ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN

Rektoren: — Jeg stoler helt og fullt på studentene

Tidligere arkitektstudenter ber Arkitektur- og designhøgskolen ta ansvar. Rektor forsikrer om at han tar tilbakemeldingene på alvor.

Kritikken rundt tilbakemeldinger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er no rektor Ole Gustavsen har hørt før. — Men vi har nok ikke tatt tak i det systematisk og metodisk nok, sier han.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For snart to uker siden kunne Khrono fortelle om hvordan studenter anonymt ga tilbakemeldinger om studiemiljøet ved Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) og andre arkitektutdanninger, etter at en tidligere student opprettet en Instagram-konto for å belyse forholdene.

Det digitale opprøret spredte seg raskt.

Tirsdag skriver 15 tidligere AHO-studenter, flere av dem i arbeid i bransjen, at rektor Ole Gustavsen må ta ansvar for studiemiljøet.

Blant annet skriver de at de har vært vitne til tilfeller der undervisere som ikke er pedagoger har trådt over streken man ellers i samfunnet ville sett på som uthenging og grove personkarakteristikker.

«Det trengs en endring av hele undervisningskulturen», er den klare beskjeden fra de tidligere studentene.

— Stoler på studentene

Rektor ved AHO, Ole Gustavsen, svarer følgende på kritikken og spørsmålene som reises i debattinnlegget:

— Jeg stoler helt og fullt på studentene som sier at de har dårlige opplevelser.

Han sier at han under Dagsnytt 18 forrige uke, slik forfatterne av dagens innlegg løfter fram som et poeng, sa at «enkelte studenter» opplever det slik, fordi han også ville få fram at andre studenter kommer og sier at de ikke kjenner seg igjen i historiene og tilbakemeldingene som er kommet.

— Jeg burde nok heller sagt «ikke alle». Men jeg sier nå det samme som jeg også sa i Dagsnytt 18; at jeg blir både trist og lei meg av å høre hvordan studenter opplever å få tilbakemeldinger fra noen undervisere og sensorer.

Gustavsen sier at han vil forsikre alle som lurer, om at han tar tilbakemeldingene veldig alvorlig.

— Jeg tror man i større grad må erkjenne at vi i vårt læringsmiljø har en del sårbare situasjoner der asymmetrien opplagt er stor, og at vi virkelig bør gå gjennom hvordan man skal gi engasjerende og motiverende kritikk. Jeg tror det er det vi skal sette oss ned og diskutere framover, sier Gustavsen.

Et påfallende asymmetrisk maktforhold

Rektoren forteller at han opp gjennom årene har fulgt med på en del gjennomganger og sluttgjennomganger for studenter. Han mener han i det store og hele ser profesjonelle tilbakemeldinger.

Men Gustavsen sier han også er bevisst på at gjennomganger i et åpent auditorium med profilerte sensorer som snakker engelsk med spansk aksent, kan innebære en ganske ekstrem og sårbar situasjon for mange av studentene.

Da er maktforholdet i rommet påfallende asymmetrisk, mener han.

— Jeg tror likevel man i innlegget sikter mest til hverdagen på AHO, med veiledning én til én og med delgjennomganger og sluttgjennomganger som kan være delvis åpne eller i plenum. Det er en sammenheng mange kan føle seg utsatt i, og de leverer personlige bidrag. Kritikk kan derfor oppleves personlig, og er noen ganger personlig.

— Forventes det at man døgner på høgskolen for å være en god arkitektstudent?

— Nei, ingen blir oppfordret til å døgne. Jeg prøvde stenge skolen mellom tre og seks på natta for noen år siden fordi jeg tenkte noen studenter ville ha godt av å ikke være der. Det møtte store protester fra enkelte studenter som ønsker at skolen alltid skal holdes åpen. Vi har studenter som bruker skolen til alle døgnets tider, først og fremst fordi man jobber med prosjektene sine og lærer på ulike måter — blant annet mye av hverandre, sier han, og legger til:

— Det er ikke en del av vårt undervisningsopplegg, men det kan likevel være at gode arbeidsrutiner er noe vi bør ha mer fokus på. Samtidig sier noen studenter at de ikke kjenner seg igjen i det, og at de heller får beskjed om å hvile og om å ta helg. Begge deler finnes, og jeg tror det er vår egen bevissthet rundt det vi må se på, sier rektor Gustavsen.

Bergen Arkitekthøgskole sendte e-post til studentene

Flere studiesteder har de siste par ukene bedt sine arkitektur- og designstudenter om å si ifra. Dekanen ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU sa forrige torsdag at de vil undersøke omfanget av problemer i samråd med studenttillitsvalgte.

I en e-post sendt til alle studenter ved Bergen Arkitekthøgskole (BAS) samme dag, som Khrono har fått tilgang til, skriver administrasjonen ved BAS at de ønsker dialog med studenter om alle mulige forhold for å finne en løsning for å bedre studiemiljøet og kulturen ved skolen.

«Vi vil at terskelen skal være lav for å si ifra når du møter et destruktivt miljø. Vi tror at vi sammen kan endre dette til det bedre», heter det i e-posten til studentene, der det understrekes hvilke varslingskanaler som gjelder og at alle saker skal tas alvorlig.

Ole Gustavsen, rektor på AHO, ser for seg at flere kunst- og designfaglige utdanninger kan ha behov for diskusjon om tilbakemeldinger.

Ønsker seg felles diskusjon i kunstfagene

Rektor Gustavsen ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo (AHO) forteller at det ikke finnes en lærerutdanning for arkitekter som vil undervise, men at det er kommet et krav om at alle undervisere skal gjennomgå et kurs i pedagogisk basiskompetanse som er etablert de siste årene.

— AHO har et slikt opplegg sammen med arkitektutdanningene i Århus og København. Det skal gjelde for alle på AHO, men det er noen års etterslep siden det er nytt. Vi har hatt et par kull der, og har stor tro på at det skal bidra positivt i læringsmiljøet på skolen fremover.

Gustavsen forklarer at han de siste ukene har diskutert tilbakemeldingene i rektors ledergruppe, instituttledergruppa og kvalitetsutvalget, hvor studenter er representert. For én uke siden var det et allmøte for studentene på AHO.

— Vi hørte der at det var delte meninger om hva som var utfordringene. Vi holdt også et lærerallmøte, og lærerne tar dette veldig på alvor og synes det er trist og leit at ikke alle studenter opplever AHO på en god måte, sier Gustavsen som viser til at det også der var delte meninger om de tilbakemeldingene som har kommet.

— Men hvis vi konsentrerer oss om tilbakemeldinger som oppleves som uthenging, så må vi lage et opplegg der vi tar regien og får lærere til å i større grad fokusere på å gi konstruktive tilbakemeldinger også hvis prosjekter vurderes som svake. Dette er noe vi har hørt før, men vi har nok ikke tatt tak i det systematisk og metodisk nok, sier Ole Gustavsen.

Han tror kunst-, design- og arkitekturfagene, ikke bare ved AHO, men også ved andre institusjoner, kan ha godt av å diskutere kultur og kriterier for tilbakemeldinger.

— Vi ser også hos oss at heltidsstudentene ikke finnes mer. Flere og flere har jobb ved siden av. Det er noe også vi kanskje må se nærmere på om vi skal legge mer til rette for. Jeg jobber tett med studentorganisasjonen vår med å sette ned en arbeidsgruppe for å se på hva det er konkret som bør gjøres. Det er mulig å hente inn eksterne også, og det er mange kunstfag i sektoren som nok kan være interesserte i å se nærmere på dette sammen med oss, sier AHO-rektoren.

Han forteller at da Måns Wrange ble rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo tok han tidlig opp og spurte om AHO hadde kriterier for hvordan å gi kritikk til personlige bidrag.

— Han savnet en normering og standardisering av det, og det er kanskje noe strategisk enhet for kunstfagene i Universitets- og høgskolerådet bør se nærmere på sammen, avslutter Gustavsen.

Fagforeninger på banen

Fagforeningen Arkitektenes fagforbund (Afag) ønsket ikke uttale seg de første dagene, men la forrige fredag ut en pressemelding der de gjorde det klart at fagforeningen neste uke vil sende ut en undersøkelse for å kartlegge arkitekt- og designstudentenes studiesituasjon i Norge og i Danmark.

Afag åpnet også for at studenter kunne ta opp trakassering og diskriminering med dem.

«Mange studenter opplever problemer med psykisk helse og rapporterer om stress, depresjon og angst. Mer konkrete situasjoner har også blitt formidlet. Blant annet har flere nevnt eksempler på skarp tilbakemelding fra forelesere, både på eget arbeid og når de tar opp problemer. Noen studenter har også kommet ut med tilfeller av trakassering og diskriminering. Dette er bekymringsverdig og må bli tatt på alvor», skrev Afag i pressemeldingen.

Også fagforeningen Norske arkitekters landsforbund kom forrige uke på banen. I en pressemelding skrev de at de ikke hadde fått tilbakemeldinger slik som var framkommet i sosiale medier, men at de vil holde et arrangement i stressmestring og psykisk helse for studentene

Powered by Labrador CMS