Hovedtilltisvalgt Morten Kielland i Forskerforbundet sier at det ikke var noen motforestillinger mot krav om uravstemning på deres medlemsmøte.

Flere fagforeninger vil ha uravstemning om rektorvalg

Høgskolens to største fagforeninger krever uravstemning blant de ansatte når høgskolen skal bestemme om rektor skal velges eller tilsettes.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskerforbundet er den største fagforeningen på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) med sine drøyt 700 medlemmer. I sin høringsuttalelse knyttet til ny ledelse og struktur og det som heter underveisevalueringen er forbundet meget tydelige i sitt budskap til høgskolestyret som skal beslutte ny ledermodell i desember:

— Vi ønsker valgt rektor på høgskolen.

I tillegg ønsker Forskerforbundet at det avholdes uravstemning i spørsmålet om valgt eller ansatt rektor. På begge spørsmålene får Forskerforbundet også støtte av den nest største fagforeningen på høgskolen, Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Sentralt vedtak

— Et klart flertall av våre medlemmer ønsker valgt rektor. Vi har medlemmer som mener noe annet, men hovedinntrykket er ikke til å ta feil av, sier Morten G. Kielland, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved HiOA.

Kielland legger til at Forskerforbundet sentralt prinsipielt har vedtatt at de ønsker valgt ledelse på utdanningsinstitusjonene.

— Sånn sett er vi jo forpliktet til et slikt standpunkt, men vi mener det altså også i tillegg må gjennomføres en uravstemning på høgskolen, understreker Kielland.

Juristforbundets forslag

Det var førsteamanuensis og leder i Juristforbundet ved HiOA, Jens Petter Berg (bildet under), som første gang tok opp spørsmålet om en rådgivende uravstemning om ledermodell i en kronikk i Khrono 21.oktober 2014.

«Høgskolestyret bør uansett ikke forkaste ordningen med valgt rektor uten å holde en rådgivende uravstemning blant ansatte og studenter», skrev Berg og fortsatte: 

«Uansett syn på realiteten bør rektoratet, høgskoledirektøren og de hovedtillitsvalgte enes om å holde en rådgivende uravstemning blant alle ansatte og studenter, dersom en prøveavstemning på høgskolestyremøtet 19. desember 2014 viser at det er minst alminnelig flertall for å endre rekrutteringsreglene for rektoratet fra valg til ansettelse. En slik rådgivende uravstemning kan gjennomføres i midten av januar 2015, slik at styret kan gå videre med saken på styremøtet i februar.» Berg gjentok denne oppfordringen på et åpent debattmøte som Khrono arrangerte på Samfunnet Bislet senere i måneden.

Les også: Uravstemning om fortsatt demokrati

Uravstemning på medlemsmøte

Kielland i Forskerforbundet forklarer videre:

— Forslaget ble tatt opp på vårt medlemsmøte om høringsuttalelse til NIFU-rapporten. Det ble foreslått fra salen at uravstemning om delt eller enhetlig ledelse skulle inn i høringsuttalelsen. Det var ikke noen motforestillinger mot dette,og derfor vedtok vi:

«Delt ledelse ved universiteter og høgskoler er nedfelt som normalordningen i Lov om universitet og høgskoler. Ifølge denne loven må det 2/3 flertall til i institusjonens styre for å endre styringsordningen. Ut fra debatten om styringsordningen i ulike fora ved HiOA, er det vanskelig å danne seg noe klart bilde av hva de ansatte mener om saken. Spørsmål om forankring har vært et tilbakevendende tema i debatten. For å sikre forankring blant de ansatte ved HiOA ber Forskerforbundet om at spørsmålet om enhetlig eller delt ledelse tas opp til uravstemning blant de ansatte før saken fremmes for styret.»

Les også: Om griseflaks, hjernevask og hjemmeavla

Ja til begge deler

Høgskolens nest største fagforening, Norsk tjenestemannslag (NTL) med 350 medlemmer støtter både kravet om uravstemning og de ønsker seg valgt og ikke ansatt rektor.

Hovedtillitsvalgt Anders Schjelderup Lyng (bildet over) legger vekt på det demokratiske elementet når rektor blir valgt, den legitimiteten en leder får når hun er valgt, og sist men ikke minst at høgskolen trenger noen som kjenner høgskolen/sektoren, og at han tror man finner ham/hun på HiOA eller eventuelt et annet sted i sektoren.

— Vi minner også om at valg ikke utelukker eksterne representanter, prosessen kan legges nært opp til en tilsettingsprosess om man ønsker det. Det kan også søkes om å ha ekstern styreleder med valgt rektor (UH-loven § 1-2.4), poengterer Lyng.

Vil ha ansatt rektor

En fagforening mot strømmen i denne saken er Parat. Eva Andresen, hovedtillitsvalgt, forteller at Parat ønsker seg ansatt rektor og at de ikke støtter kravet om uravstemning. Parat har 60 medlemmer på HiOA.

Hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet på HiOA, Tore Kr. Schjølberg, forteller at spørsmålet om valgt eller ansatt rektor diskuteres i organisasjonen, men at de ennå ikke har konkludert.

Oppfordrer til medlemsundersøkelser

Også Akademikerne er usikre på om uravstemning er et godt forslag.

Hovedtillitsvalgt Lasse Saur spør:

— Hvordan skal den gjennomføres og hvordan skal styret forholde seg til den (vil uravstemningen være rådgivende eller vil den styre styret)? Et annet moment kan jo være at dersom studentene mobiliserer (i eller annen retning) utgjør de altså nesten ti ganger så mange som de tilsatte.

Staur forteller ellers at Akademikerne i forbindelse med NIFU-høringen har laget en enkel nettundersøkelse som er sendt sine medlemmer. Hensikten er å lodde stemningen og spørsmålet er enkelt – valgt rektor, tilsatt rektor eller vet ikke.

— Det hadde vært interessant om de andre fagforeningene og studentene kunne gjort noe av det samme, sier Saur, og legger til:

— Akademikerne har ikke bestemt seg for valgt eller tilsatt rektor. Vi vet det er ulike syn blant medlemmene og det vil også omtales i NIFU-høringen.

Forbløffet over studentene

Kielland i Forskerforbundet forteller også at man i Forskerforbundet er meget forbauset over at studentene har gått for ansatt rektor uten å kreve noe tilbake.

— Her har studentene valgt å gi fra seg en vesentlig innflytelse og makt i et meget sentralt spørsmål for høgskolen, nemlig hvilken type leder og ledelse vi skal ha. Vi er forbløffet over at de bare gjør dette uten å stille krav om hvordan de skal ha innflytelse i en prosess med ansatt rektor, sier Kielland og legger til:

— Skulle det gå den veien at vi taper denne saken og høgskolestyret bestemmer seg for å ha ansatt rektor og enhetlig ledelse, blir det jo særdeles viktig at de ansattes innflytelse blir sikret i hele ansettelsesprosessen, sier Kielland.

Les også: Studentene vil ha tilsatt rektor

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS