport om finansiering av universiteter og høgskoler. Et krav fra regjeringen var at de ville ha forslag om hvordan man kan finansiere flercampus-universiteter.

Til stor skuffelse for flere svarte ikke Hatlen-utvalget på denne utfordringen, Petter Aasen poengterer nå at dette må plass hvis Hallingdal-campus skal bli realitet.

— Universitetet har en intensjon om å tilby desentraliserte, fleksible samfunns- og arbeidslivsintegrerte utdanningstilbud. Vi skal bidra i regional utvikling basert på forskings- og utviklingsarbeid og samarbeide med sentrale aktør innenfor offentlig og privat sektor i fjellregionen, forklarer Aasen i en pressemelding fra universitetet.

Opptakskrav: Du må være hallingdøl

Gjennom ordningen for fleksibel og desentralisert utdanning har Universitetet i Sørøst-Noreg (USN) fått finansiert studieplasser i Hallingdal fra høsten 2022.

Da starter de opp en nett- og samlingsbasert sykepleierutdanning med 25 studieplasser.

USN fikk hele 200 søkere til utdanningstilbud, der det helts spesielle var at et opptakskrav var at du hadde bostedsadresse i Hallingdal eller en tilgrensende kommune.

Ordførar i Ål og leiar av Regionrådet i Hallingdal, Solveig Vestenfor, er svært fornøgd med å samarbeide om ein mogleg ny USN-campus i fjellregionen.

— Hallingdal har vært et hvitt område på utdanningskartet uten et fast tilbud utover videregående skule. Nå ser vi fram til samarbeidet med USN om å utvikle og styrke utdanning, forsking, innovasjon og helhetlig samfunnsutvikling, sier leder i Regionsrådet og ordfører i Ål, Solveig Vestenfor.

Powered by Labrador CMS