Et flertall av de ansatte på Høgskolen i Oslo og Akershus ønsker at man i framtiden skal ha ansatt og ikke valgt rektor. Det kan gå mot at Kari Toverud Jensen er den første og siste valgte rektor på HiOA. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Et flertall er for ansatt rektor

Khronos spørreundersøkelse viser at 50,6 prosent av de tilsatte ønsker ansatt rektor ved HiOA, mens 37,4 prosent ønsker å beholde ordningen med valgt rektor.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert med kommentarer fra leder av Studentparlamentet, Tord Øverland)

Fra 9. desember til 15. desember har markeds- og meningsmålingsinstituttet Sentio, på oppdrag fra Khrono, spurt ansatte på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) om de ønsker seg valgt eller ansatt rektor.

50,6 prosent av de som har svart sier de vil ha overgang til tilsatt rektor. 37,4 prosent ønsker å beholde ordningen med valgt rektor som i dag, mens 12 prosent svarer vet ikke.

Det er 1.899,8 årsverk på HiOA, men 2.676 som har en hioa.no-adresse. Samtlige med slik adresse fikk spørsmålene fra Sentio og Khrono. 990 har svart. Det er en svarprosent på 37.

Det er ikke skilt mellom ulike kategorier av ansatte.

Helt siden i høst har det vært et enveisløp fra ledelsens side.

Anders Schjelderup Lyng

Spenning til siste slutt

Saken om valgt eller ansatt rektor og eventuell overgang til enhetlig ledelse skal avgjøres i høgskolestyret førstkommende torsdag, 18.desember. En endring av ledelsesmodell krever to tredjedels flertall, det vil si at 8 av 11 styremedlemmer må stemme for en endring.

Khronos ringerunde til alle 11 styremedlemmer viser at det blir spenning til siste slutt. Hele 8 av 11 sier de ikke har bestemt seg for hva de skal stemme.

Les også: Spenning til siste slutt

Ett styremedlem har flagget standpunkt, det er Ragnar Audunsson, som går for ansatt rektor, et annet styremedlem har nesten bestemt seg for ansatt rektor, og det er Agneta Bladh, mens rektor Kari Toverud Jensen ikke vil si sin mening før styremøtet, selv om hun tidligere har sagt at hun heller til fortsatt valgt rektor.

Les også: Rektor støtter noen av kravene til ny rektor 

Forskerforbundet litt skuffet

Forskerforbundet var en av to høringsinstanser som sa klart ja til å fortsette med valgt rektor. Hovedtillitsvalgt Morten Kielland (bildet under) sier de tar stemmeresultatet til etterretning.

Les også: Høring viser flertall for ansatt HiOA-rektor

— Vi er ikke overrasket, men litt skuffet. Vi merker oss imidlertid at det i styrepapirene hvor det argumenteres for ansatt rektor, er lagt vekt på at det gode ved valgt rektor (legitimitet, medvirkning, forankring) skal ivaretas. Selv om en forringelse av disse elementene ikke er til å unngå ved overgang fra valgt til ansatt rektor, føler vi derfor at det er tatt hensyn til vår høringsuttalelse, skriver Kielland i en epost til Khrono. Fagforeningene ønsket i utgangspunktet en uravstemning om spørsmålet.

Les også: Flere fagforeninger vil ha uravstemning om rektorvalg

— Hyggelig med støtte til innstilling

Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø har innstilt overfor høgskolestyret som skal ha møte torsdag at man bør gå for en overgang fra valgt til ansatt rektor.

Les også: Foreslår enhetlig ledelse på HiOA

Som en kommentar til resultatene av spørreundersøkelsen til Khrono skriver hun:

— Spørsmålet om hvilken styringsmodell HiOA bør ha, ligger til styret ved institusjonen å beslutte. Styret har bedt om – og fått – en grundig vurdering, basert på en åpen og inkluderende prosess, hvor alle medarbeidere har blitt hørt, sier hun og legger til:

— Et overveldende flertall av høringsinstanser konkluderte med at HiOA nå er best tjent med en enhetlig ledelse med tilsatt rektor. Det er årsaken til den innstillingen styret har fått. Sånn sett er ikke resultatet av denne meningsmålingen overraskende, men det er hyggelig at den understøtter de vurderinger som er gjort, skriver Ann Elisabeth Wedø (bildet over). 

Retter skyts mot ledelsen

Hovedtillitsvalgt i norsk tjenestemannslag (NTL) Anders Schjelderup Lyng svarer at han ikke er det minste overrasket over resultatet.

Les også: Flere fagforeninger vil ha uravstemning om rektorvalg

— Helt siden i høst har det vært et enveisløp fra ledelsens side. De eneste reelle tilløpene til diskusjon har vært i Khrono. Selve NIFU-rapporten kommer ikke med noen klar anbefaling og høringsdokumentene la i liten grad opp til diskusjon. Det har heller ikke blitt tatt et initiativ fra ledelsens side for å få diskutert saken bredt, skriver Lyng og legger til:

— Skulle en slik meningsmåling hatt noen effekt tror jeg man burde hatt den på et tidligere tidspunkt. Og det burde jo vært ledelsen eller styret som initierte undersøkelsen med hensikt å opplyse saken bedre, mener han.

Fornøyd studentleder

Leder av Studentparlamentet Tord Øverland er godt fornøyd med innstillingen til høgskolestyrets møte torsdag. 

Øverland er ikke enig i påstandene om at det har vært et enveiskjør fra ledelsen sin side i strukturdebatten.

— Prorektor for forskning og utvikling, Frode Eika Sandes, er den i rektoratet som har vært tydeligst i debatten som har pågått på HiOA. I tillegg gikk NIFU langt i å si at for HiOA, som tar for seg utfordringene mellom den faglige og administrative linjen, går langt i å anbefale enhetlig ledelse.

Øverland er enig i at det kanskje burde vært en spørreundersøkelse tidligere, men syns det blir feil å legge alt av ansvar på ledelsen.

— Innspillet om uravstemning kom fra leder for av Juristforbudet ved HiOA 21. oktober i en kronikk i Khrono. Dersom man vil ha slike prosesser er det viktig at både tjenestemannsorganisasjonene og vi i Studentparlamentet er tidlig ute, sier Øverland, som poengterer at både ansatte og studenter har vært godt representert i de ulike prosessene.

Øverland er i likhet med Forskerforbundet godt fornøyd med modellens om eventuelts kal brukes ved tilsetting av rektior, hvis det blir vedtaket torsdag. Han mener som som leder i Forskerforbundet Kielland at det viktig med god forankring i organisasjonen, og syns det er meget positivt at ledelsen har lyttet til Studentparlamentets innspill i denne saken.

— Ikke overrasket

Lasse Saur som er leder for Akademikerne på HiOA skriver i en epost at tendensen i Sentios undersøkelse for Khrono er den samme som de fant i Akademikernes egen undersøkelse blant medlemmene sine om valgt eller tilsatt rektor.

— I så måte er ikke dette overraskende. Ut fra innlegg og kommentarer på Khrono kunne en kanskje forvente at flere ville stemme for valgt rektor. Svarprosenten er lav og kanskje begynner folk å bli litt lei av spørsmålet om valgt/tilsatt? Styrets medlemmer bør ikke legge for mye vekt på slike undersøkelser,uansett resultat de måtte frembringe, skriver Saur.

Torsdag 18.desemebr skal høgskolestyret ta endelig stilling til spørsmålet om en eventuell ny organisasjonsmodell for HiOA.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS