Bare to høgskoelstyremedlemmer sier at de har bestemt seg eller nesten har bestemt seg i saken om valgt eller asnatt rektor på HiOA: Ragnar Audunsson sier klart ja til ansatt rektor, Agneta Bladh sier hun er nærme å stemme likedan. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Spenning til siste slutt

Det blir spenning til siste ord er sagt i saken om valgt eller ansatt rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus. 8 av 11 sier de ikke har bestemt seg for hva de skal stemme.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Torsdag 18. desember skal høgskolestyret på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) behandle underveisevalueringen som har pågått i hele år.

Det startet med to NIFU-rapporter og evalueringer, etterfulgt av en høringsrunde der 12 instanser svarte på spørsmål som høgskolestyret ønsket synspunkter på.

Et av de store spørsmålene er om HiOA skal beholde ordningen med valgt rektor eller gå over til ansatt rektor.

Høgskoledirektøren innstiller på ansatt rektor, men styremedlemmene holder spenningen til siste slutt. Den eneste som klart og tydelig har signalisert sin stemmegivning under høgskolestyremøtet er ansatterepresentant og professor Ragnar Audunson. I et innlegg i Khrono forklarer han hvorfor han ønsker seg en ansatt rektor.

Les også: Hvorfor ansatt rektor?

Agneta Bladh (bildet over) som er ekstern representant, forteller at hun vil lytte til organisasjonens synspunkt i denne saken, og slik hun har oppfattet det så langt, vil den ha ansatt rektor. Hvis dette inntrykket står seg når hun har lest alle sakspapirene, vil hun også stemme for ansatt rektor.

Litt overraskende for noen, er det kanskje at begge studentrepresentantene sier de ikke har bestemt seg, og at det ikke er gitt at de vil følge Studentparlamentets vedtak i saken. De stiller som uavhengige representanter uten bundet mandat, og poengterer at i høgskolestyret skal de tenke institusjon og ikke særinteresser.

Les også: Studentene vil ha tilsatt rektor

Det er 8 av 11 styremedlemmer som må stemme for ansatt rektor for at HiOA skal endre ledelsesmodell, og dermed også få en overgang fra valgt til ansatt rektor.

I disse dager har også Khrono i samarbeid med markeds- og meningsmålingsbyrået Sentio sendt ut en epostundersøkelse til alle ansatte på HiOA der man blir bedt om å fortelle om man er for valgt eller ansatt rektor. Resultatet vil offentliggjøres i god tid før møtet neste torsdag.

Sier at de ikke har bestemt seg

Anton Havnes (bildet over), ansatterepresentant for faglig ansatte og professor ved Senter for profesjonsstudier.

— Når det gjelder spørsmålet om valgt eller tilsatt rektor så er jeg fortsatt i ferd med å bestemme meg for hva jeg endelig skal stemme for, sier han.

Vidar Sannerhaugen, ekstern representant, spesialrådgiver Kjeller Innovasjon

Vidar Sannerhaugen sier at han fortsatt holder på med å lese seg opp på styresakene.

— Jeg vil bruke tiden fram til styremøtet, sier han på spørsmål om han har bestemt seg for hva han skal stemme.

Kari Pahle, ekstern representant

Kari Pahle (bildet under) sa i intervju med Khrono i september at hun inntil da hadde vært for valgt rektor, fordi en valgt rektor får legitimitet og fordi selve valgprosessen er viktig. Den veldige todelingen og lite samarbeid mellom den faglige og administrative delen er forhold som hun mener gir mer argumenter for en ansatt rektor, og derfor sa hun at hun er mer åpen for å tenke ansatt rektor nå enn for fire år siden.

Nå rett før høgskolestyremøtet som skal avgjøre saken, vil hun ikke ut med hva hun skal stemme.

— Jeg venter til møtet med min stemmegivning.

— Men har du bestemt deg?

— Jeg holder på å lese, er alt hun vil si.

Morten Reksten, ansatterepresentant for de teknisk-administrativt ansatte

— Jeg har ikke bestemt meg helt ennå. Jeg har såvidt begynt å lese sakspapirene, mesteparten av det jeg vet foreløpig har jeg fra Khrono. En vanskelig sak, og jeg synes foreløpig det er litt vanskelig å se de store forskjellene på de to ulike måtene å få ny rektor på, sier Reksten.

Gunnar Melgaard, ekstern representant (Høyrerepresentant i Akershus fylkeskommune)

— Jeg har ikke bestemt meg for hva jeg skal stemme, og er foreløpig veldig i tvil. Jeg er godt i gang med å lese styrepapirene og ønsker å sette meg godt inn i de ulike argumentene for ansatt og for valgt rektor. Jeg vil i stor grad lytte mye til uttalelsene fra høringsinstansene i tillegg til selve debatten på styremøtet, sier Melgaard.

Christoffer Alsvik, (bildet under) studentrepresentant

Studentparlamentet på HiOA har vedtatt at det ønsker ansatt rektor på høgskolen. En av studentene som stemte for ansatt rektor i Studentparlamentet var Christoffer Alsvik som også sitter i høgskolestyret. Alsvik sier likevel at han ikke føler seg bundet av vedtaket i Studentparlamentet. 

— Da jeg stilte til valg gjorde både jeg og Eline Weidemann Stølan det klart at vi ikke ville være bundet av vedtak i Studentparlamentet, sier han. 

— Men tror du ikke Studentparlamentet blir skuffet hvis du ikke stemmer i tråd med deres vedtak?

— Nei, det tror jeg ikke. Vi har god kultur innad i studentdemokratiet for å ha respekt for hverandres meninger og «hatter». I høgskolestyret må vi tenke institusjonens interesser og ikke nødvendigvis bare studentenes særinteresser, og vi må selv stå ansvarlig for vår stemmegivning, og det tror jeg mine kolleger i Studentparlamentet respekterer, sier Alsvik.

— Har du bestemt deg for hva du skal stemme?

— Jeg synes det er viktig at høgskolestyrets representanter ikke stiller med ferdig avgjort stemme når møtet starter neste torsdag, sier Alsvik og legger til:

— Jeg har fulgt nøye med på denne saken i hele år, og lest alle rapporter og er godt i gang med styrepapirene nå. Det er klart det er viktig at vi møter godt forberedt, men jeg mener også at det er viktig at vi får en god dialog på spørsmålet i høgskolestyret.

— Dette er en svært viktig sak for HiOAs framtid. Man bør vel ikke møte med blanke ark og uten et standpunkt på møtet?

— Det er klart jeg langt på vei har gjort meg opp en oppfatning, men jeg vil være åpen for at en god dialog og debatt i høgskolestyret kan påvirke hva jeg stemmer til slutt, sier Alsvik.

Eline Weidemann Stølan, studentrepresentant

Eline Weidemann Stølan (bildet under) sier at hun ikke har bestemt seg, men at hun følger nøye med i debatten om ledelsesmodell. Hun gjør det helt klart at hun ikke er bundet av Studentparlamentets vedtak om å gå inn for enhetlig modell med ansatt rektor.

— Jeg gleder meg til å lese sakspapirene og ser fram til en god diskusjon i styret. Det ville vært rart om alle skulle si hva de skal stemme på forhånd, for da ville det ikke blitt noen reell diskusjon i styret, sier hun.

På ledersamlingen nylig etterlyste Stølan flere gode argumenter for valgt rektor, men hun fastholder at hun ikke har bestemt seg for veerken den ene eller andre modellen. På Studentparlamentets møte tidligere i høst la hun fram argumenter for begge modeller, og under avstemningen i etterkant stemte alle for ansatt rektor, bortsett fra et medlem som var avholdende.

Stølan synes at debatten om valgt eller ansatt rektor er preget av mange ufine kommentarer.

— Jeg synes folk som deltar i debatten bør skjerpe seg og ikke bruke ufine karakteristikker om andre. Det er negativt, og det overrasker meg at debattnivået er såpass lavt på en av landets største utdanningsinstitusjoner, sier hun.

Har bestemt seg

Ragnar Audunson, (bildet over) professor og ansatterepresentant for de faglig tilsatte.

Audunson har annonsert i Khrono at han har bestemt seg for å stemme for ansatt rektor. Han forklarer hvorfor i dette innlegget: Hvorfor ansatt rektor? Audunson bekrefter at han stiller i møtet og at holder på standpunkt om valgt rektor.

Har nesten bestemt deg

Agneta Bladh, ekstern representant.

— Jeg har ikke bestemt meg helt ennå. Jeg har ikke lest alle papirene til møtet. Men så langt jeg har oppfattet det så er det et stort flertall av organisasjonen som går for ansatt rektor. Hvis dette inntrykket holder seg etter at jeg har lest alle styrepapirene kommer jeg til å følge dette standpunktet, sier hun.

Rektor og styreleder sier sin mening i styremøtet

Khrono har bedt om intervju med rektor og styreleder Kari Toverud Jensen i sakens anledning, men hun vil ikke la seg intervjue om saken før etter styremøtet den 18. Det siste hun har sagt offisielt om sitt eget standpunkt i saken sa hun i et intervju dom var lagt ut på intranettet til HiOA når hun varslet at hun ikke ville ta en rektorperiode til. 

Selv er ikke Kari Toverud Jensen bestemt på hva hun mener er best av tilsatt eller valgt rektor.

— Jeg har holdt en knapp på valgt rektor, fordi medvirkning og forankring hos de tilsatte er viktig, men det behøver ikke sikre at man får rett person til jobben. Kanskje får man en tydeligere lederrolle og bedre styringskraft med tilsatt rektor, sa hun den gangen.

— Det er ingen klar fasit, styringsform er vanskelig. Det viktigste for HiOA fremover er å få en toppleder som evner å se og løfte institusjonen som en helhet, og bruke de muligheter og ressurser som også ligger i institusjonen på tvers av fakulteter/sentre og fagmiljøer. Sånn sett har vi en unik tyngde til virkelig å bety noe i det fremtidige profesjonslandskapet, sa Toverud Jensen på intrenettet.

Høgskoledirektøren understreket nylig i Khrono at hennes innstilling til styret om enhetlig ledelse er utarbeidet i samråd med styreleder slik loven krever. Khrono har spurt Toverud Jensen om dette betyr at hun har ombestemt seg og nå heller til ansatt rektor-løsning.

— Når styret skal  fatte vedtak i denne saken vil jeg ta utgangspunkt til det beste for HiOA. Jeg har vært klar på at det er gode argumenter både for valgt og tilsatt rektor. Min stemme skal jeg gi i styremøtet neste uke. Når jeg overfor styret skal begrunne min beslutning så vil det være på bakgrunn av høringssvarene og refleksjoner over egne erfaringer som tilsatt dekan og valgt rektor og styreleder, svarer Toverud Jensen (bildet under) i en epost.

— De to største fagforeningene som organiserer cirka halvparten av de tilsatte er fortsatt for valgt ledelse - hvor mye bør det vektlegges? 

— Alle som er med i en fagforening er også en del av høringen på fakultet, senter eller avdeling. Således kunne fagforeningene holdt avstemning blant sine medlemmer, og det har noen også gjort, skriver rektor.

— Hva synes du om debatten som har gått, både på infomøter, ledermøter, styreseminar og i Khrono?

— Det er flott å se at det er engasjement for HiOAs framtid! Dessuten har det vært en ryddig og konstruktiv høringsprosess. Spørsmålet om styringsform har ingen klar fasit og debatten om den er vanskelig. HiOA er en stor og kompleks institusjon som trenger en toppleder som evner å se og løfte institusjonen som en helhet, og bruke de muligheter og ressurser som også ligger i institusjonen på tvers av fakulteter/sentre og fagmiljøer. HiOA har tyngde og bredde til virkelig å bety noe i fremtidens profesjonsutdanning og – forskning, skriver Kari Toverud Jensen. 

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS